Category Archives: بیانیه ها

تهدید و ارعاب اثر ندارد! زنده باد اعتصاب و تحصن سراسری معلمان

اعلامیه حزب حکمتیست.

به فراخوان “شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان”، روزهای سه شنبه و چهارشنبه (٢٢ و ٢٣ آبان) در کلیه مقاطع تحصیلی بار دیگر معلمان سراسر کشور در دفاتر مدارس تحصن می کنند. خواستهای این اعتصاب و تحصن از جمله؛ آزادی معلمان زندانی، رفع تبعیض، امنیت شغلی، برخورداری از بیمه فراگیر، نظام آموزشی رایگان و مدارس امن و استاندارد است.

بدنبال تحصن ٢٢ و ٢٣ مهرماه، نیروهای امنیتی تلاش کردند با تهدید و حمله به معلمان متحصن و فعالین معلمان آنها را از کرده خود پشیمان کنند. هاشم خواستار را ربودند و در بیمارستان روانی با غل و زنجیر بستری کردند که زیر فشار اعتراضات ناچار به آزادی وی شدند. اما این فشارها در روحیه متحد معلمان و فرهنگیان کمترین تاثیری نداشت و خود را برای تحصن روزهای ٢٢ و ٢٣ آبان آماده می کنند. لذا رژیم اسلامی و نهادهای امنیتی اش پیشاپیش تهدیدات را شروع کرده اند. بخشنامه و تهدید نامه صادر می کنند و تلاش دارند معلمان و مدیران را مقابل هم بگذارند. بعنوان مثال فردی بنام حسینی که مدیریت ناحیه یک مدارس سنندج را بعهده دارد، به مدیران و معلمان مدارس در خصوص “تعطیلی غیرقانونی کلاس و مدارس به دلیل اعتصاب معلمان” هشدار داده است. اعتصاب را “غیر قانونی” و “خلاف موازین و مقررات” دانسته و معلمان متحصن و اعتصابی را به “برخورد” تهدید کرده است.

سیاست ارعاب و تهدید اگر جوابگو بود، وضع جمهوری اسلامی این نبود. مدیریت ناحیه یک مدارس شهر سنندج و امثال وی در شهرهای دیگر که اینروزها مشغول ارسال تهدید نامه برای مدیران مدارس هستند، بهتر است به فکر آینده خود باشند و مجری سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اعتراضات برحق معلمان نشوند. اعتصاب و تحصن سراسری معلمان، اعتصاب پرشور رانندگان کامیون، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، اجتماعات و اعتراضات کارگران فولاد، گوشه هائی از خروش اردوی کار ایران علیه فقر و فلاکت و بردگی و بیحقوقی گسترده ای است که جمهوری اسلامی به جامعه ایران تحمیل کرده است. حزب کمونیست کارگری- حکمتیست همراه با بخشهای مختلف طبقه کارگر در ایران و جهان از اعتصاب و تحصن معلمان حمایت میکند و خانواده های دانش آموزان و مردم آزادیخواه را به حمایت از آن فرامیخواند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
٢٠ آبان ١٣٩٧ – ١١ نوامبر ٢٠١٨

تهدید و ارعاب اثر ندارد! زنده باد اعتصاب و تحصن سراسری معلمان

اعلامیه حزب حکمتیست

به فراخوان “شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان”، روزهای سه شنبه و چهارشنبه (٢٢ و ٢٣ آبان) در کلیه مقاطع تحصیلی بار دیگر معلمان سراسر کشور در دفاتر مدارس تحصن می کنند. خواستهای این اعتصاب و تحصن از جمله؛ آزادی معلمان زندانی، رفع تبعیض، امنیت شغلی، برخورداری از بیمه فراگیر، نظام آموزشی رایگان و مدارس امن و استاندارد است.

بدنبال تحصن ٢٢ و ٢٣ مهرماه، نیروهای امنیتی تلاش کردند با تهدید و حمله به معلمان متحصن و فعالین معلمان آنها را از کرده خود پشیمان کنند. هاشم خواستار را ربودند و در بیمارستان روانی با غل و زنجیر بستری کردند که زیر فشار اعتراضات ناچار به آزادی وی شدند. اما این فشارها در روحیه متحد معلمان و فرهنگیان کمترین تاثیری نداشت و خود را برای تحصن روزهای ٢٢ و ٢٣ آبان آماده می کنند. لذا رژیم اسلامی و نهادهای امنیتی اش پیشاپیش تهدیدات را شروع کرده اند. بخشنامه و تهدید نامه صادر می کنند و تلاش دارند معلمان و مدیران را مقابل هم بگذارند. بعنوان مثال فردی بنام حسینی که مدیریت ناحیه یک مدارس سنندج را بعهده دارد، به مدیران و معلمان مدارس در خصوص “تعطیلی غیرقانونی کلاس و مدارس به دلیل اعتصاب معلمان” هشدار داده است. اعتصاب را “غیر قانونی” و “خلاف موازین و مقررات” دانسته و معلمان متحصن و اعتصابی را به “برخورد” تهدید کرده است.

سیاست ارعاب و تهدید اگر جوابگو بود، وضع جمهوری اسلامی این نبود. مدیریت ناحیه یک مدارس شهر سنندج و امثال وی در شهرهای دیگر که اینروزها مشغول ارسال تهدید نامه برای مدیران مدارس هستند، بهتر است به فکر آینده خود باشند و مجری سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اعتراضات برحق معلمان نشوند. اعتصاب و تحصن سراسری معلمان، اعتصاب پرشور رانندگان کامیون، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، اجتماعات و اعتراضات کارگران فولاد، گوشه هائی از خروش اردوی کار ایران علیه فقر و فلاکت و بردگی و بیحقوقی گسترده ای است که جمهوری اسلامی به جامعه ایران تحمیل کرده است. حزب کمونیست کارگری- حکمتیست همراه با بخشهای مختلف طبقه کارگر در ایران و جهان از اعتصاب و تحصن معلمان حمایت میکند و خانواده های دانش آموزان و مردم آزادیخواه را به حمایت از آن فرامیخواند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
٢٠ آبان ١٣٩٧ – ١١ نوامبر ٢٠١٨

حکومت اسلامی شراره الیاسی را اعدام کرد!

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست.
علیرغم تلاش جمع وسیعی از فعالین علیه اعدام و مردم آزادیخواه در شهر سنندج جهت جلب رضایت و منصرف نمودن خانواده کاوه ویسی از اجرای حکم ضد انسانی قصاص شراره الیاسی متاسفانه این تلاشها به جایی نرسید و شراره روز سه شنبه این هفته اعدام شد.

قطعا و بدون تردید مرگ شراره تسکینی بر غم از دست دادن عزیز از دست رفته این خانواده نخواهد بود. با اجرای این حکم خانواده دیگری داغدار شد وبه کینه و نفرت و دشمنی بین خانواده ها دامن زده میشود. حکم قرون وسطایی قصاص قرار دادن طرفین یک دعوا در مقابل هم است که هردو طرف داغدیده و زخم خورده هستند. این عمل جنایت آشکار و علنی سیستم قضایی است.

شراره اما خود قربانی سیستمی است که خشونت را در جامعه در خانواده و بر مناسبات مابین انسانها حاکم کرده است. شراره بعد از تحمل ۵ سال زندان بامداد روز سه شنبه ۲۲ آبان توسط جنایتکاران اسلامی در زندان مرکزی شهر سنندج اعدام شد. این جنایت و قتل عمد سازمانیافته توسط قوه قضایی و دستگاه جنایت و کشتار رژیم اسلامی لکه ننگ دیگری را بر پرونده سراسر جنایت این رژیم افزود!

تلاش فعالین علیه اعدام و مردم آزادیخواه در شهر سنندج برای جلوگیری از اعدام شراره الیاسی جای قدر دانی است. تلاش صفی متحد و همبسته که خواهان الغای بدون قید و شرط اعدام هستند و در ۲-۳ سال اخیر در کردستان به نتایج مثبتی هم رسیده است و با منصرف شدن خانواده های داغدیده مقتولین از اجرای حکم ضد انسانی و اسلامی قصاص، حق زندگی به کسانی که به هر دلیلی مرتکب قتل شده اند بازگشته است.

کمیته کردستان حزب حکمتیست، ضمن تسلیت به خانواده شراره الیاسی بر تلاش فعالین علیه اعدام ارج می نهد و درود میفرستد. ما تاکید می کنیم که تداوم تلاشی سازمانیافته تر در همبستگی وسیع اجتماعی برای سازماندهی جنبش علیه اعدام با شعار لغو اعدام بدون قید و شرط ضروری و حیاتی است. باید سیاست ضد انسانی رژیم اسلامی بویژه در رابطه با قصاص را که تلاش میکند چهره رژیم را ” بیگناه ” نشان داده و اجرای حکم قتل را به خانواده ها بسپارد عملآ بشکست کشاند! رژیم اسلامی ثبت بیش از صدهزار اعدام و قصاص و سنگسار را در کارنامه ننگین خود دارد نباید اجازه داد این تاریخ به فراموشی سپرده شود!

نه به اعدام

آری به زندگی، مرگ بر رژیم اسلامی

کمیته کردستان حزب حکمتیست ۲۳ آبان ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری مراسم بزرگداشت رفیق – محمد یگانه

به اطلاع عموم میرسانیم که مراسم بزرگداشت رفیق عزیزمان محمد یگانه در تاریخ شنبه ۸ دسامبر۲۰۱۸ از ساعت ۱۳ الی ۱۷ بعدازظهردرشهر برلین آلمان برگزار خواهد شد .
محل برگذاری مراسم و اطلاعات لازم را درفرصت مناسب در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهیم داد.از همه شرکت کنندگان تقاضا داریم که برای هماهنگی بیشترو تسهیل در امرپیشبرد مراسم شرکت خود را از طریق فیسبوک ، شماره تلفنها و آدرس ایمیل زیربا ما در میان بگذارند.
با تشکرفراوان
هئیت برگزار کننده مراسم
۱۴ نوامبر ۲۰۱۸
تلفن
سعید یگانه
00491772484073
شهناز خندانی
004915738444294
ادرس ایمیل
saidyegane@gmail.c

به مناسبت مرگ نابهنگام رفیق محمد یگانه

اعلامیه حزب کمونیست کارگری – حکمتیست.
با نهایت تاسف و تاثر سحرگاه امروز۲۱ آبان ۱۳۹۷ قلب مهربان رفیق محمد یگانه چهره خوشنام و رخسارعزیزوماندگار صفوف جنبش کمونیستی در سن ۶۷سالگی درکنارهمسر، فرزندان و برادران و بستگانش در شهر برلین کشورآلمان از تپش باز ایستاد.
رفیق محمد یگانه انسانی خوش قلب، متین و صمیمی از همان دوران نوجوانی انسانی قابل اتکا در میان دوستان، آشنایان و خانواده و بستگانش بود. خصوصیات برجسته و ماندگار او،رابطه صمیمانه، رفیقانه و کمک او برای رفع مشکلات و یاری رساندن به نزدیکان و همرزمانش در قلب همه کسانی که او را می شناختند،حک شده است.به خاطرچنین خصوصیاتی صمیمی و یاری دهنده، محمد یگانه همیشه مورد مراجعه و مشورت قرار می گرفت. رفیق محمد یگانه قبل از انقلاب ۵۷ به مبارزه و فعالیت سیاسی علیه نظم حاکم و رژیم شاه روی آورد. در دوره قیام و انقلاب۵۷ فعالانه در صفوف اول مبارزه بود و در همه تظاهرات و اعتراضات علیه رژیم سلطنتی در دفاع از آزادی و برابری بعنوان فعالی قابل اتکا و محبوب مردم در شهر سنندج شرکت کرد. بعد از انقلاب و قدرتگیری ارتجاع اسلامی در مقابل ضد انقلاب تازه بقدرت رسیده ایستاد ودر اولین تقابل و عکس العمل مردم کردستان ومبارزین شهر سنندج علیه رژیم اسلامی به فعالیت در جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب در شهر سنندج مشغول و در حمله به پادگان این شهر و برای خلع سلاح پادگان سنندج فعالانه شرکت کرد. رفیق محمد یگانه در اولین یورش رژیم اسلامی به کردستان در شهر باقی ماند و فعالیت مخفی را ادامه داد. اما ادامه فعالیت مخفی و ماندن در شهر برای او بعد از مدتی دیگر امکان پذیر نشد و به صفوف پیشمرگان کو مه له و مبارزه نظامی علیه جمهوری اسلامی پیوست. رفیق محمد یگانه در صفوف کومه له و حزب کمونیست ایران بعنوان کادری خستگی ناپذیر در ارگانهای مختلف بعنوان مسئول مرکز مخابرات و تدارکات و مرکز انتفاعی انجام وظیفه کرد. فعالیت رفیق محمد یگانه در حزب کمونیست کارگری و حزب حکمتیست ادامه پیدا کرد و تا زمان مرگش یکی از رفقایی بود که حزب حکمتیست را یاری و کمک می کرد.

نام رفیق محمد یگانه، بعنوان کمونیستی خستگی ناپذیر، رخسار نستوه یک مبارز انقلابی علیه ستم، استثمار و نابرابری و چهره مهربان و خوشنام و امید بخش در میان همرزمان خود و کمونیستها و انقلابیون صفوف جنبش آزادی، و برابری عجین و ماندگار است.هر کدام از ما رفقا وهمرزمان قدیم و جدید رفیق محمد در صفوف جنبش کمونیستی و کارگری ایران هزاران خاطرات شیرینیاز مهربانیها، از احساس مسئولیتها، از دلسوزی ها و از خستگی ناپذیری رخسار پر افتخار و مهربان او را درقلبمان با گرامیداشت یاد و خاطراتشگرامیمی داریم.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست درگذشت رفیق و یار بسیار عزیزمان را به همسر گرامی او شرافت خندانی، فرزندانش آرش و آرمین و برادرانش محیه و سعید یگانه و دیگر عزیزان روناک زندی و شهناز خندانی وهمه بستگان و همرزمان و همسنگران بیش از چهار دهه مبارزه در صفوف جنبش کمونیستی و آزادیخواهی ایران تسلیت می گوید و یاد و خاطره محمد یگانه عزیز را گرامی میدارد.
بدرود رفیق محمد عزیز، بدرود

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
۲۱ آبان ۱۳۹۷

Facebook
Google+
https://october-online.com/category/bayaniyeh">
Twitter
Instagram