Category Archives: مقالات

بیشرمی روحانی – وریا روشنفکر

در این نوشته نگاهی اجمالی به سخنان حسن روحانی در دانشگاه تهران در روز ۲۲ مهرماه به بهانه آغاز سال تحصیلی خواهم داشت.
ابتدا چند نکته قابل توجه است. اولا، مطابقت زمانی به اصطلاح آغاز سال تحصیلی از جانب روحانی با اعتصاب سراسری وباشکوه معلمان، دوما قشون کشی به دانشگاه تهران از جانب اطرافیان روحانی، تحت شدید ترین تدابیر امنیتی که در چند سال گذشته بی سابقه بوده و اختصاص تنها ۵ درصد از صندلی های سالن برگزاری سخنرانی، حتی به نمایندگان به اصطلاح تشکلهای دانشجویی که در واقع بیشترشان ساخته و پرداخته سیستم حکومتی هستند و نقد جدی با اصل نظام ندارند. معلوم است که نمیشود انتظار داشت که مثلا به نماینده دانشجویان رادیکال و ناراضی اجازه صحبت و اظهار نظر بدهند. اگر مواردی هم در این شوی مضحک پیش آمد احتمالا خارج از برنامه مورد نظر آنها بود.
روحانی در طول سخنرانی اش با لفاظی همیشگی و منزجر کننده ، سعی در القای این باور داشت که با بیشرمی دانشجویان ومحصلان را بعنوان پشتیبانان دولتش قلمداد کند! ،اما جعلی بودن ادعای وی با نگاه مختصر به عملکرد حکومت در طول عمر نکبت بارش و دانش ستیزی و جهل پراکنی و خرافه پرستی نظام اسلامی بسیار واضح است.
روحانی در آغاز، این مراسم را به عنوان احترام و کرنش در برابر علم ،دانش،پژوهش وفناوری خواند و در واقع این راکرنش در برابر اساتید و دانشجویان نامید .
براستی جناب روحانی اگر کمترین حافظه ای داشته باشد، میتواند لیستی بلند بالا از اساتیدی را که بخاطر کوچکترین زاویه دیدگاه با حکومت، خانه نشین شدند و در “انقلاب فرهنگی” برای همیشه از عرصه دانشگاه حذف گردیدند و صدها وهزاران دانشجو ومعلم واستاد را که در زندان بوده وهستند و به احکام دراز مدت محکوم گردیده اند را بخاطر بیاورد. البته نقش خودش را به عنوان یکی از مهرهای اصلی جمهوری اسلامی در این سرکوب و جنایتها را هم میتواند بیاد بیاورد. آنوقت اوج ریاکاری این حرکت چاپلوس مابانه اش در مقابل دانشگاهیان برملا میشود.
وی سپس در یک لفاظی مجمل عنوان نمود امروز جامعه به امید احتیاج دارد و در واقع ساده اندیشی و ساده لوحی را نسخه درمان ، فقر، بیکاری ، اختلاس ، تجاوز ، فحشا ، نداری ، ظلم ، زندان ،سرکوب ،… صدها معضل و درد جامعه خواند .
آری این نسخه رئیس جمهوریک کشور در دانشگاه بعنوان سقف علمی وآکادمیک جامعه است.یعنی به ازای تمامی نقدها و تحلیل های علمی از هر مسئله و معضل جامعه ،جناب رئیس جمهور کار رابه خدا واگزار کرد و مملکت رابه “گلستان” تبدیل نمود.عمق وارونه گویی و مقلوب کردن واقعیت و تحمیق مردم که از صفات بارز جمهوری اسلامی است ، امروزه دیگر چنان بی شرمانه و گستاخانه شده که حتی ازدرون خود حکومت هم نقد میگردد.
روحانی در قسمتی از اظهاراتش تیم حاکم بر ایالات متحده را بدترین تیم برای جمهوری اسلامی می نامد. سیاست همیشگی مقامات جمهوری اسلامی در مقصر قلمداد کردن دشمن در جهت توجیه سیاستهای جنایتکارانه و بی کفایتی و عدم مدیریت و فساد ، در تمامی ارکان حکومت ،که نتیجه اش امروزه دامن گیر مردم ایران شده ، مانند همیشه بخش عظیمی از سخنرانی حسن روحانی را در بر گرفت . وی در قسمت از سخنانش با اشاره به روی کارآمدن کابینه اش در سال ۹۲ و پایین امدن قیمت دلار بصورت مقطعی ،پس از سفسطه بافی فراوان در واقع تز امید درمانی را مطرح مینماید .
اما خود روحانی و تمام دارو دسته شارلاتان حکومتی خوب میدانند که اعتراض و اعتصاب کارگران ورانندگان و کامیون داران ومعلمان، ریشه در نارضایتی عمیق اجتماعی و طبقاتی دارد و ربطی به دولت آمریکا و هیچ قدرت خارجی ندارد.
مردم در جریان تظاهراتهای وسیع دی ماه سال گذشته تا به امروز در اعماق جامعه و در خیابان به صراحت جواب روحانی راداده و اعلام کرده اند، “دروغ میگن آمریکاست ،دشمن ما همین جاست” ، بله مردم به درستی دریافته اند که تنها راه حل تمامی معضلات و بلایای دامن گیر مردم اساسا نظم سرمایه داری و وجود جمهوری اسلامی است ودیگر این توجیهات مبتذل را به هیچ وجه قبول نمی کنند. امروز کارگران ، معلمان، رانندگان ، زحمتکشان ایران تکلیف خود را با جمهوری اسلامی روشن نموده و راه تعیین تکلیف با این نظم را در پیش گرفته اند.
طبقه کارگر ایران بعنوان نیروی پیشرو و رادیکال در مقابل نظام سرمایه قد علم نموده و دارد وظیفه تاریخی خود را انجام میدهد وبه طبع آن دیگر بخشهای اردوی کار ایران، اعتماد به نفس پیدا کرده و به پیکره پوسیده جمهوری اسلامی ضربه وارد می کنند.
اما ترس رژیم از اعتراضات عمیق جاری و از دانشجویان و هشدار خطر “کمونیست در راه است ” به آدرس دانشگاه علوم اجتماعی تهران تنها طلیعه مبارزه پرشور برچیدن جمهوری اسلامی است. سردمداران نظام اسلامی بدانند این شبحی که بالای سرشان در آمد وشد است عنقریب گلوی آنهارا خواهد فشرد ودیگر هیچکدام از حربه های ناسیونالیستی و خرافی از نوع ایرانی و اسلامی واصلاح طلبی و نظایر اینها نمی تواند ،نجات بخش جمهوری اسلامی باشد.
***

Facebook
Google+
https://october-online.com/maghalat/38/04">
Twitter
Instagram