چهارشنبه, 16 مهر 1393 ساعت 13:11

صالح سرداری- با تمام قوا از مردم كوباني به دفاع برخيزيم

صالح سرداري- با تمام قوا از مردم كوباني به دفاع برخيزيمsaleh

مردم مبارز شهر و روستاهاي كردستان  
مقاومت عادلانه و بر حق مردم كوباني در مقابل يورش نيروي سياه و ضد انساني داعش و حاميان منطقه اي انها قابل حمايت و پشتيباني همه جانبه مي باشد حدود يك ماه است زن و مرد پير و جوان براي دفاع از هستي خويش متحد و همبسته در يك جنگ نابرابر با يكي از نيروهاي سياه كه همه إمكانات تسليحاتي و مالي را در اختيارش گذاشته اند در گير هستند. پيروزي اين مقاومت پيروزي بشريت متمدن در مقابل ارتجاع و كهنه پرسي است در همه جاي اين كره خاكي اين مقامت و مبارزه با پشتيباني  مردم ازاديخواه روبرو شده است .
شما مردم كردستان كه طي سي سال گذشته در مقابل يكي از هارترين رژيم هاي قرن حاضر براي دفاع از حقوق بر حق خود دفاع كرده أيد امروز وظيفه داريد به دفاع از مردم كوباني برخيزيد .
راههاي بسياري براي دفاع از اين مقاومت توده اي وجود دارد. با براه انداختن تظاهرات و اعتراضات در شهر و روستا ها تا بست نشستن در ميادين شهرها تا أعتصاب كردن و بستن مغازه ها و دكان وبازار  همه و همه مي تواند به مبارزه و مقاومت مردم كوباني دلگرمي بخشد .
كارگران و زحمتكشان جوانان مبارز كردستان
اين روزها روزهاي تعين كننده اي در سرنوشت چنين مبارزه اي است . سرنوشت مقاومت هاي توده اي و برحق اين روزها رقم خواهد خورد تا أكنون هم مردم مبارز كوباني نشان داده اند كه همه چيز را قدرتمندان و زورمندان تعيين نمي كنند اين مبارزه را بأيد آدامه داد و تقويت كرد
پيروز باد مقاومت مردم كوباني
زنده باد حمايت مردم ازاديخواه از كوباني
صالح سرداري. ٨ أكتبر ٢٠١٤

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید