Category Archives: مقالات

قدردانی از مردم در کردستان! (پیام رحمان حسین زاده به مناسبت پیروزی باشکوه اعتصاب عمومی در کردستان) مردم تشنه آزادی!

پیروزی بزرگ اعتصاب عمومی ۲۱ شهریور در شهرهای کردستان را تبریک میگویم. این حرکت وسیع و با شکوه پاسخ محکمی به جنایات اخیر جمهوری اسلامی و هدیه شایسته ای به مادران، والدین و بستگان داغدیده زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی و همه انسانهایی بود که در حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاههای نظامی هر دو حزب دمکرات کردستان جانباختند. به علاوه در آستانه سی امین سالگرد قتل عام دسته جمعی زندانیان به دستور خمینی، جلاد اصلی جمهوری اسلامی، پیروزی این اعتصاب آرام بخش همه بستگان داغدیده آنها و تمامی داغدیدگان به دست جمهوری جنایتکار اسلامی در این چهار دهه است.
این پیروزی را به سازماندهندگان و فعالین در محل که زیرفشار و تهدیدات جمهوری اسلامی، جسورانه اقدام کردند و این حرکت را عملی ساختند، به تک تک شهروندان جامعه از اقشار مختلف که در آن شرکت کردند، به نیروهای چپ و کمونیست، مبتکر و فراخوان دهنده آن تبریک میگویم.
نزدیک به چهل سال قبل در رفراندوم “آری یا نه جمهوری اسلامی” مردم کردستان با نقش هدایتگر کمونیستها و آزادیخواهان، متحد و یکپارچه به نظام جمهوری اسلامی “نه” گفتند. جنبش توده ای نخواستن جمهوری اسلامی از آن وقت پایه گذاری شد و امروز در رفراندوم دیگری این نخواستن برجسته تر و محکمتر تکرار شد.
این اعتصاب پیروز شد، چون در قدم اول، هدف فوری جمهوری اسلامی یعنی تحمیل عقب نشینی به جنبش اعتراض توده ای و گسترش روز افزون آن در سطح ایران و کردستان را ناکام گذاشت. جمهوری اسلامی نه صرفا برای مرعوب کردن، بلکه در مقابل تعرض رادیکال توده ای علیه موجودیت خود که از دی ماه ۹۶ در بالاتر از صد شهر ایران به میدان آمده و در ماههای گذشته ادامه پیدا کرد و دو هفته قبل در گرامیداشت جانباختن چهار فعال محیط زیست در سنندج و مریوان با پرچمهای سرخ رادیکالترین اهداف و مطالبات را به صحنه کشید، احتیاج به ایجاد سد دفاعی داشت. به خیال خامش احتیاج داشت، تناسب قوا را به نفع خود برگرداند. در این رابطه اقدام به جنایات اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی و حمله به پایگاهی نظامی هر دو حزب دمکرات کردستان را در دستور گذاشت. جمهوری اسلامی محاسباتش غلط بود و کور خواند. اعتصاب سراسری، متحد و یکپارچه مردم در کردستان و گسترش آن به بعضی شهرهای خارج کردستان، گام بلند دیگری تناسب قوا را به نفع صف مبارزه آزادیخواهانه و جنبش سرنگونی در شهرهای کردستان و در سراسر ایران تغییر داد. به وضوح قابل مشاهده است، جنبش اعتراض توده ای در مسیر تعرض بیشتر به بنیادهای جمهوری اسلامی و رژیم جهل و خرافه و سرکوب در موقعیت دفاعی بیشتر قرار گرفته است. دوره خیز برداشتن قطعی تر برای وارد کردن ضربه نهایی به جمهوری اسلامی و پایان دان به حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی فرارسیده است. بعد از اعتصاب پیروزمند شهرهای کردستان، جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی، جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی رادیکال در ایران و کردستان، برای تحقق اهداف برحق خود برای تعیین تکلیف قطعی با نظم سرمایه و جمهوری اسلامی با اعتماد به نفس بیشتر گامهای محکمتری برخواهند داشت. این دستاورد مهم اعتصاب عمومی مردم در کردستان را باید گرامی بداریم.
پیش به سوی وارکردن ضربه نهایی به جمهوری اسلامی و سرنگون کردن آن
درود بر سازماندهندگان، شرکت کنندگان و مبتکران اعتصاب بزرگ شهرهای کردستان
سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
***

Facebook
Google+
https://october-online.com/maghalat/08/39">
Twitter
Instagram