چهارشنبه, 16 اسفند 1396 ساعت 16:53

پردل زارع - قتل ناموسی با پشتوانه قوانین ارتجاع اسلامی

پردل زارع - قتل ناموسی با پشتوانه قوانین ارتجاع اسلامی بیکاری گسترده در ایران مقصر کیست!  - پردل زارع
در ایران قتل های ناموسی فراوانی هرسال  اتفاق می افتند ،اما  آمارهای درستی  از این قتلها در دست نیست چونکه در بیشتر مواقع در هیچ کجا ثبت نمیشود و از خبر رسانی آن جلو گیری میکنند. برای انجام دادن  یک جنایات ناموسی فقط کافی است که گمان برده شود برای کسی که بدون هیچ مدرکی باعث آبرو ریزی در  خانواده  شده باشد ، کافی است تا از طرف مردهای خانواده  با بدترین شیوه کشته شود و  یک جنایت را با نام قتل ناموسی و به قول قاتلان " دفاع از ناموس " رقم بزنند. کشته شدن زنهای جوان  در کردستان به دست خانواده هایشان  به بهانه داشتن رابطه های  خارج از ازدواج  با کسی که هرگز دیده نشده و تنها برپایه حدس و گمان و حرف های گفت شده از طرف مردم بوده است  تا این عمل شنیع انجام بگیرد ، بارها اتفاق افتاده است. کردستان ایران یکی از آن مناطقی است که قتل های ناموسی فراوانی  متاسفانه در آن اتفاق می افتد. در طول تاریخ کردستان زنان بیشماری  به بهانه ناموس کشته شده اند، هزاران زن به بهانه های گوناگونی مانند  تن ندادن به ازدواج اجباری ، آرایش کردن، نوع پوشش ، عاشق شدن ، بیرون رفتن از خانه بدون اجازه مردان خانواده  و  رابطه خارج از ازدواج در زیر فرهنگ اسلامی مرد سالارانه به دست مردان مرتجع اسلامی و  خانواده ها یشان  کشته شده اند و قاتلان  آنها هرگز  از طرف خانواده موردمواخذه  یا توسط دولت مجازات نشده اند و آنها این حرکت کثیف ضد انسانی را با  نام دفاع از ناموس برای خود افتخار میدانند. زنانی که در کردستان مورد قتل ناموسی و خشونت های فیزیکی از طرف خانواده  و اطرافیان شان قرار  میگیرند همگی قربانیان جامعه اسلامی هستند که زنان را فقط برای کار خانگی و صرف کردن عمرشان در آشپزخانه و نگهداری از بچه‌ها و وسیله ای برای عشق بازی مردان هوس رانشان می دانند. در واقع باعث و بانی مرگ  هزارن زن  که به نام  دفاع از ناموس کشته شده اند حکومت اسلامی ایران است که خود کارنامه ای کثیف از مرگ هزاران زن را به دست بازجویان و جلادانش در زیر کثیف ترین شکنجه گاه های اوین و کهریزک و هزاران شکنجه گاه دیگرش دارد، و زندانهایش پر است از فعالین حقوق زنان و فعالین عرصه های اجتماعی دیگری که قصدشان از بین بردن و زدودن قوانین اسلامی  ضد زن و انسان ستیز است.  فشارهای اقتصادی که حکومت سرمایه داری اسلامی ایران بر علیه زنان در جامعه مرد سالارانه اسلامی  تحمیل کرده است زنان را از لحاظ اقتصادی ضعیف کرده است و آنان را مجبور کرده که در یک نظام اسلامی و حقوقی نا برابر با چند برابر کمتر از حقوق مردان و ساعت کار اضافی پا به پای مردان در کارخانه ها و مزارع   کار کنند و از این رو زنان را از لحاظ اقتصادی  وابسته به پدر، برادر یا شوهر انشان کرده است و آنان خود را مالکان و صاحب اختیار زنان میدانند. اما جدا از فشارهای اقتصادی که زنان را ضعیف کرده ه است، وجود قوانین اسلامی و حکومت اسلامی در ایران است، که پشتوانه ای بزرگ برای قتل زنان است. فشارهای سیستماتیک جمهوری اسلامی بر پیکره جنبش زنان و سرکوب و دستگیر آنها و ممنوع کردن بیشتر رشته های ورزشی و دانشگاهی و تبلیغات اسلامی بر علیه زنان و فتوای کشتن زنان برای مردان ، دست این قاتلان را باز گذاشته است و  آنان را برای این عمل جنایتکاران بازخواست نمیکند. آموزه های سرشار از جنایت و زن ستیزی اسلام و مردسالاری یکی از بزرگترین دلایل برای آن دسته از  مردانی است که فرهنگ ناموس پرستی را در آنان پرورش میدهد و میل کشتن زنان را در آنان افزایش میدهد.  در این میان نقش مساجد و آخوند ها وملایان در پرورش  دادن این قاتلان  یک نقش انکار ناپذیر است که فرهنگ اشتباهی را با نام ناموس پرستی به جای یک فرهنگ انسانی که در آن گفته میشود زن یک انسان است و ناموس هیچ کسی نیست، جایگزین میکنند. در آستانه نزدیک شدن به هشت مارس روز جهانی زن  کشتن زنان ایرانی با بنام قتل ناموسی و دفاع از ناموس یک مهر سیاه بر پیشانی حکومت اسلامی ایران  و کسانی است که دست مردان را برای کشتن زنان به نام ناموس باز گذاشته اند.
زند باد آزادی و برابری ،زنده باد هشت مارس روز جهانی زن
پردل زارع 1/03/2018

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید