یکشنبه, 18 بهمن 1394 ساعت 11:17

تلویزیون ایسکرا کردی- گفتگو ی رحیم یزدانپرست در رابطه با مضحکه انتخابات و اصلاح طلبان کرد با اسد نودینیان

 

تلویزیون ایسکرا - ایسکرا«کردی» گفتگو رحیم یزدانپرست در رابطه با مضحکه انتخابات و  اصلاح طلبان کرد با اسد نودینیان
 http://www.mobarez-k.com/arshiv/%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b3%da%a9%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b3%da%a9%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%b1/

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید