جمعه, 04 اسفند 1396 ساعت 11:45

جمال کمانگر - خطر سرنگونی و اتحاد رفراندوم چی های داخل و خارج!

جمال کمانگر - خطر سرنگونی و اتحاد رفراندوم چی های داخل و خارج!جنگ جهانی برسر انتقال شریان گاز از خاک سوریه به اروپا!  - جمال کمانگر

ما بارها از جوانب مختلف در مورد لاینحل بودن بحرانهای مزمن اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی نوشته و صحبت کرده ایم. بنابراین خود را محق میدانیم که بر حقانیت دیدگاه سیاسیمان در مورد جمهوری اسلامی تاکید کنیم. جمهوری اسلامی از بدو سر کار آمدنش وصله ناجوری بود بر پیکره جامعه مدرن ایران که با ضرب سرکوب، ارعاب، کشتار دهها هزار نفر و گرو گرفتن نان و آزادی مردم تاکنون به حیات ننگینش ادامه داده است. سیر تحولات اخیر و مشخصا اعتراضات انقلابی دیماه معادلات سیاسی درون و برون رژیم را به شدت دگرگون کرده است. مطالبات و خواسته های مردم معترض که در قالب شعارهای سرنگونی طلبانه، ترندی بود که ما سالها دنبال شکل دادن به آن بودیم به  گفتمان اصلی بخش وسیعی از مردم تبدیل شده است که در جمله کوتاه "جمهوری اسلامی باید برود" خلاصه شده است. دیگر نیازی به غور و تفحص زیادی نیست تا ثابت کنید رژیم اسلامی در بن بست کامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد. خامنه ای این را میگوید! روحانی هشدار میدهد که باید صدای مردم را شنید! احمدی نژاد و خاتمی و طیف ملی-اسلامی ها اینرا تکرار میکنند.

خامنه ای اعتراف میکند که بعد از ٤٠ سال سرکوب و حیف و میل کردن صدها میلیارد دلار از ثروت جامعه که صرف ترویج خرافه و گله حزب الله در ایران و منطقه شده است ناعدالتی بر جامعه حاکم است. وی میگوید: "درمورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم." یا شارلاتانی مثل احمدی نژاد که هشت سال در راس رژیم اسلامی بود در نامه اخیرش به خامنه ای مینویسد: "شرایط کشور بسیار خطیر است" و "بحرانهای رکود بی سابقه اقتصادی، نقدینگی، بانکی، بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی و تولید به حد حادی رسیده است."

اما این رعد و برق در آسمان بی ابر نبوده است. وقتی مردم این رژیم را نمیخواهند و اینرا روشن تر از هر دوره ای در اعتراضات اخیر نشان داده اند و حکومت هم نمیتواند مثل سابق به عمرش ادامه بدهد، صف بندی های جدیدی برای کنترل اوضاع و از تیر رس خارج کردن کل نظام در حال شکل گیری است. حفظ چار چوب نظام سرمایه داری موجود و چیدن شاخ و برگهای آزار دهنده اش به مسئله اصلی نیروهای درون و بیرون نظام که سرنوشت سیاسیشان به هم تنیده است تبدیل شده است. اتحاد رفراندوم چی های داخل و خارج نظام را باید در این متن دید.

از روحانی تا خامنه ای از احمدی نژاد تا طیف ملی-اسلامی با خیل میدیا و ژورنالیست نوکر مانند بی بی سی، صدای آمریکا و من و تو و غیره پیام اعتراضات دیماه را که در شعارهای: "آخوند سرمایه دار پول ما را پس بیار" و یا "اصلاح طلب اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا" و "مرگ بر دیکتاتور" و غیره دریافته اند. اعتراضات اخیر نه تنها برای نان و آزادی و برابری بود بلکه به شدت ضد اسلامی و حضور زنان در آن چشم گیر بوده است. نمادهای اسلامی مانند مسجد و امام زاده  و آخوند و پایگاه بسیج و نیروی سرکوبگر و حجاب اسلامی مورد هجوم مردم بوده است و در مواردی به آتش کشیده شده اند.  این زنگ خطری برای تمام جریانات ارتجاعی در پوزیسیون و اپوزیسیون بوده است. جامعه به سمت انتخاب بین سرنگونی طلبان و طرفداران حفظ وضع موجود با تغییرات جزئی در حال قطبی شدن است.
 
مطرح شدن رفراندوم کارت طیف ضد انقلاب و ضد سرنگونی قهرآمیز جمهوری اسلامی است. به همین دلیل است که از روحانی که رئیس جمهور است خواهان رفراندوم میشود تا 15 نفر از "شخصیت های" سیاسی و "حقوق بشری" در طی نامه ای خواهان رفراندوم هستند. رفراندومی که قرار است توسط جمهوری اسلامی برگزار شود. معلوم نیست که چرا باید جمهوری اسلامی رفراندوم برکناری خودش را برگذار کند؟ یا کنفرانس اخیری که طیف ملی-اسلامی در کلن تحت نام "جمهوری ایرانی و ملی، نه براندازی" حکایت از هم صدا بودن این طیف با جمهوری اسلامی است. اینها ظاهرا پشت عدم خشونت و گذار مسالمت آمیز سنگر گرفته اند که البته خطابشان نه خشونت نظام و دولت حاکم بلکه مردم و نیروهای انقلابی است. احمدی نژاد هم در نامه اخیرش بدون نام بردن از رفراندوم خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری و مجلس اسلامی و بدون مهندسی شورای نگهبان است. این شارلاتان انگار مردم هشت سال حکومت ضد مردمی اش را از یاد برده اند که این بار در لباس "ناجی" مردم و آن هم با صلاح دید شخص خامنه ای قرار است این تغییرات بوجود بیاید. اما بساط لفت و لیس و سرکوب به قدمت جمهوری اسلامی است و همه دست اندرکاران گذشته و حال در بوجود آوردن وضع موجود شریک جرم هستند و باید محاکمه شوند.

اعتراضات دیماه نوید دورانی از تعرض و تقابل گسترده مردم با جمهوری اسلامی را داده است. هر چند جمهوری اسلامی با کشتار و سربه نیست کردن جوانان معترض برای مدتی این اعتراضات را سرکوب کرده است اما راه حلی برای معضلات کنونی جمهوری اسلامی در چشم انداز نیست. از نظر ما هیچ راه میان بردی برای آزادی، برابری و خوشبختی جامعه نه با اپوزیسیون راست و نه با بخشی از جمهوری اسلامی میسر نیست. از نظر ما راه حل معضلات کنونی یک راه حل سوسیالیستی است.

***

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید