Category Archives: بیانیه ها

فراخوان به اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان درروز چهارشنبه ۲۱شهریور

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست
.
مردم آزادیخواه!
همچنانکه مطلع هستید سرانجام با وجود تلاشهای داخلی و بین المللی و خانواده زندانیان سیاسی، صبح شنبه ۱۷ شهریور زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی، زانیارو لقمان مرادی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اعدام شدند. همزمان در همین روز مقرهای حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات در عمق خاک کردستان عراق توسط نیروهای جنایتکار و سرکوبگر سپاه پاسداران موشکباران شد که در نتیجه این حمله وجشیانه تعدادی از کادرها و پیشمرگان هر دو حزب جان باختند و تعدادی نیززخمی شدند.علاوه بر این روز سوم شهریور نیزشاهد مرگ مشکوک شریف باجور از فعالین شهرمریوان و یاران اوبودیم و بدرست مردم مبارز و انقلابی شهرهای مریوان و سنندج به این اعمال جنایتکارانه و کشتن فعالین عکس العمل نشان دادند و اعتراض و تظاهرات و راهپیمایی سازمان دادند.
مردم مبارز شهرهای کردستان
کارگران و زحمتکشان
نباید درمقابل این جنایات سکوت کرد . جمهوری اسلامی در مقابل گسترش اعتراض و نارضایتی مردم ، برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه دست به چنین جنایاتی می زند .این اعمال وحشیانه باید از جانب مردم آزادیخواه کردستان مثل همیشه جواب محکم بگیرد و اجازه ندهیم که جانیان اسلامی با اعدام و دستگیری فعالین وحمله به اپوزیسیون سکوت مرگ بر جامعه کرد ستان حاکم کنند .
ما برای مقابله با زور و ستم وفقرو اختناقی که جمهوری اسلامی به جامعه تحمیل کرده است، برای عقب نشاندن و کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از این جنایات به اراده جمعی ، به اعتراض جمعی و مبارزه جمعی و همبستگی مردم مبارز و انقلابی شهرهای کردستان متکی هستیم .درچند ماه گذشته مردم در سراسرایران و مردم مبارزکردستان نیزبا اعتراض و اعتصاب و تظاهرات توانستند در مقابل رژیم اسلامی بایستند و به مقابله بر خیزند. به این دلیل ودر شرایط کنونی ما همراه با سایر احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست ،مردم مبارز شهرهای کردستان را در روز چهارشنبه ۲۱ شهریوربرای تحقق خواستهای زیر به اعتصاب عمومی فرامی خوانیم.
۱- محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی،زانیارو لقمان مرادی
۲- محکوم کردن حمله به مقرات اپوزسیون در خاک کردستان عراق
۳- لغو مجازات شنیع و غیر انسانی اعدام
۴- آزادی کلیه زندانیان سیاسی
۵- پایان دادن به کشتار کولبران و تامین بیمه بیکاری برای همه بیکاران در کردستان
در پایان ما از جریانات اجتماعی و پیشرو در کردستان می خواهیم که به این اعتصاب بپیوندند. ازکارگران و مردم حق طلب و نیروهای چپ و کمونیست در سراسر ایران میخواهیم، از فراخوان ما به این حرکت اعتراضی و اعتصاب عمومی حمایت کنند. از احزاب چپ و سوسیالیست و نهادها و نیروهای مترفی درخارج کشورتقاضا داریم ضمن حمایت از فراخوان ،روز چهارشنبه ۲۱ شهریورهمزمان با اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی جلو سفارتها و مراکز جمهوری اسلامی دست به اعتراض بزنند و این جنایات را محکوم بکنند.همچنین از مردم مبارز و حق طلب و جریانات چپ و سوسیالیست در کردستان عراق می خواهیم که ازفراخوان به اعتصاب عمومی مردم در کردستان ایران حمایت کنند و در اعتراض به حملات وحشیانه به مقرات احزاب اپوزیسیون ، اعدام زندانیان سیاسی وسرکوبگری های رژیم اسلامی مقابل کونسولگری های این رژیم تجمع اعتراضی بر گزارکنند.
مرگ بر جمهوری اسلامی
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ – ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸

سه زندانی سیاسی در آستانه اعدام

اعلامیه حزب حکمتیست

.

بنا به اخبار منتشر شده جمهوری اسلامی میخواهد سه زندانی سیاسی رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی را اعدام کند. جمهوری جنایتکار اسلامی که در سراشیب سقوط قرار گرفته و مورد اعتراض گسترده جامعه است، تلاش دارد با اعدام سه جوان فضای ارعاب و وحشت را بر جامعه مستولی کند.

مردم آزادیخواه، سازمانهای سیاسی و فعالان علیه اعدام!
باید در ادامه اقدامات تاکنونی برعلیه سیاست آدمکشی و قتل عمد دولتی، در داخل و خارج کشور به اقدامات ویژه ای دست زد تا جلوی اعدام این سه زندانی سیاسی گرفته شود. اجازه ندهیم جنایتکاران اسلامی بار دیگر به اعتراض و مبارزه آزادیخواهانه مردم در ایران خون بپاشند. هر جا که هستید و با هر ابتکاری در مقابل این نقشه جنایتکارانه حکومت اسلامی بایستید. باید فورا در مقابل زندان رجائی شهر اجتماع کنیم. خانواده های رامین و زانیار و لقمان چشم انتظار کمک شما برای نجات جان فرزندانشان هستند. باید در خارج کشور تمام امکانات را از فشارهای سیاسی تا اعتراض و تظاهرات در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی بکار گرفت. جان سه زندانی سیاسی در خطر است.

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، کارگران و مردم آزادیخواه و شرافتمند را به تلاشی گسترده برای متوقف کردن احکام اعدام ماشین جنایت جمهوری اسلامی و مبارزه برای آزادی فوری و بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
١٥ شهریور ۱۳۹۷ – ٧ سپتامبر ۲۰۱۸

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درمورد رویدادهای چند روز گذشته در مریوان

درسهای وقایع شهر مر‌یوان
.
طغیان اجتماعی در یک شهر کوچک، گرچه در اعتراض به مرگ جانگداز و هنوز مشکوک ۴ نفر از فعالین محیط زیست بپا شد، اما حاوی درسهایی بود که باید از تجارب آن برای پیشروهای مبارزات آینده بهره گرفت.
درس اول غلیان و جوشش شهر مریوان، صدای درد و رنج عمق جامعه وبه این اعتبار چپ بودن آن بود. نه از پرچم سبز و الله اکبر خبری بود و نه از پرچم آبی وسفید و سبز و یا دف و مناجات. جوانان کارگر وبیکار با پرچم سرخ در دست، مطالبات خود را و دادخواست علیه رژیم سرمایه داری اسلامی را فریاد زدند. مردم زحمتکش و جوانان تسلیم ناپذیر در برابر تضییقات و بی حقوقی های سراسر زندگیشان، همراه زنان همچنان تسلیم ناپذیر، پای اصلی این مصاف خیابانی چند روزه بودند
اما این خودنمایی توده ای و خصوصیات آن نه رعد و برق در آسمان بی ابر بود، ونه حتی با جان باختن شریف باجور و یاران او قابل توضیح است. خروش انبوه مردم در مریوان ادامه تاریخ مبارزاتی این شهراست، یادآور مبارزە چند دهه گذشته علیه بیعدالتی های اجتماعی و مقابله با رژیم سرکوبگر اسلامی است ادامه اعتراض زنان سرخپوش به تحقیر زنان ، صدای اعتراض تشکل های گوناگون به خود سوزی زنان، ادامه تلاش مبارزان دفاع از محیط زیست علیه عبور تانکرهای نفت سرمایه داران از وسط شهر و مقابله با ایجاد پالایشگاه در زریباراست. در این چند روز صدای کارگر ساختمانی و نانوایی مریوان و کارگران شهرداری و معلمین دلسوزی شنیده شد که سالهاست برای مطالباتشان متشکل شده و مبارزات جسورانه شان بر کسی پوشیده نیست. سوم و چهارم شهریور ۹۷ صدای حق طلبی کارگر کولبر به خاک افتاده توسط گلوله ومین جانیان اسلامی سرمایه از گلوی رفقایشان در آمد. صدای جوانانی از طرف هم طبقه ایها و همکلاسهایشان در خیابان‌ها طنین افکند که سال‌های قبل بعلت فقر و نداری و ناامیدی در حومه شهر مریوان و جنگل‌های اطراف خود را بدار آویخته و شهر مریوان را در اندوه و ماتم فرو بردند.
خصوصیت دیگر تحرک مریوان مرتبط بودن آن با دیگر شهرهای کردستان و حتی ایران بود. جدا از شرکت جمع کثیری از کارگران و جوانان از دیگر شهرها در تظاهرات و مراسم خاکسپاری جانباختگان سوم شهریو، پیام همبستگی از طرف زندانیان سیاسی و بخصوص گرامیداشت شریف باجور در ازگله زلزله زده همگی نشان از درد ومطالبه مشترک جامعه با مردم مریوان دارد. پیوند دیگری که مریوان را به خارج از آن وصل کرد همسرنوشتی طبقاتی کارگران ساختمانی، نانوایی، معلمین و پرستاران و فعالین کارگری است که همواره در جریان بوده است.
و بالاخره درس دیگر این حرکت اجتماعی این بود که جنبش های ریشه ای ‌رادیکال و چپ را نمی توان بسادگی ملاخورو ‌مصادره کرد. احزاب ناسیونالیستی که قصد داشتند با شهید خوری و منتسب کردن جانباختگان به خود، خودی نشان دهند در همان ساعات اول منزوی شدند. تظاهرات، شعارها ورهبران خود را که طی سالیان متمادی در دل مبارزه علیه فقر و سرکوبگری پرورانده بود جلو انداخت و راه خود را رفت.
کارگران ، جوانان انقلابی شهر مریوان !
نمایش قدرت و روشن بینی شما در سمت وسو دادن به حرکت اعتراضی اخیر جای امید است وبه این مناسبت دست شما را می فشاریم. با اینحال تا برچیدن جهنمی که به اسم زندگی به ماتحمیل کرده اند، هنوز راه دراز و دشواری در پیش است. در جامعه و تحولات پیش رو بدون رقیب و مخالف نیستیم. همانطور که در شعارها و سخنرانیهایتان اشاره کردید جامعه دارای طبقات و منافع متضاد است زور آزمایی این طبقات روشن خواهند کرد جامعه به کدام سو خواهد رفت باید هوشیار بود. اتحاد وهمبستگی و هر چه توده ای تر کردن این تحرکات، یکی از رمزهای پیشروی در آینده است. باید متشکل شد و برای سازمان دادن ارگان‌های حاکمیت توده ای خود را آماده کرد. طیف عدالتخواه و چپ جامعه باید رهبر تحولات آتی باشد و ‌برای معضلات اجتماعی جواب داشته باشد. تنها از طریق ایجاد وتحکیم کردن ارگان‌های حاکمیت توده ای “همچون شوراهای کارگری و مردمی در محل کار و زیست “است که می توان هم راه پیشروی های بعدی را هموار کرد و هم دست سازشکاران و توطئە گرانی را بست کە برای گدایی گوشە ای از قدرت، مشغول ساخت وپاخت با دشمنان وتغییر از بالا ھستند.
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری ، حکومت کارگری
کمیته کردستان حزب حکمتیست
۶ شھریور ٩٧

اعلامیه حزب حکمتیست-در باره لو رفتن یک گروه تروریستی جمهوری اسلامی سفارتخانه های رژیم اسلامی را باید برچید!

مطبوعات اتریشی و آلمانی از دستگیری یک دیپلمات ایرانی روز اول ژوئیه در آلمان در رابطه با یک عملیات ناموفق تروریستی در فرانسه خبر داده اند. دستگیری “اسدالله اسدی” روز یکشنبه در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان بدنبال دستگیری یک زوج ایرانی صورت گرفت که در خودروی آنها نیم‌ کیلوگرم ماده منفجره کشف شد. پلیس فرانسه در این زمینه هنوز اظهار نظر روشنی نکرده است اما اخبار تاکنون منتشر شده از جانب سازمانهای امنیتی بلژیک و آلمان و فرانسه و اظهارات دستگیر شدگان، دلالت براین دارد که این تیم تروریستی قصد بمب گذاری در مراسم سالیانه مجاهدین در پاریس را داشته اند. “اسدالله اسدی” ۴۷ ساله دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بوده است. بنا به اخبار منتشر شده وی با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود، در جنوب آلمان بازداشت شده است. این دیپلمات رژیم اسلامی در آلمان مصونیت سیاسی نداشته است اما دولت بلژیک اعلام کرده که طی ۴۸ ساعت مصونیت سیاسی وی را لغو میکند.

نیروهای اپوزیسیون انقلابی ایران بارها اعلام کرده اند که سفارتخانه های رژیم اسلامی مرکز سازماندهی جاسوسی از مخالفین سیاسی و مراکز لجستیک سازماندهی ترور مخالفین سیاسی است. برای دولتهای اروپائی هم این مسئله کاملا روشن بوده و وقوع ترورهای مختلف در اروپا موید این امر است. اما در عمده موارد دولتهای غربی در معامله با رژیم اسلامی تروریست ها را به ایران پس داده اند و یا در باره آن سکوت کرده اند. امروز وقت آنست که نیروهای مخالف رژیم اسلامی و مردم آزادیخواه یکصدا خواهان برچیدن و بسته شدن سفارتخانه های جمهوری اسلامی و قطع روابط دیپلماتیک و سیاسی دولتها با جمهوری اسلامی شوند. سفارتخانه ها بعنوان مراکز ترور و تحجر اسلامی و اماکن تدارک و پوشش عملیاتی و اطلاعاتی تروریسم با سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک باید برچیده شوند. تلاش برای بستن سفارتخانه های رژیم یک رکن مبارزه علیه جمهوری اسلامی در خارج کشور است.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست تلاش کثیف و تروریستی رژیم اسلامی علیه مخالفین سیاسی را قویا محکوم می کند. فراخوان ما به نیروهای اپوزیسیون ایران اینست که متحدانه علیه هر نوع سازش و بند و بست سازمانهای اطلاعاتی و دولت هایشان با جمهوری اسلامی و عدم انتشار کامل اطلاعات در این زمینه بایستند و اقدامات فوری و ضروری را برای برچیدن سفارتخانه های جمهوری اسلامی در سراسر اروپا و مقابله با لانه های ترور و تحجر آغاز کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

۴ ژوئیه ۲۰۱۸ / ۱۳ تیر ۱۳۹۷

اعلامیه حزب حکمتیست-ماشین جنایات جمهوری اسلامی را باید متوقف کنیم

روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ محمد ثلات اعدام شد. جمهوری اسلامی با اعدام محمد ثلات پرونده دیگری از آدمکشی را به لیست بیشمار جنایات خود افزود. محمد ثلات ماهها در زندان به وحشیانه ترین شکل شکنجه شد و با زور از او اعترافاتی گرفتند. سپس او بارها اعترافات به زور گرفته شده را رد کرد و اعلام کرد، راننده اتوبوسی نبوده که سه مامور دولتی را زیر گرفته است. جمهوری اسلامی همانند کارکرد تمامی لحظات عمر سیاهش به منظورمرعوب کردن جامعه به اعدام محمد ثلاث، زیر تیغ اعدام قرار دادن رامین حسین پناهی و ادامه اعدامهای دیگر در همین روزها احتیاج داشت. به خیال واهی ، فکر میکنند مثل گذشته با سرکوبگری و اعدام میتوانند برای خود عمر بخرند. اما کورخوانده اند، اوضاع تغییر کرده و دیگر شکنجه و سرکوب و اعدام، نه ابزارهای بقای آنها، بلکه عامل گسترش نفرت عمومی و تشدید مبارزه متحدانه و اعتراض توده ای علیه سراپای جمهوری اسلا می خواهد بود.

قتل عمد دولتی و دیگر ترفندهای جنایتکارانه دیگر نمیتواند جواب مردم به پا خاسته ای باشد که از دست فقر و تنگدستی، زندگی زیر خط فقرو حقوق های معوقه، بیکاری و جنایات هر روزه جمهوری اسلامی خسته شده اند. بر عکس عزم مردم را برای به زیر کشیدن و سرنگونی این نظام سراپا جنایت محکمتر میکند.

کارگران، مردم آزادیخواه!

هم اکنون تعدادی دیگر در زندانها منتظر اعدام هستند. جان زندانیان سیاسی و مشخصا رامین حسین پناهی در خطر است. جمهوری اسلامی میخواهد برای ادامه عمر ننگین خود همچنان قربانیان خود را از میان آنها درو کند. باید این جنایات را با مبارزه ای متحدانه متوقف نمود. عمر این رژیم دیگر بسر آمده است. برای متوقف نمودن ماشین کشتار و سرکوب باید جمهوری اسلامی را سرنگون نمود.

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست ضمن اعلام همدردی با بستگان محمد ثلاث، کارگران و توده مردم را به مبارزه برای آزادی فوری و بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی و متوقف کردن اعدامها و ماشین جنایت جمهوری اسلامی فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

۲۹خرداد ۱۳۹۷ – ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸