پنج شنبه, 10 فروردين 1396 ساعت 19:41

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست - تجمع اعتراضی مردم شهر بوکان در مقابل شهرداری

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست - تجمع اعتراضی مردم شهر بوکان در مقابل شهرداری
امروز پنجشنبه دهم فروردین ۱۳۹۶ صدها نفراز مردم بوکان دراعتراض به وضعیت بد اسفالت خیابانهای شهربوکان، از ساعت یازده و نیم قبل تا دوازده و نیم قبل از ظهر در مقابل شهرداری تجمع کردند. مدت زیادی از شکستگی و فرسودگی اسفالتهای شهر بوکان میگذرد. این وضعیت مشکلات زیادی را برای تردد و نقل و انتقال در سطح شهر به ویژه در فصل زمستان ایجاد کرده است. مردم شهر به شیوه های مختلف از شهرداری خواسته اند، با اسفالت مجدد و دیگر اقدامات به این وضعیت خاتمه دهند. شهرداری هر بار با وعده دروغین، به تقاضای مردم توجه نکرده است. شهردار امروز در میان جمعیت معترض حضورپیدا کرد و قصد سخنرانی داشت. مردم عصبانی و معترض با سردادن شعار "دروغ بس است" و شعارهای دیگرمانع سخنرانی شهردار شدند. ناگفته نماند، از روز قبل فراخوان این اعتراض در سطح شهر پخش شده بود. زیر این فشار شهرداری بسرعت اقدامات اولیه برای اسفالت و تعمیرخیابانها را شروع کرد. امروز در خیایان اصلی شهر قیرپاشی راشروع کردند. بعد از یک ساعت اعتراض متحدانه، تجمع اعتراضی به پایان رسید.  
حرکت اعتراضی مردم در شهر بوکان بار دیگر نشان داد، راه موثر تحقق مطالبات برحقمان، اتکا به حرکت اعتراضی سازمانیافته و موثر خود مردم است.کمیته کردستان حزب حکمتیست به مردم مبارزبوکان درود میفرستد و در کنار مبارزات برحق آنها ایستاده است.
۱۰  فروردین ۱۳۹۶-   ۳۰ مارس ۲۰۱۷
***
     

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید