جمعه, 27 اسفند 1395 ساعت 12:18

نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست برگزار شد

نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست برگزار شد

اولین نشست دفتر سیاسی منتخب پلنوم ۳۵ حزب یک روز بعد از پلنوم و به تاریخ ۲۳ اسفند برابر با ۱۳  مارس ۲۰۱۷ با حضور اکثریت اعضای دفتر سیاسی برگزار شد. دستورهای نشست که تصویب و مورد بررسی قرار گرفتند، عبارت بودند از:

۱- انتخابات
۲- بررسی اصلاحات پیشنهادی پلنوم بر بیانیه تحولات جهان و ضرورت و مبرمیت آلترناتیو سوسیالیستی
۳- اقدامات اجرایی مربوط به کنگره هشتم حزب (کنگره اکتبر)

در دستور انتخابات، ابتدا رحمان حسین زاده به اتفاق آرای حاضرین به عنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب شد. سپس از میان کاندیداها چهار عضو دیگر هیئت اجرایی دفتر سیاسی انتخاب شدند. هیئت اجرایی پنج نفره منتخب دفتر سیاسی عبارتند از رفقا ناصر مرادی، عبدالله دارابی، سیاوش دانشور، فاتح شیخ و رحمان حسین زاده. هیئت اجرایی دفتر سیاسی، به اتفاق آراء رفیق ناصر مرادی را  به عنوان دبیر هیئت اجرایی انتخاب کرد.
در دستور دوم اصلاحات پیشنهادی بر سند تحولات جهان و ضرورت و مبرمیت آلترناتیو سوسیالیستی که کلیت آن در پلنوم تصویب شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از اصلاحات پیشنهادی به تصویب جلسه دفتر سیاسی رسید و در سند مصوب پلنوم گنجانده شد. فرمت نهایی سند توسط دفتر سیاسی برای انتشار آماده شد.
در دستور پایانی اقدامات اجرایی مربوط به تدارک کنگره هشتم حزب (کنگره اکتبر) بررسی شد. در این دستور هیئت برگزاری کنگره انتخاب شد. این هیئت بنا به ضرورت و با تایید هیئت اجرایی دفتر سیاسی میتواند اعضای دیگری به خود اضافه کند.
دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

اسفند ۱۳۹۵ - مارس  ۲۰۱۷

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید