جمعه, 22 بهمن 1395 ساعت 09:32

نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست برگزار شد

نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست برگزار شد

روزهای شنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۴ و ۵  فوریه  ۲۰۱۷ نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست با حضور اکثریت اعضای دفتر سیاسی برگزار شد. دستورهای نشست که تصویب و مورد بررسی قرار گرفتند، عبارت بودند از:

 ۱ - گزارش
۲-  تحولات جهانی و ایران و وظایف حزب حکمتیست
۳- تدارک سیاسی پلنوم ۳۵ حزب
۴- قرار و قطعنامه ها  
۵- انتخابات
در دستور اول نشست گزارش رئیس دفتر سیاسی و دبیران کمیته های اصلی حزب ارائه شد. به سئوالات مطرح شده حول گزارشات پاسخ داده شد. سپس رفقای حاضر در جلسه حول گزارشات و فعالیتهای حزب در فاصله دو نشست نقطه نظرات خود را مطرح کرده و بحث و تبادل نظر جدی صورت گرفت.
در دستور دوم رفقا سیاوش دانشور و فاتح شیخ مبحث تحولات جهانی و ایران و وظایف حزب حکمتیست را ارائه کردند. در این دستور ابعاد متنوع تحولات سیاسی جهان کنونی، علل قدرت گرفتن راست افراطی در آمریکا و کشورهای اروپایی، بازتاب آن در سطح جهانی، خاورمیانه و فضای سیاسی ایران با تفصیل و با اختصاص وقت لازم و کافی مورد بحث و بررسی رفقای حاضر در جلسه قرار گرفت. در این مبحث بر شکل گیری تقابلها و صف بندیهای مهم سیاسی و اجتماعی و عرصه های نبرد حاد در سطح جهان و منطقه و ایران تاکید شد. نشست دفتر سیاسی برای مواجه با این اوضاع بر ارتقای آمادگی سیاسی و سازمانی و اجتماعی جنبش طبقه کارگر و جنبش آزادیخواهی در تقابل های سیاسی و اجتماعی تعیین کننده قابل پیش بینی در سطح جهان و ایران تاکید داشت. به نحو کنکرت تری چگونگی کسب آمادگی هر چه بیشتر کمونیسم کارگری و حزب حکمتیست در اوضاع سیاسی ایران بخش مهمی از مباحث این نشست بود. در این رابطه نشست دفتر سیاسی به هیئت اجرایی منتخب سپرد، در پرتو این مباحث طرحهای سیاسی و عملی مشخص برای تصویب نهایی به پلنوم ۳۵ حزب که به زودی برگزار میشود، آماده کند.
در دستور سوم نشست، تدارک سیاسی پلنوم ۳۵ بررسی شد. نشست دفتر سیاسی موضوعات سیاسی و سازمانی اولویت دار و مهمی که پلنوم آتی باید در مورد آنها بحث و بررسی و تصمیم گیری داشته باشد، به شکل دستورهای مشخص تعیین کرد. این دستورها به دبیر کمیته مرکزی و پلنوم آتی ارائه میشود.
در بخش قرار و قطعنامه ها، قرار و سندی تصویب نشد.

سپس در دستور انتخابات از میان کاندیداها اعضای هیئت اجرایی دفتر سیاسی انتخاب شدند. هیئت اجرایی پنج نفره منتخب دفتر سیاسی حزب عبارتند از رحمان حسین زاده (رئیس دفتر سیاسی)، ناصر مرادی، عبدالله دارابی، سیاوش دانشور، فاتح شیخ. هیئت اجرایی منتخب رفیق ناصر مرادی را به عنوان دبیر اجرایی انتخاب کرد.  

دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

بهمن ۱۳۹۵ - فوریه  ۲۰۱۷

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید