سه شنبه, 21 خرداد 1392 ساعت 13:57

منصور حکمت: کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان

 http://hekmat.public-archive.net/fa/۱۱۸۰fa.html

###  

کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۱۱۸۰fa.html

کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۱۱۸۰fa.html
 #####
ارزیابى از موقعیت حزب دمکرات و شیوه برخورد ما به آن
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۳۳۶۰fa.html
###
اطلاعیه کمیته مرکزى کومه‌له
 درباره موقعیت کنونى حزب دمکرات و ختم درگیرى جنگ داخلى در کردستان
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۲۱۰fa.html
hekmat.public-archive.net/fa/۲۲۱۰fa.html
###
استراتژى ما در جنبش کردستان
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۳۰۸۰fa.html    
###
جمعبندى از مباحثات اخیر در تشکیلات کردستان حزب - سخنرانى پیش از دستور در پلــنوم شانزدهم ک.م. حکا
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۱۱۹۰fa.html 
###
نامه سرگشاده به رفقاى چپ در کردستان- ٢٦/٩/١٣٦٨
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۱۲۰۰fa.html  
### 
به رفقاى تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران - ٢٥ر٦ر١٣٦٩
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۸۷۰fa.html 
####
جنگ خاورمیانه، وضعیت و وظائف ما در اردوگاههاى کومه‌له در خاک عراق
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۲۵۰fa.html 
###
مبارزه مسلحانه در کردستان - کمونیسم و سنت ناسیونالیستى در مبارزه نظامى
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۹۱۰fa.html
###
قرار دفتر سیاسى حکا در مورد رویدادهاى اخیر در کردستان عراق
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۲۸۰fa.html 
###
پیامدهاى جنگ خاورمیانه - رویدادهاى کردستان عراق - مصاحبه با کمونیست شماره
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۲۹۰fa.html 
### 
ناسیونالیسم و رویدادهاى کردستان عراق - نقدى به سه نوشته از رفیق مهتدى
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۳۰۰fa.html
###
پیام دفتر سیاسى حکا به کمیته رهبرى کومه‌له - به ابراهیم علیزاده و رحمان حسین‌زاده
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۳۱۰fa.html
###
پیام به ابراهیم علیزاده
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۳۲۰fa.html
###
پیام از دفتر سیاسى حکا به رحمان حسین زاده و ابراهیم علیزاده
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۳۳۰fa.html
###
پیام از دفتر سیاسى حکا به ابراهیم علیزاده و رحمان حسین زاده در مورد برخورد به دو حزب دمکرات
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۳۴۰fa.html
###
گزارش درباره نتایج پلنوم بیستم کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۲۹۰fa.html 
###
توضیح به پلنوم بیستم پیرامون تصمیم به کناره گیرى از حزب
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۹۴۰fa.html
###
در حاشیه اظهارات رفیق مهتدى در مورد جدایى ما از حزب
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۶۳۰fa.html
###
فقط دو گام به پس - درباره رویدادهاى کردستان عراق و نظرات رفیق مهتدى
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۱۶۰fa.html
###
مصاف هاى کمونیسم امروز؛ درباره علل جدائى از حزب کمونیست ایران
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۱۸۰fa.html
###
در دفاع از خواست استقلال کردستان عراق: طرح مقدماتى بحث
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۰۸۲۰fa.html
###
دیپلوماسى یا انتخاب سیاسى: کومه له جدید در شکافهاى منطقه اى
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۰۸۹۰fa.html
###
رویدادهاى بزرگ و انسانهاى کوچک: در حاشیه اظهارات اخیر عبدالله مهتدى
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۰۹۷۰fa.html
###
جنگ حزب دمکرات با کومه‌له و اعلام آتش بس یکجانبه - از جلسه پالتاک در اتاق "با منصور حکمت"
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۲۷۹۰fa.html
###
بحران و انشعاب در کومه له - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
 http://hekmat.public-archive.net/fa/۳۳۷۰fa.html
###

###

منصور حکمت/ حزب و جامعه:از گروه فشار تا حزب سیاسى

 http://www.october-online.com/articles/۱۴۲۴-۲۰۱۲-۰۱-۳۰-۱۰-۳۲-۳۵.html  

###

کتاب مبانی کمونیسم کارگری (چهار اثر از منصور حکمت)

 

  http://hekmatist.org/attachments/article/۲۸۹۰/mabanikomonismkargari.pdf

###

صفحه‌ ویژه‌ / بمناسبت هفته منصورحکمت سال ۲۰۱۲ 

http://www.october-online.com/latestnews/۱۸۲۰--۲۰۱۲-.html

###

مصوبات کنگره ۵ حزب حکمتیست/ پلاتفرم سیاسی- عملی/ سوسیالیسم، حزب و قدرت سیاسی/ مبارزات طبقه کارگر و وظایف کمونیستها، سازماندهی اموال حزب . و

خواندن 6273 دفعه

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید