دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 02:20

اسماعیل ویسی- تقابل عملی با " مجازات اعدام " را، به جنبشی سازمانیافته اجتماعی مبدل کنیم.

اسماعیل ویسی- تقابل عملی با " مجازات اعدام " را، به جنبشی سازمانیافته اجتماعی مبدل کنیم. esmail

بمناسبت لغو" مجازات قصاص - اعدام " هیمن اورامی نژاد

روز یکشنبه 12 دیماه 1395 در زندان مرکزی سنندج قرار بود هيمن اورامى نژاد كه در سال 1389 و در سن 17 سالگى در يك نزاع خيابانى پويا ابوالقاسمى را به قتل رسانده بود ، " مجازات شنیع قصاص – اعدام " در موردش اجرا و به دار آويخته شود. از چند روز پیش تاریخ اجرای اعدام بە خانوادە های ابوالقاسمی و اورامی نژاد، اعلام شدە بود. فعالین کارگری، آزادیخواه اجتماعی و مردم شریف شهر سنندج جهت جلوگیری از اعدام یک باردیگر شروع بە تلاش برای جلب رضایت خانوادە مقتول کردند. و شب قبل از موعد اجرای حکم شنیع، صدها نفر از مردم سنندج با تجمع در مقابل درب منزل خانواده پويا ابوالقاسمى خواستار رضايت خانواده نامبرده و بخشش هيمن اورامی نژاد شدند . مراجعه كنندگان موفق به ملاقات با خانواده پويا نشدند ، تصميم گرفتند سحرگاه روز 12 دیماه، از ساعت 4 بامداد درمقابل زندان مركزى سنندج حضور پيداكنند تا تلاششان ببار نشیند. سحرگاه در حاليكه لحظه به لحظه به تعداد تجمع كنندگان در مقابل زندان مركزى سنندج افزوده مى شد، خوشبختانه، خانواده پويا ابوالقاسمى در آخرين لحظات قبل از اجراى حكم در يك حركت انسانى از اعدام قاتل تنها فرزندشان جلوگيرىکردند. باید بە این حرکت انسانی " خانواده پویا ابوالقاسمی " و تلاش فعالین کارگری، آزادیخواه اجتماعی و مردم شریف شهر سنندج درود فرستاد! ضمن همدردی با خانوادە پویا، این حرکت یکبار دیگر الگویی از عملکرد انسانی و انسانیت در مقابل اجرای حکم ضد انسانی قصاص- اعدام، را نشان دادند. باید به این خانواده فداکار درود فرستاد! بعد از طهر روز دوشنبه 13 دیماه، براى گرامىداشت ياد پويا ، صدها نفر در قطعه دو بهشت محمدى سنندج تجمع کرده و ضمن سخنرانی در محکومیت " مجازات اعدام " و قدر دانی از خانواده مزار وی را گلباران و یادش را گرامی داشتند.

این خبر برای همه انسانهای آزادیخواه و مخالفین " مجازات " شنیع اعدام یک خبر بسیار مسرت انگیزی بود. درود بر خانواده آزادیخواه پویا ابوالقاسمی که برخوردی عمیقا انسانی و نوع دیگری از نگاه به جرایم جنایی را به نمایش گذاشتند. فردی را که باعث مرگ تنها فرزندشان شده بود را بخشیدند وعملا با این حرکت به مجازات اعدام نه گفتند. از حق حیات و زندگی انسانها دفاع کردند. مشت محکمی بر دهان حکومت اسلامی جنایت و اعدام در ایران کوبیدند که بانی اساسی چنین وضعیتی و مرگ و خون پاشیدن به آن جامعه است که در طول حاکمیت ضد انسانی اش برای حفظ بقاء ننگینش بر آن جامعه ، تاکنون بیشتر از 150 هزار نفر انسان را اعدام کرده است.

خانواده پویا همچون خانواده های دیگر در شهرهای سنندج، روانسر و مریوان و موارد دیگری از این قبیل در 2-3 ساله اخیر در سراسر ایران، با حرکتشان در دفاع از انسان و انسانیت عمل کردند. در تاریخ دفاع از حق زندگی انسان و انسانیت و نه گفتن به مجازات اعدام، عملکرد ضد انسانی رژیم اسلامی را به چالش کشیدند و جایگاهی بسیار والا و با ارزش را برای خود به ثبت رسانیدند.

درود بر شما، تاریخ انسانیت از شما و انسانهایی که اینگونه عمل کرده اند همیشه با احترام و ارزش یاد خواهد کرد. درود بر فعالین آزادیخواه و برابری طلب و انساندوست شهر سنندج که در این عملکرد سهیم شدند و والدین  پویا ابوالقاسمی را قانع کردند که جهت بخشش را پیش بگیرند و عملا، چنین شد. درود بر همگی شما که بار دیگر در ابعاد اجتماعی در دفاع از انسان و انسانیت و حق زندگی و نه گفتن به مجازات اعدام تلاش کرده و عمق انسانیت را یکبار دیگر در شهر سنندج به نمایش گذاشتید.

حکومت اسلامی سرمایه داران در ایران مقصر اصلی است

رژیم اسلامی در سطح جهانی در صدر لیست کشتار انسانها قرار دارد. در سال جاری بیشتر از هزار نفر را اعدام کرده است. این حکومت کشتار، اعدام و جنایت، سرمایه داری، استثمار و تبعیض و حکومت دین اسلام و عبودیت و نکبت است. این حکومت بدون خون ریختن و بدون اعدام نمیتواند به بقای ننگینش ادامه بدهد. موجودیتش بانی تمامی مصائب و رویدادهای هرس انگیز جرم و جنایت است. که کودکان اینچنین سوق داده شده اند بجای اینکه در دنیای کودکی خود بسر ببرند. حق و حقوق انسانی- اجتماعی شان به رسمیت شناخته شود و اززندگی شاد، ایمن و خلاق. از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی در محیطی زنده و خلاق تربیتی و اجتماعی، در بالاترین سطح ممکن که، ممنوعیت کاری، تنبیه بدنی. فشار و آزار روانی در محیطهای آموزشی و اجتماعی و عدم مرعوب کردنشان، تضمین شده، و برخوردار باشند . چه زندگی ای نابرابر و غیر انسانی را در ایران به آنان و خانواده هایشان " اکثریت مردم " تحمیل کرده اند. سرکوب و رشد و گسترش روزافزون اخنتاق سیاسی و عدم برسمیت شناختن هرگونه حق و حقوق ابتدائی آحاد مردم، دستگیری و زندانی کردن  فعالین کارگری، سیاسی- اجتماعی ، دخالت در زندگی خصوصی مردم بویژه زنان و جوانان. عدم تامین و امنیت شغلی و معیشتی،رشد و گسترش بیکاری، فقر و فلاکت و تعرض گسترده  و افسار گسیخته به سطح  زندگی و معیشت اکثریت مردم . رشد و گسترش پدیده های شوم  کودکان کار و خیابانی، کارتون خوابی، فحشا و اعتیاد در میان جوانان زیر سن 18 سال در سطح مدارس راهنمائی، حاشیه نیشنی، کودک آزادی، رحم اجاره ای و کودک فروشی و گور خوابی از شاخص های اساسی و غیر قابل انکار امروز جامعه ایران، به یمن وجود حاکمیت ضد انسانی رژیم اسلامی سرمایه داران، می باشد. رژیمی که، در بن بست اقتصادی – سیاسی و اجتماعی قرار گرفته  و برای ادامه حیات ارتجاعی و استثمارگرانه، از سوق دادن هرچه بیشتر جامعه به استیصال، فقر و فلاکت و عملا گرسنگی دادنتوده مردم زحمتکش برای تحمیل شرایط بدتر، متفرق کردن مبارزات کارگری و اجتماعی، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده و نخواهد، کرد. به دلیل وجود این شرایط بسیار مخاطره آمیز و تثبیت و تحمیل ناچیزترین سطح  زندگی و دستمزد 4 برابر پائین تر از خط فقر ، که عوارض منفی انسانی- اجتماعی آن دامن زده شدن بیشتر به فقر، فلاکت، استیصال و گسترش پدیده  کودکان کار و خیابان ، فحشا، تن فروشی، اعتیاد و دیگر مصائب اجتماعی می باشد، که امثال هیمن اورامی نژاد ها را به چنین جهتی سوق داده است. " یوسف محمدی، متولد 1374 که زمان بازداشت 14 سال داشته است - سیاوش محمودی، متولد 1374، زمان بازداشت 17 سال داشته است. - آمانج حسینی (اویسی)، سن زمان بازداشت: 17 سال داشته است " نیز، متاسفانه بدلیل کشته شدن افرادی بطور غیر عمد، در نزاع هائی که در چنین سن و سالهائی که بحرانی ترین دوران زندگی کودکان می باشد، زندانی و زیر حکم اجرای مجازات اعدام قصاص در زندان شهر سنندج، هسنتد. متاسفانه هنوز مجازات اعدام- قصاص، آنان را تهدید می کند. که تصمیم انسانی " خانوادهای دلیر احمدی در روز 2 شهریور ماه 1395 و خانواده پویا ابوالقاسمی در روز 12 دیماه 1395 و خانواده های در " خانم سویبه سرداری  در شهر مریوان در تابستان گذشته قاتل فرزند دلبندش را بخشید، چندی قبل آفای یدی همیلی در شهر سنندج، هنگام اجرای حکم قصاص، همچنان در تصمیمی انسانی، به بالای چوبه دار رفت و طناب دار را از گردن " فاتل " در آورد، او را بخشید " در شهر سنندج سحرگاه روز چهارشنبه 26 فروردین‌ماه 1395، در زندان مرکزی شهر سنندج، مادری پس از نُه سال بردباری از خون فرزندش گذشت و قاتل فرزندش " رضا جلالی اهل کرمانشاه را بعد از گذشت 9 سال در زندان،  " در پای چوبه دار بخشید.او پس از درآوردن طناب دار از گردن قاتل فرزندش، به وی پیشنهاد می‌کند که در مناطق محروم کردستان یک مدرسه بنا کند. هم خانم سویبه و هم آقای یدی، مادر بخشنده رضا جلالی و خانواده دلیر احودی و پویا ابوالقاسمی با عملکرد انسانی شان قاتلین را بخشید ه اند، در بعد اجتماعی، سرمشق قراد داده شود و خانواده های داغدیده دیگر نیز تصمیم مشابه بگیرند و زندگی را به یوسف محمدی، کیومرث نصیری، و آمانج حسینی – اویسیسیاوش محمودی و امثالهم باز گردانند. به مجازات اعدام عملا نه بگویند. سیاست ضد انسانی رژیم اسلامی را عملا بسهم خود بشکست بکشانند. و جایگاه والائی را در دفاع از انسان و انسانیت به ثبت برسانند. این کار ممکن و انتظاری است که اکثریت مردم در جامعه کردستان دارند!.

چرا " مجازات " اعدام- قصاص؟

این چه پدیده ای است و چرا حکومت اسلامی به چنین ریسمانی تا کنون در زمینه های متفاوت متوسل شده است ومی شود؟ مجازات قصاص- اعدام. ضد انسانی ترین عملکردی است برای سلب حق حیات از انسانی بطور آگاهانه و جزو قوانین عقب مانده اسلامی می باشد. زیرا وضعیت و شرایط و اوضاع احوال استیصال آمیز و فقر و فلاکتی را با تمامی مصائب اجتماعی، که رژیم اسلامی به جامعه ایران تحمیل کرده است. خود بر آن آگاه است که نارضایتی عمیقی را در میان اکثریت توده مردم دامن زده است و وجود دارد. و بر همین اساس است که از متحد شدن و متشکل شدن و همیاری و همبستگی توده های مردم در هر سطحی واهمه دارد و با تمامی امکانات به سرکوب آنان می پردازد. حکومتی که بزرگترین قاتل مردم در آن جامعه است و تاکنون حدودا 150 هزار نفر را با برنامه و سازمانیافته اعدام کرده است. میخواهد با اجرای قانون مجازات قصاص، بدست خانواده افرادی که متاسفانه به قتل رسیده اند، نشان بدهد. عادل است و عدالت را رعایت می کند. هدفی جز دامن زدن به تفرقه و جدائی و نفرت پراکنی در جامعه ندارد. زیرا با متوسل شدن به این شیوه تلاش می کند. با استفاده از احساسات مردم و عواطف خانواده های مقتول، مقصر بودن خود را لاپوشی کند. این سیاستی است آگاهانه. می توان و باید آنرا بشکست کشانید!

چکار باید کرد؟ 

باید تاکید کرد. عمیقا " پدر و مادر، خانواده هائی " که جگرگوشه های عزیزشان را که بطور غیر عمد کشته شده و از دست داده اند. ابراز همدردی کرد. با تمامی وجود عواطف، فشارهای روحی و روانی ای که در نتیجه غم از دست دادن فرزندانشان بر آنان وارد شده است، درک نمود و قطعا هیچ انسان شریفی در آن جامعه نه تنها افراد فامیل و دوست و آشنایانشان، بلکه تمامی کسانی که آنان را می شناسند در شهر و ... محل سکونتشان، آنان را درک می کنند. زیرا غم از دست دادن فرزند. سنگین است! اما، راه چاره تقابل و متوسل شدن به " اجرای مجازات قصاص " نیست. کشته شدن کسی که بعنوان " قاتل " معرفی شده است، دردی را درمان نخواهد، کرد. منجر به بازگشت فرزند از دست رفته، نخواهد، شد. بجز اینکه " پدر و مادر و خانواده هائی دیگر همراه سایر افراد فامیل، همچون آنان دغدار بشوند. تفرقه و جدائی و نفرت پراکنی و دشمنی، دامن زده شود. بنوعی مقصر اصلی که حکومت اسلامی می باشد، تبرئه و سود ببرد. و ...

بخشش و متوسل شدن به عشق و عواطف انسانی وبرای جلوگیری کردن از قتل و کشتار و داغدار نکردن مادر و پدر و خانواده ای دیگر. راه چاره است. همسایه ها، دوستان و آشنایان در شهر و محل مسکونی می توانند دور و نقش اساسی را ایفاء بکنند. با خانواده مقتولین تماس برقرار کرده و ضمن ابراز همبستگی و همدردی اجتماعی با آنان و تفاضای بخشش و قانع کردنشان، بسیار مؤثر است. زیرا بخشش " قاتل " ممکن است.

جقدر زیبا و مسرت انگیز است. زندگی مجدد را با تصمیمی انسانی و به نماش گداردن عمق انسانیت، به آنان باز گرداند ه اند. مجسم کنید. عمق این حرکت انسانی را و ایجاد شوق وشادی در مادر و پدر و سایر افراد فامیل و آشنایان آن افراد . و تمامی انسانهائی که مخالف مجازات اعدام هستند. البته در سطح ایران موارد مشابهی طی 2-3 سال اخیر بسیار اتفاق افتاده است. امید است این اعمال تقابل عملی با " مجازات " اعدام سنگ بنای جنبشی متشکل، سازمانیافته و هدفمند و نهادینه کردن عظیم اجتماعی بشود و شعار مجازات اعدام بدون قید وشرط ملغی باید گردد!. شعار اساسی آن برای بگور سپردن این عمل شنیع و ضد انسانی باشد. به این حرکت موردی نباید نگریسته شود. لازم است آنرا آگاهانه گسترش داد. در این راه باید فعالین آزادیخواه اجتماعی و ضد " مجازات اعدام " گام بردارند. با فعالین ضد اعدام در سراسر ایران هماهنگی ایجاد نمایند. در همبستگی، زمینه ایجاد و به تحرک در آمدن این جنبش که وجود دارد را، مادیت بدهند.

زنده باد همبستگی سازمانیافته و هدفمند اجتماعی انسانها. زنده باد انسان و انسانیت!

اسماعیل ویسی - 18 دیماه 1395- 7 ژانویه 2017 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشر شده در نشریه اکتبر شماره 208. نشریه کمیته کردستان حزب حکمتیست

***

خواندن 1286 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 23 دی 1395 ساعت 12:47

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید