شنبه, 09 دی 1396 ساعت 10:11

سعید یگانه - تظاهرات مردم در مشهد و سایر شهرها

سعید یگانه - تظاهرات مردم در مشهد و سایر شهرهاsaied
 خشم  مردم علیه گرانی، فقر، تبعیض و نابرابری
دور از انتظار نبود که مردم جان به لب رسیده ازفقرو بیکاری و گرانی ،از فساد و دزدی سران سرا پا فاسد رژیم اسلامی ایران به خیابانها بریزند و به این همه بی عدالتی اعتراض نکنند. امروزدر مشهد و چند شهر دیگر در ایران مردم علیه گرانی ، فقر و دزدی سران رژیم به خیابانها آمدند و دست به اعتراض زدند . تظاهرات وسیع مردم آنهم در مشهد در بیخ گوش آستان قدس رضوی ، یکی از بزرگترین مافیای اقتصادی و مفتخور رژیم اسلامی  ودر یکی از شهرهای به اصطلاح مذهبی ایران زنگ خطرو هشداری جدی به سران و همه جناحهای رژیم است ، که مردم محروم دیگر فقر ، بیکاری و تبعیض و نابرابری و جهنمی که همه سران رژیم از اصلاح طلب ومعتدل و اصولگرا، برایشان ساخته تحمل نخواهند کرد . نیروهای سرکوبگر رژیم با همه امکانات به مقابله با تظاهرکنندگان پرداختند ، با وجود این ، مردم معترض و خشمگین با سرکوبگران مقابله کردند و درس خوبی به آنان دادند . مردم در این تظاهرات با شعارهای ، "اسلام رو پله کردین ، مردم رو ذله کردین" " مرگ بر روحانی، مرگ بر دیکتاتور" " آزادی، این است شعار ما" نه، خود را به کلیت رژیم اسلامی به نمایش گذاشتند. در شرایطی که فقر ، بیکاری ، گرانی از سر و کول جامعه بالا می رود ،  بر نامه بودجه بندی دولت روحانی برای سال جدید و اختصاص بودجه های هنگفت به نیروهای سرکوبگر نظامی و سازمانهای تولید خرافه و مذهب خشم مردم را بالا آورده است .
مردم کارگر و محروم ، جوانان و زنان از این همه بی عدالتی ، تبعیض و نابرابری به تنگ آمده اند . در مقابل اعتراض و مبارزه کارگران برای دستمزد و سایر مطالبات بر حق خود به سرکوب و شلاق و تحقیرآنان می پردازند. رهبران و فعالین کارگری را بجرم دفاع از ابتدایی ترین حق کارگران به زندان می اندازند . صدها انسان شریف و مبارز به جرم نارضایتی از وضع موجود و دفاع از حق آزادی در زندانهای رژیم سرکوبگر به سر می برند.تعرض به اعتراضات بر حق کارگران ، سرکوبگری های تاکنونی  ،  گسیل پاسدار و بسیج به بهانه مقابله با ارازل و اوباش ، در واقع برای آمادگی ومقابله با اعتراض و نارضایتی مردم در چنین روزهایی  جامعه رابه آستانه انفجار رسانده است . اعتراض امروز مردم در مشهد و سایر شهرها در ادامه اعتراضات تا کنونی طبقه کارگر و همه اقشار ناراضی جامعه می تواند پیش درآمد جنبش وسیع مردم در ایران علیه فقر و نابرابری و سرکوب و اختناق باشد.
بخش اصلاح طلب حکومت بی شرمانه از ترس گسترش اعتراض و نارضایتی مردم ، اعتراض مردم مشهد را جناحی و به طرفداران روحانی مرتجع و قاتل جوانان مردم ، "رئیسی" نسبت می دهند ، با این هدف که  خشم و نفرت مردم از کلیت نظام ستمگر اسلامی را اینگونه فروکش دهندونقش دولت روحانی در گسترش گرانی ، فقر وبیکاری را نادیده جلوه دهند.
جمهوری سرمایه داران اسلامی در محاصره بحرانها دست و پا می زند و ناتوان از کاهش و حل این بحرانها و جوابگویی به مطالبات انباشته شده مردم ، روز به روز بیشتر در تنگنا قرار می گیرد .مردم معترض و مبارز با گسترش اعتراض و مبارزه خود همچون مردم ستم دیده مشهد ، عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگتر کرد و به بیشتر از سه دهه ستم و نابرابری و تبعیض و بی حقوقی  پایان داد. جمهوری اسلامی وصله ناجور و تحمیلی به زندگی مردم بوده و هست. در ادامه اعتراضات و اعتصابات بر حق کارگران در سراسر ایران  ، اعتراضات امرور مردم در مشهد ، کاشمیر، نیشابور، بیرجند و یزد علیه فقر و تبعیض و نابرابری ،و گسترش آن در سایر شهرها می تواند به این سمت برود که  بساط کلیت رژیم اسلامی را به چالش بکشد و زنگ پایان عمر رژیم سرکوبگر اسلامی را به صدا درآورد . مردم به تنگ آمده اند .وقت ان رسیده  که مردم کارگر و زحمتکش ، جوان ناراضی و زن تحت ستم تکلیف خود را با این رژیم روشن کنند و با سازماندهی   وگسترش این اعتراضات  به عمر این رژیم پایان دهند.
سعید یگانه

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید