شنبه, 30 دی 1396 ساعت 17:22

سعید یگانه - جمهوری اسلامی مسئول قتل سارو و کیانوش است!

سعید یگانهجمهوری اسلامی مسئول قتل سارو و کیانوش است!saied
 این جنایات بی پاسخ نخواهد ماند!
جنبش اعتراضی مردم دردو هفته گذشته، جامعه ایران را وارد مقطع جدیدی از تقابل طبقاتی و سیاسی با حکومت جمهوری اسلامی کرده است .خصلت طبقاتی و ضد سرمایه داری و ضد مذهبی این اعتراضات را حتی رسانه های بورژوازی و مجیز گویان دولت نتوانستند نادیده و انکارکنند، که این اعتراضات از اعماق جامعه وریشه در فقر و نابرابری و تبعیض و نارضایتی عمیق از وضع موجود ورویارویی کارگر و زن و جوان بیکار و بی آینده با رژیم استثمارگردارد. این اعتراضات بر خلاف گذشته نشان داد که هدف کل نظام است و روشن و سریع خواهان براندازی جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی نیزبرای مقابه با خیزش انقلابی مردم  ،بنا به ماهیت طبقاتی و سرکوبگرانه خود ،به انتقام جویی روی آورد و ماشین سرکوب و کشتارو شکنجه را برای مقابله با مردم جان به لب رسیده وارد میدان کرد.در طول چند روز اعتراض خیابانی هزاران نفر را دستگیرکردند . تظاهر کنندگان را به گوله بستند و 6 نفر از جوانان انقلابی را زیر شکنجه به قتل رساندند.
جانیان اسلامی در شهر سنندج نیزبا هدف ایجاد وحشت و جلوگیری از ادامه اعتراضات  به جنایت  مشابهی دست زدند .سارو قهرمانی و کیانوش زندی از دستگیرشدگان اعتراضات این شهررا همچون سینا قنبری ، وحید حیدری وعلی پولادی و..،  زیر شکنجه به قتل رساندند . ترس از اعتراض ووحشت از مقابله مردم به این جنایت ، مخفیانه جسد بی جان انان را تحویل خانواده هایشان دادند و تهدید کردند که حق هیچگونه بر گزاری مراسمی را  ندارند. این جانیان تا آنجا پیش رفتند که پدر سارو قهرمانی را در یک نمایش ازپیش ساخته  و انزجار اورو نخ نما ، وادار کردند که علیه وجدان خود و فرزند دلبندش دروغ بگوید.  
مردم مبارزشهرهای کردستان این جنایت را بی پاسخ نخواند گذاشت . نفرت وانزجاراز حاکمیت سیاه رژیم اسلامی در میان مردم شهرهای کردستان ریشه و تاریخ طولانی دارد . فقر و بیکاری و اختناق و سرکوب در کردستان همچون سایر نقاط ، سهم کارگر و زحمتکش ، زن و جوان شهرهای کردستان در بیشتر از سه دهه حاکمیت سیاه اسلامی در کردستان بوده است . تا به حال صدها کارگر کولبر توسط سرکوبگران اسلامی به عمد کشته و یا زخمی شده اند .  .
 وقایع روزهای گذشته نشان داد . که ورق بر گشته است . دیگرد.ره ای که جمهوری اسلامی  با سرکوب و اعدام و نسل کشی بتواند  بقای خود را تضمین کند وبه حاکمیت ننگین خود ادامه دهد به سر رسیده است . اعمال ورفتار وحشیانه امروز  جمهوری با مردم بپا خواسته بر خلاف دوره های قبل ، فقط عامل تشدید کننده نفرت و انزجار مردم برای پایان دادن عمرظالمانه ان است.
پرده اول جنبش سرنگونی طلبانه مردم  برای به زیر کشیدن رژیم هار سرمایه در ایران ،تا کنون رژیم اسلامی را عمیقا آشفته و زیر ضرب برده است . دوره همزیستی مردم با رژیم  اسلامی و قبول بیش از این جنایت و فقر و نابرابری به سر امده است .این را مردم در روزهایی که در خیابانها بودند با صدای رسا اعلام کردند و کلیت نظام را از رهبرو دولت تا همه جناح و باند رژیم را به چالش کشیدند.
همه دیدند  که رژیم اسلامی  در پس این وحشیگری و سرکوب ، وحشت خود را از مردم پنهان نمی کنند. این وحشت را از تهدید و ارعاب  و دروغ ،تا دلجویی عوامفریبانه رئیس جمهور از مردم ،و تناقض گویی در صحبت و رفتار سران و همه باندهای رژیم را همه دیدند. بحران و بن بستی که رژیم اسلامی در ان گرفتار امده است ، نا توان از حل مشکلات  انباشته شده جامعه که خود عامل اصلی بوجود اورنده  ان است ، به سرکوب و ارعاب روی اورده است و ابزاری جز این برای خاموش کردن نارضایتی مردم   در اختیارندارد.
امروز مردم بیشتر از همیشه به اتحاد و همبستگی نیاز دارند .در شرایط کنونی  دفاع از بازداشت شدگان و همه زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده انان به یک ضرورت فوری و مبرم در این فاز از جنبش انقلابی مردم  تبدیل شده است . تا شکستن در همه زندانها و آزادی همه زندانیان سیاسی با قدرت مردم ،باید با اجتماع در مقابل زندانها ، با حمایت از خانواده های زندانیان ،برای آزادی بی قید و شرط همه دستگیر شدگان  و همه زندانیان  سیاسی رژیم جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهیم. نباید اجازه داد که این رژیم جنایتکار بیشتر از این از جوانان ما قربانی بگیرد .نباید خانواده جانباختگان را تنها گذاشت . باید با  اجتماع وابراز همبستگی  با انان  وبا برگزاری متینگ بر مزار جانباختگان این اعراضات، یاد این عزیزان را گرامی بداریم  ومانع فشار دستگاههای اطلاعاتی بر این خانواده ها باشیم. باید از هر ابزاری برای در هم شکستن   اختناق و وحشت  بر جامعه و جلوگیری از جنایت دستاگاههای سرکوبگر رژیم  تلاش کرد .
سعید یگانه

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید