Category Archives: بیانیه ها

اعلامیه حزب حکمتیست – تهدید حکومت، گسترش اعتصاب قدرتمند رانندگان کامیون

 

اعتصاب رانندگان کامیون که از اول مهر ماه در بیش از ٨٠ شهر ایران آغاز شده بود، از روز سه شنبه شهرها و استانهای بیشتری را دربرگرفت و پنجشنبه پنجم مهرماه به حدود ٢٠٠ شهر ایران گسترش یافته است. گسترش سریع اعتصاب در حالی صورت میگیرد که مقامهای حکومتی از جمله دادستان شیراز، به سیاست تهدید و “اقدام قاطع” علیه رانندگان اعتصابی روآوردند و ابتدا ٢٢ راننده اعتصابی و در ادامه حدود ٤٠ نفر از اعتصابیون را در استانهای فارس و قزوین و پاکدشت بازداشت کردند. یک دلیل دستگیریهای اخیر را بستن جاده ها و ممانعت از عبور و مرور عنوان کرده اند.

واقعیت اینست که یک نقطه قدرت اعتصاب رانندگان کامیون، چه در دور قبل و چه این بار، مقابله با حمل و نقل توسط سپاه پاسداران و اعتصاب شکنان با اسکورت های حکومتی بوده است. آنچه مقامات حکومتی “اخلال در خدمت رسانی به مردم” نام میگذارند و با توسل به آن علیه اعتصابیون پرونده سازی میکنند، سیاست مقابله با اعتصاب است. این بار رانندگان اعتصابی تلاش گسترده ای را از همان ابتدا برای قانع کردن همکارانشان صورت دادند که نه فقط نباید در مقابل اعتصاب بایستند بلکه به نفع آنهاست که به اعتصاب بپیوندند. همین سیاست منجر به گسترش وسیع اعتصاب به ٣١ استان و حدود ٢٠٠ شهر شده است. مسئله دیگر وارد شدن اتوبوس های مسافربری به اعتصاب است. از چهارشنبه شب و پنجشنبه پنجم مهرماه، رانندگان و کارکنان شرکتهای اتوبوس مسافربری بین شهری در استان خوزستان از جمله تی بی تی و ایران پیما و چند شرکت دیگر، سرویس های خود را لغو و به اعتصاب پیوستند.

سیاست حکومت مانند دور قبل، مقابله با اعتصاب از طریق جنگ فرسایشی و اجیر کردن اعتصاب شکن و اتکا به ارتش و سپاه برای حمل و نقل و بارگیری کالا است. امری که موارد اولیه آن با تقابل رانندگان اعتصابی مواجهه شده است. در مقابل اعتصاب کل نهادهای استانی و شرکتهای دولتی بسیج شده اند. این یک رویاروئی آشکار طبقاتی سرمایه داران و دولت اسلامی شان با رانندگان اعتصابی و اعتصاب کارگری است. در مقابل این بسیج ضد کارگری حکومتی باید یک موج وسیعتر همبستگی کارگری را بمیدان آورد. رانندگان اعتصابی سنگ تمام گذاشته اند و حال وقت آنست که کلیه سرویس های حمل و نقل کشور به صورت زنجیره ای به اعتصاب بپیوندند. تنها اعتصابی نفسگیر، سراسری و گسترده میتواند تمهیدات حکومتی را شکست دهد.

کارگران اعتصابی، کارگران حمل و نقل و مراکز صنعتی!

ضروری است در این وضعیت مشخص از اعتصاب هم طبقه ای ها و همکارانتان قاطعانه دفاع کنید. موج دستگیری و بازداشت اعتصابیون و تهدیدهای امنیتی هدفی جز به شکست کشاندن اعتصاب و ایجاد موج سرخوردگی و تداوم وضعیت فلاکتبار کنونی ندارد. قدرت ما در وحدت طبقاتی مان است و آنگاه که مانند تنی واحد بمیدان می آئیم، پیروزی در دسترس است. همه پایانه ها و مراکز بارگیری و سرویس های حمل و نقل کشور باید به اعتصاب بپیوندند. اعتصاب شکنی موقوف! کسی که نمیخواهد اعتصاب کند، میتواند در خانه بماند اما نباید در مقابل اعتصاب بایستد. باید تلاش کنیم در دل اعتصاب و مبارزه قدرتمند جاری، سازمانهای مستقل کارگری و شوراهای رانندگان و کامیونداران را در هر منطقه تشکیل دهیم. باید به اندازه اعتصاب برای بسیج همبستگی و اتحاد کارگری تلاش کنیم. “کارگر، معلم، راننده، زحمتکش اتحاد، اتحاد” شعار کلیدی این اعتصاب است و ضروری است با قدرت متحقق شود. در مقابل تعرض امنیتی رژیم و تهدیدها و بازداشت ها، ضروری است فضای سیاسی شهرها را حول اعتصاب قطبی کنیم، خانواده ها و مردم زحمتکش و کارگران بیکار را به مُبلغ و فعالِ اعتصاب تبدیل کنیم. سیاست حکومتی ضد اعتصاب و اعتصاب شکنی را آگاهانه درهم شکنیم و راه پیشروی و پیروزی اعتصاب را هموار کنیم. اعتصاب رانندگان کامیون یک جبهه مُهم کشمکش سیاسی و طبقاتی در ایران علیه حاکمیت منحوس سرمایه داری است. زنده باد اعتصاب!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
٥ مهر ١٣٩٧ – ٢٧ سپتامبر ٢٠١٨

Facebook
Google+
https://october-online.com/bayaniyeh/18/13">
Twitter
Instagram