Category Archives: بیانیه ها

جنایتکاران اسلامی ٢٢ زندانی سیاسی را در اهواز اعدام کردند!

اعلامیه حزب حکمتیست

جنایتکاران اسلامی ٢٢ زندانی سیاسی را در اهواز اعدام کردند!
حکومت اعدام و ماشین قتل عام را باید درهم کوبید!

بنا به اخباری که توسط فعالین سیاسی در خوزستان منتشر شده است، جمهوری جنایتکار اسلامی ٢٢ نفر از بازداشتی های اخیر شهر اهواز را روز پنجشنبه ١٧ آبان ماه اعدام کرده است. تاکنون اسامی پنج نفر از اعدامیان؛ محمد مومنی تیماس، فرزند او نصار مومنی تیماس، احمد حیدری، احمد العبودی و حاتم سواری منتشر شده است. این اعدامها در پاسخ به فراخوان انتقام خامنه ای صورت میگیرد. در دوم مهرماه ١٣٩٧ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری ٢٢ نفر در ارتباط با هجوم به رژه نيروهاى مسلح در اهواز خبر داد كه اين افراد روز پنجشنبه ١٧ آبان ماه اعدام شدند. دیروز یکشنبه ٢٠ آبان، اطلاعات اهواز با تعدادی از بستگان این ٢٢ زندانی كه وزارت اطلاعات فيلم آنها را منتشر كرده بود، تماس گرفته و برگه فوت فرزندانشان را به آنها داده است و از خانواده ها تعهد گرفته شده است كه حق تجمع يا برگزارى مراسم را نداريد.

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی واقعه مشکوک اهواز را وسیله ای برای توجیه حمله گسترده به کارگران و فعالین سیاسی در شهرهای خوزستان تبدیل کرد. بدنبال واقعه اهواز، نیروهای امنیتی رژیم با تهاجم وسیع حدود ٨٠٠ نفر را که عمدتا از فعالین اجتماعی و سیاسی بودند در اهواز و برخی شهرهای دیگر خوزستان بازداشت و زندانی کرد. حال که این تهاجم جنایتکارانه به هدف خود نرسیده و موجب سکوت کارگران و مردم معترض در خوزستان نشده است، با اعدام دستجمعی و قتل عام تلاش دارد چنگال خونین اش را به صورت جامعه در حال انفجار بکشد. سیاست ترور و اعدام و ارعاب و گروکشی و تهدید به خلاصه و اساس جهتگیری حکومت علیه کارگران و مردم آزادیخواه و سرنگونی طلب بدل شده است. این سیاست را باید درهم شکست و رژیم جنایتکار و ماشین اعدام و سرکوب آنرا هرچه سریعتر درهم کوبید و سرنگون کرد.

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، ضمن ابراز همدردی با خانواده ها و بستگان و دوستان زندانیان سیاسی اعدام شده صمیمانه به آنها تسلیت میگوید. با اعدام این ٢٢ نفر، برگ سیاه و خونین دیگری از قساوت اسلامی به پرونده سنگین جنایت سران حکومت افزوده شد که باید بزودی در دادگاههای مردمی برای آن پاسخگو باشند. حزب کارگران و مردم آزادیخواه و شرافتمند را به تلاشی گسترده برای متوقف کردن احکام اعدام، برای نابودی ماشین جنایت جمهوری اسلامی و گسترش مبارزه برای آزادی فوری و بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٢١ آبان ۱۳۹۷ – ١٢ نوامبر ۲۰۱۸

پیام کنفرانس استکهلم به طبقه کارگر ایران

 

کارگران! نوبت ماست!

رفقای کارگر!
این روزها صدای اعتراض از هر گوشه‌ای از کشور به گوش می‌رسد. اعتراضاتی که استمرار طغیان سراسری توده‌ای در دی ماه سال گذشته هستند. ماهی که طنین فریادهای اعتراض شما به دستمزدهای حقیر، دستمزدهای عقب‌افتاده، عدم امنیت شغلی و ده‌ها معضل دیگر با اعتراضات توده‌های محروم و تهیدست به گرانی و بیکاری، دزدی و چپاول، فقر و سرکوب درهم‌آمیخت و در خیابان‌ها جاری گشت. ماهی که دختران و زنان شجاع ایستاده بر بلندی‌ها، به نقض اولیه‌ترین حقوق‌شان، یعنی حق انتخاب آزادانه پوشش اعتراض کردند. ماهی که معترضان در برابر سرکوب و حمله وحشیانه اوباش جمهوری اسلامی، فریاد “مرگ بر دیکتاتور” را سر دادند و خطاب به نیروهای سرکوب اعلام کردند: “بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم”.

اگر پیش از این نیز، اعتراض به سالیان متمادی فقر و تنگدستی، بیکاری و خفقان، تخریب محیط زیست و بروز ریزگردها و خشک شدن رودها و دریاچه‌ها، تضییق حقوق زنان و ستم ملی، بی‌عقوبتی جنایات‌ سران و مسئولان رژیم و وابستگان آنان، در جامعه وجود داشته است، اما از پسِ دی ماه، اعتراضات مردم تحولی چشمگیر یافته‌اند. تحولی که مبارزات و اعتراضات رادیکال و بی‌امان شما، مانند اعتصابات و راه‌پیمایی‌های کارگران هپکو و آذر آب، کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنایع فولاد اهواز، کارگران راه‌ آهن و ده‌ها اعتصاب دیگر زمینه آن را فراهم آورده است. مبارزاتی که نه تنها رشد و گسترش دادید، بلکه اشکال متنوعی نیز به آن بخشیدید و مهم‌تر، با بیان شعارهای سیاسی و تعرض به مقامات حکومتی، نشان دادید حربه سرکوب رژیم دیگر کارساز نیست. از ضرب و شتم‌ها و تهدیدها نهراسیدید و از رفقای کارگر دستگیرشده خود حمایت کردید. این شما بودید که در برخی راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات اعلام کردید: “زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی، وای از این وضع وای از این وضع”. و هم‌رزمان شما، معلمان و بازنشستگان بودند که در خیزش‌های اعتراضی خود ندا سر دادند: “من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی همه برمی‌خیزند”.

کارگران مبارز!
اعتراضات و مبارزات کنونی مردمی، هرچند پراکنده، اما نشان از تلاطمی در اعماق جامعه دارد. بحران سیاسی هیئت حاکمه و وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم، و ناتوانی سران جمهوری اسلامی از پاسخ‌گویی به مطالبات شما و توده زحمتکش، جامعه ایران را به عرصه نبردهای سیاسی حادی وارد کرده است. درست با آگاهی به چنین بحرانی است که بورژوازی داخلی و بین‌المللی به تکاپو افتاده‌ تا سرنوشت بحران سیاسی کنونی را به دست گرفته و آن را به مسیر مطلوب خود هدایت کنند. به مسیر حفظ نظام سرمایه‌داری با جمهوری اسلامی یا بدون جمهوری اسلامی. پس، به بورژوازی اجازه ندهید تا بار دیگر در جامه و هیئتی دیگر بر موج مبارزات شما و توده‌های زحمتکش سوار شود و قدرت سیاسی را به دست گیرد و جامعه را به قهقرایی دیگر رهنمون شود. رهبری مبارزات را در دستان توانمند خود گیرید و در نبرد پیشارو نقشی فعال، زنده و تأثیرگذار ایفا کنید تا سرنوشت این نبرد را به نفع خود و تمامی توده‌های زحمتکش رقم زنید. برای این کار، بایستی خود را سازماندهی کنید.

کارگران پیشرو، کمونیست‌ها!
وقت آن است که طبقه کارگر ابتکار عمل سیاسی و رهبری مبارزات توده‌ای برای آزادی، برابری و رفاه را در دست گیرد. کسب این هژمونی تنها با تشکل کارگران در تشکل‌های مستقل و سازمان‌ها و احزاب سیاسی طبقاتی خود ممکن است. در شرایطی که روزانه چندین اعتصاب در گوشه و کنار کشور به وقوع می‌پیوندد، می‌توان و باید در راستای ایجاد کمیته‌های اعتصاب و زمینه سازی برای سازماندهی اعتصابات سراسری کوشید. در شرایطی که بحران‌های همه‌جانبه کنونی، امکان تحولات سریع و رادیکال را در چشم‌انداز قرار داده است، می‌توان و باید برای کسب هژمونی سیاسی طبقه کارگر، شوراها را برپا کرد. کسب هژمونی سیاسی در گروی پیوند مبارزات کارگران و زحمتکشان است. مبارزات مشترکی که کارگران پیشاهنگ و طلایه‌دار آن خواهند بود و هدف آن نه تنها سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، بلکه نابودی نظام سرمایه‌‌داری و برپایی یک انقلاب اجتماعی کارگری خواهد بود. تا در آینده‌ای روشن، سرنوشت‌ کارگران و زحمتکشان با دستان توانای خودشان رقم زده شود.
سرنگون باد رژیم سرمایه‌ داری جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!
زنده باد اتحاد صفوف اردوی آلترناتیو سوسیالیستی!

سپتامبر ٢٠١٨ – استکهلم

امضاها:

١- اتحاد فدائیان کمونیست
٢- حزب کمونیست ایران
٣- حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
٤- سازمان راه کارگر
٥- سازمان فدائیان اقلیت
٦- هسته اقلیت

سفارتخانه های جمهوری اسلامی باید برچیده شوند.

 

روز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸ دولت دانمارک اعلام کرد که حدودا یک ماه پیش یک گروه عملیاتی مامورین امنیتی جمهوری اسلامی تلاش نمودند که یکی از فعالین اپوزیسیون خود را در خاک دانمارک ترور نمایند. تعقیب این گروه ترور جمهوری اسلامی تاکنون به دستگیری یک نفر منجر شده است. چند ساعت بعد از اعلام این خبر دولت دانمارک سفیر خود را از ایران فرا خواند.
در مدتی کوتاه این دومین اقدام تروریستی شناخته شده جمهوری اسلامی در خارج میباشد. در تابستان امسال چهارنفر در آلمان و بلژیک و یک کارمندان سفارت ایران در اتریش به اتهام برنامه ریزی در نشست سازمان مجاهدین دستگیر شدند و دو دیپلمات جمهوری اسلامی نیز به اتهام قتل فعالین سیاسی از هلند اخراج شدند.
جمهوری اسلامی اولین بار نیست در خارج از ایران دست به ترور فعالین اپوزیسیون می زند. تاریخ به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تاریخ سرکوب و قتل و عام صد ها هزار نفری است. اکنون که جمهوری اسلامی با اعتراضات وسیعی کارگران و مردم زحمتکش ایران که از فقر و تنگدستی خسته شده اند و اعلام جنگ برعلیه کلیت جمهوری اسلامی نموده اند ، رژیم چه در ایران و چه در خارج تلاش میکند برای به عقب نشاندن مبارزات حق طلبانه ی مردم دست به ارعاب و وحشت بزند. در خارج از ایران با استفاده از سفارتخانه های خود دستجات ترور سازمان میدهد و در داخل ایران با اعدام و ترور میخواهد جلو سقوط حتمی خود را بگیرد.
مردم آزادیخواه !
خواست بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی که مراکز سازماندهی تروریسم اسلامی ست خواست همیشگی اپوزیسیون رادیکال و کمونیست در خارج از ایران بوده و هست. در شرایطی که مردم ایران برای یک زندگی انسانی ، نان آزادی و برابری و رفاه بپا خواسته اند نباید اجازه دهیم که اوباش اسلامی خارج را به جولان گاه خود تبدیل کنند. باید با اعتراضات گسترده و ملیتانت این لانه های جاسوسی و ترور برچیده شوند. صدای ما که از ترور و اعدام جمهوری اسلامی فرار کرده ایم در همبستگی با مبارزات مردم ایران باید رساتر از همیشه خواهان جمع کردن این اوباش شویم.
تشکیلات خارج حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست همه ی سازمانها و احزاب چپ و کمونیست و مردم آزادیخواه را فرا میخواند که به حمایت از مبارزات مردم و در تقابل با تروریسم جمهوری اسلامی در خارج به مقابله برخیزند.

مرگ برجمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

تشکیلات خارج حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۳۱ اکتبر ۲۰۱۸ برابر با ۸ آبان ۱۳۹۷

اعلامیه مشترک در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران

 

بگیر و ببندهای اخیر، نشانه ترس حاکمان است نه گویای اقتدارشان

کارگران، زحمتکشان
خیزش با شکوه دی ماه که با عبور از اصلاح‌طلبان حکومتی و هر نوع حکومت دینی بر مطالبه نان و کار و آزادی بنیان گرفت، تداوم خود را در اعتصابات کارگری، اعتصاب سراسری معلمان و رانندگان کامیون و کامیون‌داران، اعتصاب عمومی در کردستان و اعتراضات بازنشستگان، زنان، دانشجویان، روشنفکران، مال‌باخته‌گان و همه گروه‌های اجتماعی به جان آمده از اوضاع موجود نشان می‌دهد. روند جاری، بیانگر این حقیقت است که اکثریت عظیم مردمان ایران، حکومت فقر و محرومیت، حکومت سرکوب و زندان و شکنجه و سانسور و اعدام را نمی‌خواهند، حکومت چپاول‌گران و سارقان را نمی‌خواهند.

چهل میلیون کارگر و زحمتکشی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند به روشنی می‌بینند که سرمایه داران و حکومتیان و عوامل‌شان، آیت‌الله‌های جنایتکار و آقازاده‌های‌شان، سپاهیان و همه دولتمداران، آشکارا در سرقت و غارت اموال عمومی با هم رقابت می‌کنند! میلیون‌ها نیروی کار و زحمت، بیکاران و حاشیه‌نشینان و جوانانِ بی‌آینده می‌دانند که بر دریایی از نفت و ثروت ملی نشسته‌اند اما نان شب ندارند، حقوق‌شان ماه‌ها عقب افتاده، بی‌کارند، بی‌آینده‌اند و در اثر همین فقرِ ویران‌گر است که تن فروشی و اعتیاد و بزه‌کاری، کارتن‌خوابی، گورخوابی بیداد می‌کند و صدها هزار کودک کار، قربانی جهنمی هستند که رژیم سرمایه‌داری و مذهبی حاکم در ایران، بر آنان تحمیل کرده است. خود رژیم بیش از همگان آگاه است که می‌رود تا به روزهای آخر عمرش نزدیک شود. بیهوده نیست که از درون مجلس انتصابی تا همه نهادهای نظامی و قضایی و حکومتی، “پزشکپور”ها و “بنی‌احمد”های دوره انقلابی ۵۷، مکارانه سر بیرون آورده‌اند و منتقدین خلق‌الساعه نظام شده‌اند!!!

واقعیت این است که حکومتیان ناتوان از هر اقدامی کارساز، مستاصل‌اند و همانند غریقی برای نجات خود به هر خس و خاشاکی چنگ می‌اندازند! این بگیر و ببندها، بساط چوبه دار و شلاق زدن ها و شکنجه‌ها و حتی صدور احکام سنگین و آغاز مجدد قتل‌های زنجیره‌ای و اقدام به ترور در خارج از کشور را باید از همین زاویه نگریست.

کارگران، زحمتکشان
رژیم از ترس گسترش مبارزات حق طلبانه شما، به وحشت مرگ افتاده است! تعرض‌مان را بیشتر کنیم. همبستگی و اتحادمان را تقویت کنیم. به گسترش اعتصابات و اعتلای آن‌ها به اعتصابات سراسری و عمومی یاری رسانیم.

سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و عبور از سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم در گرو فشرده کردن صفوف همه نیروهایی است که در راستای این هدف مبارزه می‌کنند. از فراخوان‌های تشکل‌ها و نهادهای کارگری مانند رانندگان کامیون و کامیون‌داران برای آغاز دور چهارم اعتصابات سراسری و نیز فراخوان شورای هماهنگی «خط و ابنیه» راه‌آهن حمایت کنیم. این شورا همگان را برای شرکت در تجمع‌های اعتراضی همه مناطق فرا خوانده است، با حمایت از آن و با گسترده‌تر کردن تجمعات اعتراضی، می‌توانیم ظرفیت سرکوب رژیم را مهار و هزینه و تلفات را پایین بیاوریم. این کار به همکاری همه ما نیاز دارد و می‌تواند پیشروی در این مبارزه را تضمین کند.

ما امضاکنندگان این بیانیه از همه کارگران و مزد و حقوق‌بگیران و تشکل‌های مدنی و اجتماعی، احزاب و سازمان‌ها، نهادها و افراد چپ و کمونیست و ترقی‌خواهی که برای سرنگونیِ انقلابی رژیم و برقراری آزادی و سوسیالیسم مبارزه می‌کنند، دعوت می‌کنیم به هر شکلی که می توانند از اعتصابات کارگران و اعتراضات توده ای حمایت کنند.

ما از تمامی نیروهای کمونیست و انقلابی خارج از کشور می‌خواهیم در همبستگی و حمایت از اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران، و در پاسخ به فراخوان‌های پنجم تا دهم آبان ماه رانندگان کامیون و کامیون‌داران و کارگران راه‌آهن متحداً کارزارهای اعتراضی و حمایتی تدارک بینند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

۶ آبان ۱۳۹۷- ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان اقلیت، هسته اقلیت.

در بزرگداشت صد سال پرتوافشانی انقلاب اکتبر

انتشار مجدد

.

پیام کنگره هشتم حزب حکمتیست (کنگره اکتبر)

امروز در آستانه هفتم نوامبر، سالروز پیروزی انقلاب اکتبر، ما نمایندگان و شرکت کنندگان کنگره هشتم حزب حکمتیست (کنگره اکتبر) با دلهایی سرشار از غرور و افتخار، صدمین روز تولد تاثیرگذارترین انقلاب تاریخ بشر را شادباش میگوئیم. شادباش به همه انسانهای تشنه رهائی، به همه کارگران در سراسر جهان که پیروزی کارگران روسیه در اکتبر ١٩١٧ را از آنِ خود میدانند و در بزرگداشت آن سرود پیروزی انقلاب خود را میخوانند. شادباش به صف کمونیستهای انقلابی رزمنده ای که با آموختن از تجربه پیروزی انقلاب اکتبر و همچنین تجربه شکست بعدی آن، سازماندهی انقلاب کارگری سوسیالیستی را در صدر وظایف خود میگذارند.

انقلاب اکتبر به رغم شکست بعدیش، آتشی نیست که به خاکستر نشسته باشد، آتشگهی است که رقص شعله های فروزانش پس از صد سال در هر کران جهان پیداست. اختری است که با پرتوافشانی پایدار، روشنگر بزرگراه انقلاب کارگری و مشعل رهروان پیگیر آن است. کمونیسم معاصر، کمونیسم پرولتری مدافع سنت انقلابی لنین، آن نیروی اجتماعی فعاله ای است که موظف است شعله این آتشگه دیرین انقلاب کارگری را فروزانتر سازد.

پیروزی کارگری اکتبر، چنان شوک سرگیجه آوری به نظم جهانی سرمایه وارد آورد که گیج سری حاصل از آن در تحلیلهای بورژوایی امروزی درباره صدمین سال آن انقلاب عیان است. ضربه سنگین زلزله وارش چنان گرداب نظام حاکم را تکان داده که لرزه ها و امواج گرانشی آن پس از صد سال همچنان در جَوَلان است.

در یک قرن گذشته جز معدود آثاری چون کار کارستان و کارشناسانه مورخ بریتانیایی ای. اچ. کار درباره انقلاب روسیه، میلیونها سناریوی پرتناقض درباره آن انقلاب عظیم، توسط نظریه پردازان و تاریخسازان بورژوازی ساخته و بافته شده است. صادقانه ترین روایت را “جان رید” کمونیست آمریکایی شاهد مستقیم آن انقلاب در اثر ماندگار “ده روزی که دنیا را لرزاند” با واقعبینی بی نظیری به دست داده که ازجمله نوشته است: “بلشویکها قدرت را نه از راه سازش با طبقات دارا، یا رهبران سیاسی دیگر، نه از راه آشتی با دستگاه دولت سابق تصرف کردند. و نیز نه به وسیله خشونت سازمانیافته یک گروه کوچک. اگر توده های سراسر روسیه آماده قیام نبودند، قیامشان شکست میخورد. یگانه دلیل پیروزی بلشویکها آن است که آنها آرزوهای بزرگ و ساده وسیعترین اقشار مردم را تحقق بخشیدند. مردم را فراخواندند تا کهنه را پاره کنند و دور بریزند، و سپس با همکاری مردم، نو را بر ویرانه های آن بنا کردند”.

لنین و حزب کمونیست روسیه با به پیروزی رساندن انقلاب اکتبر، امکانپذیر بودن انقلاب کارگری را به اثبات رساندند. امروز صد سال پس از آن پیروزی، نیاز جهان به انقلاب کارگری عظیمتری، ضرورت و مبرمیت و امکانپذیری چنین انقلابی صدها برابر روشن و اثبات شده است. این است آن درس اساسی که باید از پیروزی کارگری اکتبر آموخت. دلایل قابل درک شکست انقلاب اکتبر هم باز ماندن آن از پیشروی به انقلاب اقتصادی، زیرورو کردن مناسبات کاپیتالیستی، لغو کار مزدی و برقراری مالکیت اشتراکی بوده است. نقد سوسیالیستی و کارگری تجربه شوروی کلید آموزش درسهای انقلاب اکتبر ١٩١٧، کلید کاربست خلاقانه دیدگاه کمونیستی و مارکسی اصیل در صدمین سالگرد انقلاب عظیم اکتبر، صدمین سال این عزیزترین و گرانقدرترین نقطه عطف تاریخ کمونیسم پرولتری معاصر است.

زنده باد سوسیالیسم
پاینده باد پرتوافشانی انقلاب کارگری اکتبر
کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری – حکمتیست (کنگره اکتبر)
سیزده آبان ١٣٩٦ – چهارم نوامبر ٢٠١٧

توضیح: سال گذشته برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست با صدمین سالگرد انقلاب کارگری اکتبر مصادف شد. به همین دلیل عنوان کنگره اکتبر برآن نهاده شد. پیام بالا در گرامیداشت انقلاب اکتبر روز چهارم نوامبر ۲۰۱۷ در شروع کنگره هشتم (کنگره اکتبر) قرائت شد. اکنون در آستانه گرامیداشت صد و یکمین سالگرد انقلاب اکتبر این پیام را مجددا منتشر میکنیم.
سردبیر کمونیست هفتگی
***

Facebook
Google+
https://october-online.com/category/bayaniyeh/page/2">
Twitter
Instagram