جمعه, 15 ارديبهشت 1396 ساعت 17:53

گزارشی از فعالیت های حزب حکمتیست در خارج کشور بمناسبت اول ماه مه ۲۰۱۷

 گزارشی از فعالیت های حزب حکمتیست در خارج کشور بمناسبت اول ماه مه ۲۰۱۷

فعالیت و جنب و جوش فعالین حزب حکمتیست و تشکیلات خارج از کشور حزب برای استقبال از مراسمهای گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر، از چندین هفته پیش از اول ماه مه شروع و تشکیلاتهای کشوری و شهری مستقر در کشورهای مختلف با سازماندهی سمینار و شب همبستگی با همکاری و همراهی فعالین احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی دیگر چپ شروع شد. از همان اوایل شروع کار، ما تصمیم گرفتیم با توجه به صدمین سالگرد انقلاب اکتبر، اول ماه مه امسال و برگزاری مراسمها از ویژگی خاصی برخوردار باشد. ما باید در تمام مباحثات، جلسات، سمینار و گردهماییها این ویژگی را برجسته و با تهیه پلاکارد و باندرول به استقبال صدمین سالگرد انقلاب کارگری اکتبر برویم. در سال ۲۰۱۷ نوید اکتبری دیگر و نیاز طبقه کارگر به اکتبری دیگر را بار دیگر برجسته و اعلام کنیم طبقه کارگر در صدمین سالگرد تجربه تصرف قدرت سیاسی توسط کمونیستها و پرولتاریای متحد و متشکل تنها راه رهایی از نظام بردگی سرمایه و صاحبان قدرت بورژوایی است. ما در این رابطه فعالیتهای شایانی انجام دادیم. در تمام اعلامیه ها، اظهار نظرها و مصاحبه و میزگرد و پانل و سمینارهایی که برگزار کردیم، یکی از تم بحثها و سخنرانیهای ما دفاع از تجربه انقلاب اکتبر بعنوان نقطه عطفی تاریخی و امید به رهایی سوسیالیستی بود. در مارش و راهپیماییهای خیابانی هم با حمل باندرول استقبال از صدمین سالگرد انقلاب اکتبر تلاش کردیم خصلت انترناسیونالیستی این انقلاب عظیم کارگری را بنمایش بگذاریم. اعلام کردیم صد سال پس از انقلاب کارگری اکتبر، سرمایه داری با تمام توان و قدرت دارد جهان را به عقب سوق میدهد. بورژوازی جهانی با تعرض به طبقه کارگر، تحمیل ریاضت اقتصادی و بازپس گرفتن دستاوردهای دهه های متمادی مبارزه کارگری، پلیسی کردن جوامع و تشدید کنترل روزمره شهروندان و تصویب قوانین ویژه به بهانه "مقابله با تروریسم"، قلاده راست افراطی فاشیست را ول کرده اند تا بتوانند دنیا را به سمت راست تر سوق دهند. این نقشه راه بورژوازی در متن بحران اقتصادی و بحران رهبری جهان کاپیتالیستی است. ماحصل تاکنونی این سیاستها، تحمیل فقر عظیم و گرسنگی و بیکاری انبوه به میلیاردها مردم کارگر و زحمتکش و تحمیل آوارگی و عقبگرد و بیحقوقی مطلق و بیماری و مصائب بیشمار به بخشی از مردم محروم جهان است. پس تنها راه رهایی سوسیالیسم و انقلاب کارگری است.

خلاصه گزارش فعالیتها بمناسبت اول مه ۲۰۱۷ در کشورهای مختلف:

آلمان، کلن:
تشکیلات حزب در کلن آلمان بمناسبت اول مه با برگزاری سمیناری تحت عنوان جنبش کارگری و مصاف های پیش رو در روز ۲۹ آوریل به استقبال اول ماه مه رفتند. سخنرانان این سمینار همایون گدازگر از حزب حکمتیست و نسان نودینیان از حزب کمونیست کارگری ایران، موقعیت جنبش کارگری و وضعیت طبقه کارگر در ایران و مصافهای پیش روی جنبش کارگری را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و شرکت کنندگان با طرح سوالات و اظهار نظر تلاش کردند موانع پیشروی جنبش کارگری و راه فائق آمدن بر این موانع را تاکید کنند. روز اول مه هم رفقای واحد کلن با برپایی چادر اطلاعاتی در میتینگ و تجمع کارگران آلمان شرکت کردند.

برلین:
روز دوشنبه اول مه تشکیلات برلین حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست همراه با اتحادیه های کارگری با شرکت در مارشی که توسط اتحادیه های فلز و خدمات و بقیه سازمانها و اجزاب سازمان داده بودند شرکت کردند و این روز را همراه با دیگر کارگران گرامی داشتند. فعالین حزب در این مارش با پرچم و پلاکارد حزب، با شعارهای زندباد اول ماه مه روز جهانی کارگر، کارگران جهان متحد شوید، نه به جنگ امپریالیستی، زنده باد انقلاب کارگری، نه به تروریسم و زنده باد سوسیالیسم، تا پایان تجمع و مارش، کارگران و مردم شرکت کننده را همراهی کردند و اعلامیه حزب بمناسبت اول ماه مه به زبان آلمانی را در میان شرکت کنندگان پخش کردند.

هامبورگ:
فعالین حزب در شهر هامبورگ آلمان هم همراه با کارگران این شهر با حمل پرچم حزب و پلاکارد روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.

سوئد، استکهلم:
كميته استكهلم حزب حكمتيست به همراه كميته استكهلم حزب كمونيست ايران سميناری را با حضور پنج پانليست در شهر استكهلم برگزار كردند. پانلیستها عبارت بودند از رفقا محمود قزوینی از فعالین کمونیستی و کارگری، محمود قهرمانی از حزب کمونیست ایران، سعید سهرابی از فعالین شورای حمایت از مبارزات مردم ایران - استکهلم، بهروز خباز از فعالین کارگری و رحمان حسین زاده از حزب حکمتیست. سخنرانان هر کدام از دید خود موقعیت جنبش کارگری را بررسی کردند. در ادامه به نقاط ضعف و قوت جنبش كارگری و چه بايد كردها پرداختند. اين سمينار با استقبال خوبی از طرف شركت كنندگان روبرو شد و در بخش پرسش و پاسخ هم سئوالات و اظهار نظرهايی طرح شدند. فایل ویدیوی این سمینار بزودی از طریق تلویزیون پرتو پخش خواهد شد. پس از اين مراسم، در غروب اول مه، شب همبستگي از طرف شوراي حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران- استكهلم برگزار شد. تعدادی از رفقای حزب حكمتيست در اين مراسم شركت كردند. سيوان كريمي از طرف حزب حكمتيست سخنانی را در اين شب همبستگی برای حاظرين بيان كرد. سیوان کریمی در ابتدا با تبريك اول ماه مه اظهار اميدواری كرد كه بتوانيم در سال آينده اين مراسمات را در داخل برگزار كنيم. وی با اشاره به مصوبه پلنوم حزب حكمتيست در مورد اهميت انقلاب اكتبر، به اين مساله پرداخت كه چرا جهان به انقلاب اكتبر ديگري نياز دارد. سیوان همچنین با بررسي وضعيت جهان، منطقه و ايران تنها راه حل را انقلاب سوسياليستی و رهايی طبقه كارگر از سرمايه داری دانست و خاطر نشان كرد كه هر مبارزه ای كه به جز سوسياليسم و رهايی طبقه كارگر باشد، به كيسه جريانات راست خواهد رفت.

روز اول مه هم طبق سنت هر ساله، حزب حكمتيست و تشكيلات استكهلم حزب، براي گراميداشت اول ماه مه در تظاهراتها و ميتينگهای اين روز شركت كردند. رفقايي از كميته استكهلم از ساعات اوليه روز اول ماه مه با حضور در تجمعات مختلف در سطح شهر، هزاران نسخه از اطلاعيه های حزب حكمتيست به زبان انگليسی و سوئدی را به مناسبت "اول ماه مه" و "ترور در استكهلم" پخش كردند. در اين بين هم صحبتها و گفتگوهايی با شركت كنندگان در اين تجمعات در مورد اين اطلاعيه ها صورت گرفت. تجمع اوليه در ميدان مدبوريارپلاتسن صورت گرفت. در اين تجمع نيز صدها نسخه از اطلاعيه ها در بين شركت كنندگان پخش گردید. پس از آن مارش اول مه به طرف باغ شاه- محل اصلی گردهمايی آغاز شد. در اين مارش شعارهايي در گراميداشت اول ماه مه و در محكوميت سرمايه داری سرداده شد. حزب حكمتيست با پوستر مارکس و باندرولهایی در گراميداشت اول ماه مه و همچنين "گراميداشت صدمين سال انقلاب اكتبر" با خود حمل میكرد. لازم به ذكر است كه حزب حكمتيست تنها جريانی بود كه با اين باندرول، ياد و اهميت صدمين سال انقلاب اكتبر را گرامی داشت. در ميدان باغ شاه هم ميز كتابی براي ارائه كتابها و نشريات حزب حكمتيست آماده شده بود. در اين ميز كتاب نشريات حزبي و همچنين كتابهایی از جمله آثار منصور حكمت براي بازديد شركت كنندگان آماده شده بود.

سوئد، گوتنبرگ:
تشكيلات حزب حکمتیست در گوتنبرگ روز اول ماه مه از ساعت ۸ صبح چادر و ميز اطلاعاتی خود را در ميدان مرکزی این شهر (يرن توريت) برپا نمود. چادر حزب با عكسهای ماركس و منصور حكمت و پلاكارد گراميداشت صدمین سالگرد انقلاب اكتبر تزيين شده بود. روی ميز ادبيات حزب و كتابهای منصور حكمت، نشريات و بيانيه حزب در مورد اول ماه مه به زبانهای انگليسی و فارسی و سوئدی موجود بود. بازديدکنندگان از چادر اطلاعاتي به بحث و گفتگو در مورد مواضع حزب و موقعيت طبقه كارگر، كارگران زندانی در ايران می پرداختند، كادرها و اعضای حزب تعدادی از بازديد كنندگان را به كنگره حزب دعوت نمودند. ساعت ١٣ و نيم پروين كابل از طرف حزب در سن محل سخنرانی در مورد مواضع حزب در رابطه با اوضاع دنيای امروز، اوضاع خطیر جنگی در نقاط مختلف جهان و نياز بشريت به يك اكتبر ديگرصحبت نمود.

سوئد، لولئو
در صبح روز اول مه مراسم روز جهانی کارگر در شهر لولئو واقع در شمال سوئد برگزار شد. کادرهای حزب، هیرش مجیدنیا و پردل زارع با پلاکاردها و باندرول های حزب در این مراسم شرکت کردند. لازم به یادآوری است که این مراسم با هماهنگی و همکاری با حزب سوسیالیستهای عدالتخواه سوئد برگزارشد. در این مراسم شعارها و پلاکاردهای حزب مورد توجه حاظرین قرار گرفت.

فنلاند، هلسینکی:
روز دوشنبه اول ماه مه 2017، بمناسبت گرامیداشت و ابراز وجود اجتماعی طبقه کارگر در شهر هلسینکی مارش انترناسیونالیستی اول ماه مه از طرف اتحادیه های کارگری، جریانات و احزاب کمونست، چپ و رادیکال بطور مستقل با شرکت هزاران نفر از انسانهای آزادیخواه و برابری طلب از میدان هاکا نیه می - Haka Niemin tori بطرف مرکز اصلی برگزاری مراسم گرامیداشت در کیاس ما kijasmaa " با عبور از خیابانهای اصلی شهر هلسینکی با خواندن سرودهای انقلابی و کارگری و سر دادن شعارهای، نه به جنگ، زنده باد همبستگی و صلح و آزادی! برگزار شد. حزب حکمتیست تشکیلات فنلاند در این صف مستقل با حمل "پوسترهای مارکس و شعارهای: زنده باد اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر، این دنیا احتیاج به تغییر دارد! کارگران جهان متحد شوید!، نه به "مجازات" اعدام، مرگ بر جمهوری اسلامی!، شرکت کرد.

کانادا، تورنتو:
روز دوشنبه اول ماه مه ۲۰۱۷ اعضا و فعالین واحد کانادای حزب حکمتیست در تظاهرات روز جهانی کارگر شرکتی فعالانه داشتند. لازم به ذکر است که دولت کانادا این روز را بعنوان روز کارگر به رسمیت نمیشناسد و اولین دوشنبه سپتامبر هر سال اتحادیه های کانادایی و دیگر نهاد های کارگری تظاهرات برپا میکنند. تظاهرات اول ماه مه تورنتو با حضور احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ کانادایی و ایرانی صورت گرفت. فعالین حزب حکمتیست هم با بنر و پلاکاردهایی از مارکس و شعار "نه به سرمایه داری و زنده باد سوسیالیسم"، "زنده باد روز جهانی کارگر" و بزرگداشت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر روسیه به همراه عکس لنین در این تظاهرات شرکت داشتند. این تظاهرات از ساعت ۵/۵ عصر در دافرین گروو پارک شروع شد و پس از تجمع چند صد نفر از فعالین سیاسی کانادایی و ایرانی سطح تورنتو و در مسیری طولانی و گذشتن از خیابان های تورنتو وارد ترینتی بلوود پارک شدند. فعالین حزب حکمتیست تعداد وسیعی اطلاعیه انگلیسی حزب در ارتباط با روز کارگر را در بین شرکت کنندگان این تظاهرات پخش کردند. حزب حکمتیست به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر و خالی بودن جای انقلابی در سطح دنیا برای از بین بردن فقر و استثمار و جنگ و سیه روزی که سرمایه داری به کارگران و مردم دنیا تحمیل کرده است، فعالین کمیته کانادای حزب حکمتیست تمام تلاش خود را برای برجسته کردن انقلاب اکتبر و رهبر کمونیست انقلابی و برجسته آن لنین مبذول داشتند. شعارهای عنوان شده در این تظاهرات زنده باد اول مه، کارگران متحد شوید، ما هرگز شکست نخواهیم خورد، ما چه احتیاج داریم؟؟؟ یک اکتبر سرخ دیگر، چه وقت احتیاج داریم؟؟؟ همین الان! زنده باد لنین! زنده باد مارکس و لنین، مرگ بر سرمایه داری، زنده باد سوسیالیسم، حقوق کارگران مورد حمله است، ما چه میکنیم؟؟ برمیخیزیم، میجنگیم! با بلندگوی قوی در خیابان های تورنتو طنین افکن شد و توجه عابرین را جلب کرد. سرود انترناسیونال و سرودهای انقلابی نیز هم از بلندگو پخش و هم توسط شرکت کنندگان خوانده شد. تظاهرات امسال اگر چه نسبت به سالهای گذشته کمتر بود اما صف کمونیستها و چپها در این تظاهرات منسجمتر بود. رفیق فخری جواهری یکی از شعار دهندگان این تظاهرات بود. این تظاهرات بعد از دو ساعت در ترندی بل وود پارک با اجرای ترانه هایی توسط جوانان شرکت کننده در این روز علیه نظام سرمایه داری و مصايب آن خوانده شد و تظاهرات به اتمام رسید.

نروژ، تروندهایم:
کادرهای حزب حکمتیست در شهر تروندهایم نروژ با حمل پرچم و پلاکارد حزب در رژه کارگران و مردم این شهر برای گرامیداشت اول ماه مه شرکت کردند و این روز را گرامی داشتند.

دانمارک:
فعالین تشکیلات دانمارک حزب با حمل پرچم و لوگوی حزب حکمتیست در مارش کارگران و تجمع مردم دانمارک روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.

هلند، آمستردام:
در شهر آمستردام هلند هم رفیق حمه غفور از فعالین کمونیسم کارگری و رفقایش ضمن شرکت در مارش و راهپیمایی روز جهانی کارگر، با برگزاری میز کتاب در محل میتینگ و تجمع کارگران این شهر دو بیانیه مهم حزب حکمتیست به زبان انگلیسی (اعلامیه حزب حکمتیست بمناسبت اول ماه مه و بیانیه پلنوم ۳۵ حزب، "تحولات سیاسی جهان و ضرورت ومبرمیت آلترناتیو سوسیالیستی") را پخش و حول این بیانیه ها برای مردم با حوصله توضیح می دادند. کسانی که این بیانیه ها را از دست رفقا می گرفتند و توضیح اهمیت بیانات را می شنیدند اعلام می کردند با توجه به اهمیت و حوصله شما توزیع کنندگان قطعا آن را مطالعه خواهیم کرد و حتی الامکان با شما تماس خواهیم گرفت.

انگلستان، لندن:
در شهر لندن رفقای تشکیلات بریتانیای حزب حکمتیست بە همراە حزب کمونیست کارگری ایران، سازمان راه کارگر، حزب کمونیست ایران و اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران کمیتە تحت نام کمیته برگزاری اول ماه مه لندن اقدام بە تشکیل سمینار مشترکی تحت عنوان "جنبش کارگری ایران، مبارزات و چشم اندازها" در روز ۲۹ آوریل نمودند. در این سیمنار، فاتح شیخ از حزب حکمتیست، اصغر کریمی از حزب کمونیست کارگری ایران، صلاح مازوجی از حزب کمونیست ایران، ایوب رحمانی از اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران و حسن حسام از سازمان راه کارگر هر یک به نوبت در مورد جنبش کارگری ایران، مبارزات و چشم اندازها سخنرانی کردند. فیلم سخنرانیها بصورت زندە از طریق فیس بوک و یوتیوب پخش شد و در تلویزیون پرتو و سایر تلویزیونهای احزاب شرکت کنندە در سمینار پخش شدە است.

روز اول مه هم تشکیلات و فعالین حزب همراه با اتحادیەهای کارگری بریتانیا و احزاب چپ این کشور با شرکت در میتینگ و تجمع در مقابل کتابخانه مارکس در لندن به سمت میدان ترافالگار راهپیمایی کردند و روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!
زنده با آزادی، برابری، حکومت کارگری!

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست
۳ آوریل ۲۰۱۷

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید