Category Archives: مرکزخبری

اطلاعیه شماره ۱ اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان آغاز شده است.

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

بنا به اخبار رسیده به دست ما اعتصاب عمومی مردم در شهرهای مریوان و سنندج آغاز شده است. ما لحظه به لحظه اخبار اعتصاب عمومی شهرهای کردستان را به اطلاع شما میرسانیم .

کمیته کردستان حزب حکمتیست
۲۱ شهریور ۱۳۹۷