جمعه, 15 دی 1396 ساعت 14:42

حسین مرادبیگی - طرح "شعار رفراندم"، کمک به بقاء بیشتر جمهوری اسلامی است

حسین مرادبیگی - طرح "شعار رفراندم"، کمک به بقاء بیشتر جمهوری اسلامی استپیام حسین مرادبیگی (حمه سور) دبیر کمیته مرکزی به کنگره هشتم حزب  کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

تلاش برای تضعیف و تحمیل نقطه سازشهای معینی به حرکت انقلابی و رادیکالی که برای جارو کردن کلیت نظام جنایت و کشتار جمهوری اسلامی از ایران براه افتاده است، از طرف محافل راست جامعه ایران، از جمله سازمان اکثریت و عده دیگری در ظاهر دلسوزی و اندرزهای "پدرانه" فعلا در قالب طرح "شعار رفراندم" آغاز شده است. سازمان اکثریت تحت این عنوان که به زعمشان "هدف نهائی" این حرکت معلوم نیست، گویا سرنگونی جمهوری اسلامی هدف روشن و نهائی نیست و گویا تحمیل طرح "رفراندم" پیشنهادی سازمان اکثریت به جمهوری اسلامی هدف نهایی است، در توجیه این اقدام خود برآمده است.  بی بی سی فارسی هم دارد آن را باد میزند.

طرح "شعار رفراندم"، صرفنظر از غیر واقعی بودن آن، حتی هر ناظر خارجی سیاسی جدی ای که چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی را تحت نظر داشته است این را میداند. در شرایطی که هر فرد و سازمانی که خود را آزادیخواه میخواند باید در تقویت جنبشی که برای سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی به حرکت درآمده است تمام توان خود را به کار اندازد، خواسته و یا نخواسته، تنها و تنها به بقاء بیشتر حکومت اسلامی کمک کرده و هدفی جز عقیم کردن حرکت رادیکالی که برای به زیرکشیدن آن راه افتاده است ندارد. با طرح این شعار و جایگزین کردن آن با سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی، دارند لبه رادیکال و سازش ناپذیر این حرکت را به نفع سران فاسد و جنایتکار این حکومت میزنند و برای تداوم این حکومت عمر میخرند. اگر کسی از رفراندم برای تعیین نظام سیاسی آتی ایران در روز یا روزهای بعد از جارو کردن کلیت حکومت اسلامی از جامعه ایران دفاع و یا آن را مطرح کند واضح است قابل تامل و توجه است. اما امروز و در شرایطی که نیروی مردم برای پایان دادن به فقر و فلاکت و بیکاری و چهار دهه سرکوب و تحقیر مداوم مشتی اوباش اسلامی فاسد و جنایکتاری که خون اکثریت مردم ایران را در شیشه کرده اند باید به کار افتد، وظیفه هر سازمان سیاسی مخالف رژیم اسلامی، اگر حتی خود را آزادیخواه میخواند، این است که در تقویت این جنبش و دفاع بی اما و اگر از آن کوشیده و از مبارزه برای به زیر کشیدن خامنه ای و جمهوری اسلامی حمایت کنند. در غیراینصورت تحت هر توجیه و بهانه ای نظیر سارمان اکثرت و یا در قالب "دلسوزی" برای این جنبش، تماما در خدمت بقاء بیشتر سران حکومت اسلامی و نهایتا در خدمت به خانه فرستادن حرکت رادیکالی که شروع شده ، قرار خواهد گرفت.

طرح "شعار رفراندم" در شرایط فعلی، هرچند خیال پردازی، در قالب هر توجیه و بهانه ای واضح است بی دلیل نیست و در خدمت اهداف سیاسی زمینی معینی قرار دارد. مشکل معرفتی و یا ناشی از عدم شناخت جمهوری اسلامی از طرف پیشنهاد دهندگان آن نیست بویژه برای کس یا کسانی که ادعای درافتادن با این حکومت را دارند. تلاش زمینی سازمانها و افرادی است برای تحمیل افق سیاسی جنبش خود به این حرکت، اساسا نیروها و محافل جنبش ملی – اسلامی که از انقلاب مشروطیت به بعد سرنوشت سیاسی ایران را رقم زده است. جنبشی که در انقلاب ٥٧ مرتجعترین جناح خود، خمینی و جریان اسلامی، را کمک کرد و سر کار آورد. اکنون می بینند که این حرکت رادیکال که تاکنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است با جارور کردن کلیت جمهوری هسگهلد از جامعه ایران برای اولین بار دست این جنبش را از رقم زدن سرنوشت سیاسی جامعه ایران نیز کوتاه خواهد کرد به تکاپو افتاده اند.

هم سازمان اکثریت و هم کل "اصلاح طلبان" درون و بیرون جمهوری اسلامی در قالب سازمانها و افراد و اشخاص معینی به این جنبش تعلق دارند، فعلا سازماندهندگان دستگاه سرکوب حکومت اسلامی به کنار، با ایجاد توهم و قول "تعدیل" و تغییر "مسالمت آمیز و استحاله گام به گام" این حکومت و بزک کردن مضحکه های انتخاباتی آن حضور به هم رسانده و با هر اختلافی که داشته اند، خدمات خود را در حفظ نظام کشتار و جنایت اسلامی به خامنه ای و کلیت این حکومت اثبات کرده اند نیازی به توضیح بیشتر دراین مورد نیست. اینها جمهوری اسلامی را میخواهند برای اینکه موجودیت سیاسی خود و جنبش خود را در قالب "اصلاح طلبی" حفظ کنند. می بینند که حرکت رادیکال و عمیقا ضد کلیت حکومیت اسلامی، موجودیت آنها را به حاشیه رانده است. فعلا با طرح شعار "رفراندم" وارد شده اند تا مگر افق جنبش خود را بر این حرکت حاکم کنند و آن را در خدمت اهداف سیاسی خود که چیزی جز کمک به بقاء بیشتر حکومت اسلامی که ترس و وحشت از این حرکت رهبران آن کاملا را گیج کرده است، تاکنون نبوده و نخواهد بود. چه کاملا آگاهانه مانند سازمان اکثریت و چه در قالب "اندرزهای پدارنه" یک عده!
 
این تلاشها با هر توجیه و بهانه ای برای نجات جمهوری اسلامی معرفه حرکت اعتراضی در حال جریان است. این اکثریت عظیم از خواست سرنگونی کلیت جمهوری دست نمیکشد و نباید دست بکشد. جمهوری اسلامی رفتنی است و باید برود. این خواست اکثریت عظیم جامعه ایران است. تمام فداکاری این نسل در مقابل سرکوب و کشتار هر روزه اوباشان تفنگچی خامنه ای و جمهوری اسلامی به هدف سرنگونی و بزیر کشیدن کلیت جمهوری اسلامی است. نمایشات بسیج نیروی سران جمهوری اسلامی را که نشانه ترس و وجشت عمیق آنان از حرکت رادیکالی است که برای برچیدن آن آغاز شده است شاهدیم. برقراری حکومت نظامی اعلام نشده در تهران را در پناه این "بسیج نیرو" شاهدیم به این خیال که با جلوگیری از سرایت آن به تهران موجوددت خود را تا مدت دیگری حفظ کنند.

حزب ما همانطور که در کنگره هشتم خود قول داد که با هر نوع تلاشی که محافل راست و یا طرفداران درون و بیرون حکومت اسلامی در تحمیل نقطه سازشهای خود که هدفی جز خریدن عمر بیشتر برای خامنه ای و جمهوری اسلامی نبوده و نخواهد بود با تمام قوا می ایستد و به کمک این اکثریت عظیم و حرکت کاملا رادیکالی که راه انداخته اند در تقابل شبانه روزی خود با جمهوری اسلامی، خنثی خواهد کرد.
 ٤ ژانویه ٢٠١٨

آخرین ویرایش در جمعه, 15 دی 1396 ساعت 17:51

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید