دوشنبه, 25 بهمن 1395 ساعت 16:32

دیدار - عروج ترامپ تاثیرات آن بر جامعه بشری بحثی از مجید حسینی و اسدنودینیان

دیدار - عروج ترامپ تاثیرات آن بر جامعه بشری بحثی از مجید حسینی و اسدنودینیان

 https://www.youtube.com/watch?v=bJjzN6Ss2cg

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید