Category Archives: مقالات

افیون اعتیاد: تجارت مرگ برای جمهوری اسلامی پردل زارع

مواد مخدر برای رژیم اسلامی ایران بعنوان یک ابزار دو کاره محسوب میشود. ابزاری که از آن هم بعنوان وسیله ای برای استیصال مردم و جامعه و هم وسیله ای برای تجارت استفاده میکند. تجارت مواد مخدر در ایران که هر روز تعدادی را به کام مرگ میکشاند، توسط باندهای قاچاق مواد مخدرکه وابسته به سپاه تروریستی پاسداران رژیم جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور است صورت میگیرد.با توجه به آمارهای غیره رسمی در ایران روزانه بیش از صدها و حتی هزاران نفر مصرف مواد مخدر را در زیر سایه حکومت جهل و خرافه رژیم اسلامی ایران تجربه میکنند. این در حالی است که طبق آماری بیش از ده میلیون نفر معتاد به مصرف انواع مواد مخدر و قرص های روان گردان که بر سلامت روح و روان آنها تاثیرات منفی میگذارد، هستند.تامین مصرف مواد مخدر بیش از ده میلیون نفر در ایران در هر روزتنها از عهده مافیاهای دولتی مواد مخدر یعنی سپاه پاسداران رژیم اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی بر میاید. سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در ایران هستند، که سالانه میلیاردها دلار را از راه فروش مواد مخدر به دست می آورند. از فروش و ترانزیت مواد مخدر در داخل و خارج از کشور بعنوان یک منبع مالی که هیچگونه تحریم و مالیات و نظارتی بر آن صورت نیست، استفاده میکنند. پول حاصله از فروش مواد مخدر را صرف برنامه های اتمی و مسلح کردن گروهای تروریستی از قبیل حشد شعبی، حزب الله لبنان، حوثی های یمن و باندها و گروههای دیگر تروریستی و خریدن مایملاک برای سران سپاه و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر میکنند.رژیم اسلامی ایران به دلیل تحریمهای پی در پی اقتصادی با مشکلات مالی فراوانی برای ساخت و بهره برداری برنامه های اتمی اش و مسلح کردن گروهای ترویستی روبرو بوده است و از این رو برای دور زدن تحریمها و بدست آوردن سرمایه کافی برای برنامه هایش از فروش مواد مخدر و قرص های روان گردان بعنوان سرمایه ای که هیچ گونه نظارت دولتی بر آن صورت نمیگیرد، استفاده میکند. تحریمهای مخرب اقتصادی آمریکا منجر به تعطیل شدن بیشتر پروژهای عمرانی و بسته شدن کارخانه ها و بیکار شدن بخش بزرگی از مردم در جامعه شده است. بیکاری و عدم پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان اعتصابات و اعتراضات فراوانی را از طرف طبقه کارگر به همراه داشته است. رژیم اسلامی ایران از هر ترفند و راهی برای سرکوب و به بیراهه کشاندن اعتراضات کارگری و مردمی و تلاش در راستای عمر ننگین اش استفاده میکند.عوامل و نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی ایران با پخش و گسترش مواد مخدر و تشویق مردم جامعه به خرید و فروش و استعمال آن انسانهای فراوانی را همراه با خانودهایشان قربانی این تجارت و سیاست کثیف خود که تنها هدفشان مستاصل کردن جوانان و انسانهای آزادیخواه و به قهقهرا بردن جامعه است،کرده است.مصرف مواد مخدر مشکلاتی جدی را از قبیل پایین آمدن سن مصرف کنندگان یعنی ده سال به بالا و خرید و فروش آن در مراکز آموزشی از قبیل مدرسه تا دانشگاه، و به وجود آمدن بن بست و درماندگی را در میان مصرف کنندگان مواد مخدر به وجود آورده است که فرد معتاد را وادار به هر کاری برای به دست آوردن پول برای تهیه مواد مخدر میکند. با ارزان کردن مواد مخدر و گسترش آن در جامعه و بخصوص در مکانهای آموزشی سعی در به انحراف کشاندن و دور کردن جوانان از فضای آموزشی و علم و تحصیل و اعتراضات بر علیه وجود حاکمیت رژیم اسلامی ایران کرده است. رژیم اسلامی ایران تجارت مواد مخدر را برای خود تبدیل به یک منبع مالی مطمئن کرده است که با استفاده از آن میتواند سرمایه لازم را برای انجام دادن برنامه هایش تامین کند. بشریت متمدن و مردم کشور ایران تنها زمانی از شرمواد مخدر خلاص میشوند که نظم موجود و رژیم جنایتکار اسلامی ایران را با تمامی دار و دسته هایش به زباله دان تاریخ بیندازند.جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد.
Pordelzarh1985@gmail.com

Facebook
Google+
https://october-online.com/maghalat/51/50">
Twitter
Instagram