جمعه, 19 شهریور 1395 ساعت 22:09

اسماعیل ویسی – ” مجازات ”اعدام بدون قید وشرط ملغی باید گردد!.

اسماعیل ویسی – مجازات  ”اعدام بدون قید وشرط ملغی باید گردد!.esmail

توضیح: آنچه میخوانید براساس متن کتبی مصاحبه با تلویزیون پرتو است که  اردیبهشت ماه سال جاری انجام گرفته است.  اسامی کسانی در مصاحبه آمده است. که  در زندان مرکزی سنندج زندانی هستند و متاسفانه هنوز مجازات اعدام- قصاص، آنان را تهدید می کند. امید است که تصمیم انسانی " خانواده دلیر احمدی در روز 2 شهریور ماه 1395  و خانواده های دیگر که، قاتلین را بخشید ه اند و  اسامی شان در مصاحبه آمده است. سر مشقی شود . خانواده های داغدیده دیگر نیز تصمیم مشابه بگیرند و زندگی را به این کسان، باز گردانند. به مجازات اعدام عملا نه بگویند. سیاست ضد انسانی رژیم اسلامی را عملا بسهم خمود بشکست بکشانند. و جایگاه والائی  را در دفاع از انسان و انسانیت به ثبت برسانند.  این کار ممکن و انتظاری است که اکثریت مردم در جامعه کردستان دارند!.

تلویزیون پرتو: اسماعیل ویسی. اخیرا در کردستان و بویژه در شهر سنندج اخباری بدست ما رسیده است که " کیومرث نصیری ، که در سن کودکی زیر 18 سال در یک نزاع دسته جمعی، فردی را بطور غیر عمد به قتل رسانیده است " بیداگاه حکومت اسلامی، مجازات مرگ قصاص را به وی تحمیل کرده است. داستان چیست ؟ چرا رژیم اسلامی کودکان را زندانی و مجازات مرگ را به آنان تحمیل و اجرا می کند؟

اسماعیل ویسی: با سپاس از وقتیکه در اختیار من قرار داده اید و درودهای گرم به بینندگان محترم تلویزیون پرتو. قبل از اینکه به سوال شما جواب بدهم باید تاکید کنم که، مجازات اعدام، جنایت سازمانیافته و آگاهانه دولت و نهادهای سیاسی حاکم، علیه مردم بیدفاع است. اعدام قتل عمد دولتی است. قربانیان اعدام هر که باشند، در این واقعیت تغییری نمیدهد که حکومت اسلامی در ایران بخاطر ارعاب جامعه و گستراندن چتر سرکوب و اختناق و خفه کردن هرگونه صدای نارضایتی اجتماعی بطور روزمره اعدام کرده و میکند. اعدام نه "مجازات" است و نه با رایج بودن قانون مجازات اعدام هیچگونه "عدالتی" در جامعه اجرا میشود. و به همین خاطر است که، ما حزب حکمتیست برای الغای بی قید و شرط مجازات اعدام تلاش میکنیم. زیرا ماشین کشتار جمعی جمهوری اسلامی " ماشین اجرای مجازات اعدام " در طول حاکمیت ارتجاعی اش که میتوان گفت همزاد آن می باشد بیوقفه و در ابعاد هرچه وسیع تری بکار خود ادامه داده و تاکنون حدودا 150 هزار نفر انسان را در جامعه ایران از فعالین کمونیست، کارگری، برابری طلب و آزادیخواه جنبشهای سیاسی- اجتماعی و هرکسی که اظهار نارضایتی کرده و به عملکرد و موجودیت سیاسی- اجتماعی اش معترض بوده است، برای ایجاد فضای رعب و وحشت که در نهایت برای حفظ بقای خود، به جوخه اعدام سپرده است. یعنی اعدام وکشتار جزء تفکیک ناپذیر از ماهیت اش می باشد. در سطح جهانی بعنوان بزرگترین قاتل شناخته شده است. جهت اطلاع بیشتر بینندگان تلویزیون به تازه ترین گزارشی که در روز 18 فروردین ماه 1395 – 6 آوریل 2016 در سایتهای فارسی زبان منتشر شده که مستند و غیر قابل انکار است. اشاره می کنم. در گزارش آمده است . "   ... تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی 2015- بیش از  50 درصد نسبت به سال 2014 افزایش داشته است و این تعداد اعدام از سال 1989 تاکنون بی‌سابقه بوده است. ... در سال گذشته " 1634 نفر " اعدام شده اند. 89 درصد اعدام‌ها در سال 2015 در سه کشور ایران، پاکستان و عربستان انجام شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود تصریح کرده است که سال 2015- 1394 در ایران ، 977 نفر را حکومت اسلامی اعدام کرده است. این در حالی است در سال 2014 تعداد اعدام ها در ایران 743 نفر بوده است، ... در میان اعدام‌شدگان چهار نفر زیر 18 سال بوده‌اند که بنا بر تعاریف بین‌المللی کودک محسوب می‌شوند و اعدام آنها نقض پیمان‌های بین‌المللی است". عملا در دولت تدبیر و امید روحانی مجازات اعدام سیر صعودی داشته است.

اینها گوشه ای از آمار اعدامهائی است که به بیرون درز کرده و بخشا در زندان و بخشا در ملا عام صورت گرفته است. جمهوری اسلامی و روحانی در دنیای دیپلماتیک لبخند میزنند و در ایران و منطقه قصابی میکنند. جمهوری اسلامی بویژه در فضای کشتار جمعی و سر بریدن که سلف داعش می باشد، آسوده خیال تر از گذشته به قلع و قمع و سرکوب و اعدام مشغول است. شرکای جمهوری اسلامی و دولتهای مدافع "حقوق بشر" که خود مشغول جنایت در خاورمیانه اند بخاطر سود و منافع خود، سکوت مرگبارشان را سنگین تر کرده اند. اما، برای مردم ایران مسئله روشن است: این حکومت کشتار، اعدام و جنایت، سرمایه داری، استثمار و تبعیض و حکومت دین اسلام و عبودیت و نکبت است. این حکومت بدون خون ریختن و بدون اعدام نمیتواند به بقای ننگینش ادامه بدهد. و به همین خاطر اشاره کردم که، اعدام قتل عمد دولتی است. اعدام جنایت سازمانیافته و آگاهانه دولت و نهادهای قدرت علیه مردم بیدفاع و عملا سلب حق حیات بطور آگاهانه از انسان است! و چون اساسی انسانی و در دفاع از حق حیات و زندگی برای انسانها ما حزب حکمتیست برای الغای بی قید و شرط مجازات اعدام تلاش میکنیم. از هر حرکت وجنبشی برای لغو مجازات اعدام در ایران و هر جای جهان قاطعانه حمایت میکنیم. زیرا مبارزه با مجازات اعدام و متوقف کردن آن مستلزم یک تلاش گسترده و سراسری برای درهم کوبیدن ماشین جنایت اسلامی سایر جنایتکاران است. و تمامی انسانهای آزادیخواه و احزاب و جریانات سیاسی- اجتماعی مخالف مجازات اعدام را فرامیخوانیم که برای الغای بی قید و شرط مجازات اعدام، دست بکار شوند و نباید در این رابطه از هیجگونه تلاشی دریغ ورزید!

در رابطه با " کیومرث نصیری " همانطوری که در سوال شما آمده است، ایشان درسال 1393 که کمتر از 18 سال داشته است در یک نزاع دسته جمعی، فردی را بطور غیر عمد به قتل رسانیده است " بیداگاه حکومت اسلامی، در مهرماه 1394 در اولین جلسه دادگاه به ریاست قاضی حامد سلطان‌بخش در شعبه یک دادگاه کیفری سنندج ، مجازات مرگ قصاص را به وی تحمیل کرده است، اما این حکم اخیراً به اطلاع او رسیده است.

جهت اطلا باید بگویم که در حال حاضر در زندان مرکزی شهر سنندج، جدا از" کیومرث نصیری، 4 نفر دیگر: یوسف محمدی، متولد 1374 که زمان بازداشت 14 سال داشته است. - هیمن اورامی نژاد، متولد 1376 در سال 1390 بازداشت زیر سن 18 سال بازداشت شده است.- سیاوش محمودی، متولد 1374، زمان بازداشت 17 سال داشته است ، در بازجوئی وی مدعی شده که برای دفاع از خودش در مقابل تجاوز مرتکب قتل شده است. - آمانج حسینی (اویسی)، سن زمان بازداشت: 17 سال داشته است " متاسفانه بدلیل کشته شدن افرادی بطور غیر عمد، در نزاع هائی که در چنین سن و سالهائی که بحرانی ترین دوران زندگی کودکان می باشد، زندانی و زیر حکم اجرای مجازات اعدام قصاص در زندان شهر سنندج، هسنتد و ممکن است هر آن مجازات مرگ در مورد شان اجرا شود. که باید تلاش کرد از اعدامشان جلوگیری کرد!

تلویزیون پرتو: راجع به وضعیت کیومرث و 4 نفر کودک دیگر که اسم بردی و بیداگاه حکومت اسلامی حکم مجازات مرگ را به آنان تحمیل کرده است و هر آن ممکن است، حکم مرگ در موردشان اجرا شود. صحبت کردید. سوال اساسی این است چرا قصاص؟ این چه پدیده ای است و چرا حکومت اسلامی به چنین ریسمانی تا کنون در زمینه های متفاوت متوسل می شود؟

اسماعیل ویسی: ببیند در این رابطه حکومت اسلامی سرمایه داران در ایران مقصر و بانی اصلی و اساسی چنین وضعیتی است که کودکان اینچنین سوق داده شده اند بجای اینکه در دنیای کودکی خود بسر ببرند حق و حقوق انسانی- اجتماعی شان رسمیت شناخته شود و اززندگی شاد، ایمن و خلاق. از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی در محیطی زنده و خلاق تربیتی و اجتماعی، در بالاترین سطح ممکن که، ممنوعیت کاری، تنبیه بدنی. فشار و آزار روانی در محیطهای آموزشی و اجتماعی و عدم مرعوب کردنشان، تضمین شده، و برخوردار باشند . چه زندگی ای نابرابر و غیر انسانی را در ایران به آنان و خانواده هایشان " اکثریت مردم " تحمیل کرده اند.سرکوب و رشد و گسترش روزافزون اخنتاق سیاسی و عدم برسمیت شناختن هرگونه حق و حقوق ابتدائی آحاد مردم، دستگیری و زندانی کردن  فعالین کارگری، سیاسی- اجتماعی ، دخالت در زندگی خصوصی مردم بویژه زنان و جوانان. عدم تامین و امنیت شغلی و معیشتی،رشد و گسترش بیکاری، فقر و فلاکت و تعرض گسترده  و افسار گسیخته به سطح  زندگی و معیشت اکثریت مردم . رشد و گسترش پدیده های شوم  کودکان کار و خیابانی، کارتون خوابی، فحشا و اعتیاد در میان جوانان زیر سن 18 سال در سطح مدارس راهنمائی، حاشیه نیشنی از شاخص های اساسی و غیر قابل انکار امروز جامعه ایران، به یمن وجود حاکمیت ضد انسانی رژیم اسلامی سرمایه داران، می باشد. رژیمی که، در بن بست اقتصادی – سیاسی و اجتماعی قرار گرفته  و برای ادامه حیات ارتجاعی و استثمارگرانه، از سوق دادن هرچه بیشتر جامعه به استیصال، فقر و فلاکت و عملا گرسنگی دادنتوده مردم زحمتکش برای تحمیل شرایط بدتر، متفرق کردن مبارزات کارگری و اجتماعی، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده و نخواهد، کرد. به دلیل وجود این شرایط بسیار مخاطره آمیز و تثبیت و تحمیل ناچیزترین سطح  زندگی و دستمزد 4 برابر پائین تر از خط فقر ، که عوارض منفی انسانی- اجتماعی آن دامن زده شدن بیشتر به فقر، فلاکت، استیصال و گسترش پدیده  کودکان کار و خیابان ، فحشا، تن فروشی، اعتیاد و دیگر مصائب اجتماعی می باشد. در نظر بگیرید. در حال حاضر حدودا 250 نفر کودک با مادرانشان در سیاه چالهای اسلامی بسر می برند. بجای آنکه در دینای کودکی شان زندگی کنند. چقدر رنج آور است و تاثیران مخرب ومنفی چنین وضعیت تحمیل شده به آنان، در تداوم زندگی شان ، چگونه خواهد، بود؟!.

سوال اساسی این است چرا مجازات قصاص؟ این چه پدیده ای است و چرا حکومت اسلامی به چنین ریسمانی تا کنون در زمینه های متفاوت متوسل شده است ومی شود؟ ببینید. مجازات قصاص- اعدام. ضد انسانی ترین عملکردی است برای سلب حق حیات از انسانی بطور آگاهانه و جزو قوانین عقب مانده اسلامی می باشد. زیرا وضعیت و شرایط و اوضاع احوال استیصال آمیز و فقر و فلاکتی را با تمامی مصائب اجتماعی ، اشاره کردم که، رژیم اسلامی به جامعه ایران تحمیل کرده است. خود بر آن آگاه است که نارضایتی عمیقی را در میان اکثریت توده مردم دامن زده است و وجود دارد. و بر همین اساس است که از متحد شدن و متشکل شدن و همیاری و همبستگی توده های مردم در هر سطحی واهمه دارد و با تمامی امکانات به سرکوب آنان می پردازد. حکومتی که بزرگترین قاتل مردم در آن جامعه است و تاکنون حدودا 150 هزار نفر را با برنامه و سازمانیافته اعدام کرده است. میخواهد با اجرای قانون مجازات قصاص، بدست خانواده افرادی که متاسفانه به قتل رسیده اند، نشان بدهد. عادل است و عدالت را رعایت می کند. هدفی جز دامن زدن به تفرقه و جدائی و نفرت پراکنی در جامعه ندارد. زیرا با متوسل شدن به این شیوه تلاش می کند. با استفاده از احساسات مردم و عواطف خانواده های مقتول، مقصر بودن خود را لاپوشی کند. این سیاستی است آگاهانه. می توان و باید آنرا بشکست کشانید!

تلویزیون پرتو: بعنوان سوال آخر پیام شما بطور کلی برای مردم آزدایخواه در کردستان و بویژه شهر سنندج و خانواده هائی که فرزندانشان به قتل رسیده اند و اکنون این 5 نفر ، بیداگاه حکومت اسلامی حکم اجرای مجازات قصاص را بر آنان تحمیل کرده است. چه می باشد و مردم چکار باید بکنند؟

اسماعیل ویسی : باید تاکید کنم. عمیقا " پدر و مادر، خانواده هائی " که جگرگوشه های عزیزشان را که بطور غیر عمد کشته شده و از دست داده اند. ابراز همدردی میکنم. با تمامی وجود عواطف، فشارهای روحی و روانی ای که در نتیجه غم از دست دادن فرزندانشان بر آنان وارد شده است، درک می کنم و قطعا هیچ انسان شریفی در آن جامعه نه تنها افراد فامیل و دوست و آشنایانشان، بلکه تمامی کسانی که آنان را می شناسند در شهر و ... محل سکونتشان، آنان را درک می کنند. زیرا غم از دست دادن فرزند. سنگین است! اما، راه چاره تقابل و متوسل شدن به " اجرای مجازات قصاص " نیست. کشته شدن کسی که بعنوان " قاتل " معرفی شده است، دردی را درمان نخواهد، کرد. منجر به بازگشت فرزند از دست رفته، نخواهد، شد. بجز اینکه " پدر و مادر و خانواده هائی دیگر همراه سایر افراد فامیل، همچون آنان دغدار بشوند. تفرقه و جدائی و نفرت پراکنی و دشمنی، دامن زده شود. بنوعی مقصر اصلی که حکومت اسلامی می باشد، تبرئه و سود ببرد. و ...

بخشش و متوسل شدن به عشق و عواطف انسانی وبرای جلوگیری کردن از قتل و کشتار و داغدار نکردن مادر و پدر و خانواده ای دیگر. راه چاره است. همسایه ها، دوستان و آشنایان در شهر و محل مسکونی می توانند دور و نقش اساسی را ایفاء بکنند. با خانواده مقتولین تماس برقرار کرده و ضمن ابراز همبستگی و همدردی اجتماعی با آنان و تفاضای بخشش و قانع کردنشان، بسیار مؤثر است. زیرا بخشش " قاتل " ممکن است. در شهر مریوان در تابستان گذشته " خانم سویبه سرداری با تصمیمی بسیار انسانی، قاتل فرندش را بخشید. در شهر سنندج چندی قبل آفای یدی همیلی ، هنگام اجرای حکم قصاص، همچنان در تصمیمی انسانی، به بالای چوبه دار رفت و طناب دار را از گردن " فاتل " در آورد، او را بخشید " هم خانم سویبه و هم آقای یدی، و یک نمونه دیگر برای سرمشق " دوباره بخشش- در شهر سنندج سحرگاه روز چهارشنبه 26 فروردین‌ماه 1395، در زندان مرکزی شهر سنندج، مادری پس از نُه سال بردباری از خون فرزندش گذشت و قاتل فرزندش " رضا جلالی اهل کرمانشاه را بعد از گذشت 9 سال در زندان،  " در پای چوبه دار بخشید.او پس از درآوردن طناب دار از گردن قاتل فرزندش، به وی پیشنهاد می‌کند که در مناطق محروم کردستان یک مدرسه بنا کند. و ...

جقدر زیبا و مسرت انگیز است. زندگی مجدد را با تصمیمی انسانی و به نماش گداردن عمق انسانیت،  به آنان باز گرداند ه اند. مجسم کنید. عمق این حرکت انسانی را و ایجاد شوق وشادی در مادر و پدر و سایر افراد فامیل و آشنایان آن افراد . و تمامی انسانهائی که مخالف مجازات اعدام هستند. البته در سطح ایران موارد مشابهی طی 2-3 سال اخیر بسیار اتفاق افتاده است. امید است این اعمال تقابل عملی با مجازات اعدام سنگ بنای جنبشی عظبم اجتماعی بشود و شعار مجازات اعدام بدون قید وشرط ملغی باید گردد!.  شعار اساسی آن برای بگور سپردن این عمل شتیع و ضد انسانی باشد.

تقاضای انسانی من و حتما تمامی انسانهای شریف و کل جزیان ضد مجازات اعدام در ایران و  در کردستان از خانواده مقتولین و شاکی " این 5 نفر کیومرث نصیری- یوسف محمدی - هیمن اورامی - سیاوش محمودی. - آمانج حسینی (اویسی ) " که تصمیمی انسانی، چون آن 2 نفر در شهرهای مریوان و سنندج بگیرند. آنان را ببخشند. زندگی را به آنان باز گردانند. این حرکت عمیقا انسانی و غیر قابل فراموش شدنی است! امیدوارم که خانواده های مقتولین چنین تصمیمی بگیرند و این افراد از مرگ نجات پیدا کنند. این تقاضای انسانی، اساس پیام من است!

اسماعیل ویسی

15 شهریور ماه 1395- 5 سپتامبر 2016

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خواندن 1115 دفعه

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید