دوشنبه, 06 آذر 1396 ساعت 16:18

هیرش مجیدنیا - استفاده از کودکان در جنگ سوریه توسط حکومت اسلامی ایران

هیرش مجیدنیا - استفاده از کودکان در جنگ سوریه توسط حکومت اسلامی ایراناز مه ۱۹۶۸ تا مه ۲۰۱۶ پاریس - هیرش مجید نیا
در هفته گذشته فیلمی کوتاه و گزارش گونه توسط خبرنگارجمهوری اسلامی ایران در شبکه های اجتماعی انتشار یافت که مصاحبه ای کوتاه است با یک پسربچه سیزده ساله که در منطقه البوکمال سوریه بعنوان نیروی نظامی حضور دارد و با آب و تاب درباره رسالتی که حکومت کثیف اسلامی برای او و امثال او تعیین کرده است سخن میگوید.نکته اصلی و مهمی که در پس این گفتگوی موهون و بشدت اسلام زده و ضد کودک به سبک سایر تولیدات تهییجی ،میدیایی جمهوری اسلامی وجود دارد و برجسته میشود،عادی سازی و دادن روایت قابل هضمی از حضور سپاه تروریستی پاسداران و همچنین حضور پدیده ای به اسم کودک سرباز در متن چنین جنگ ارتجاعی در سوریه است.
 کودک مورد نظر نمادی از ماهیت و چهره کلیت جریانات و باندها و دسته جات اسلامی است که کودکان را در جهت منافع و مقاصد تروریستی خود همواره قربانی و ابزار فعلیت یافتن سیاستهای ضد انسانی خود قرار داده اند.ازجمهوری اسلامی گرفته تا طالبان،بوکوحرام، داعش و سایر جک و جانورها ی اسلامی به طرق مختلف از کودکان سواستفاده کرده و زندگی و دنیای شاد و انسانی کودکان را با خرافه پرستی و تعصبات مذهبی به تباهی میکشند.نماد این پروپاگند آشکار و وقیحانه حکومت اسلامی ایران عملا استفاده ازتجربه  جنگ ارتجاعی هشت ساله ایران و عراق و نقطه رجوع حکومت اسلامی در این برنگاه ها همواره گذاری  به دوران خمینی و دهه شصت و با ترم مهوع تمامی باندهای حکومتی یعنی "دوران طلایی امام"بوده است.دورانی که اتفاقا هزاران کودک بعنوان رزمنده و نیروی نظامی شستشوی مغزی داده شده قربانی و سوختبار شعله های این جنگ ارتجاعی شدند. اکنون حکومت هار سرمایه داری ایران در معادلات منطقه و حضور سپاه تروریستی قدس در کشورهای دیگر ظاهرا به همین بخش تهییجی و خرافی قضیه از طرق مختلف نقب زده است و تحت عنوان مدافعین حرم بخشا از کودکان مهاجر افغان با استفاده از تطمیع و تهییج استفاده کرده و حضور نظامی خودش را با دستاویزهای مضحک نظامی در کنار ناتو،داعش و سایر گروه ها و دسته جات باند سیاهی در جنگ های امپریالیستی توجیه میکند.فقر و آوارگی و کشت و کشتاری که مشخصا در چند سال اخیر در عراق و سوریه و یمن و سایر کشورها صورت گرفته است و منجر به آوارگی میلیونی مردم سیویل آن جوامع شده است دقیقا برگرفته و انعکاس سیاستهای تروریستی و اسلامی حکومتهایی از جنس حکومت اسلامی ایران و سیاستهای میلیتاریستی قدرت های سرمایه داری در منطقه  است.در گفتگو و مصاحبه ای که با این کودک مازندارانی صورت گرفته است واژه ها و کلیشه های خاک خورده ای به چشم میزند که اگر مخاطب به تاریخ و مکان مصاحبه دقت نکند می پندارد که مصاحبه و گزارشی است از همان جنس مصاحبه ها و گزارشاتی که روزانه دردهه خونین شصت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشد و توسط مروجین و آخوندها ی مرتجع و فسیل های ضد کودکی به نام "معلمین پرورشی"روزانه در مدارس به خورد کودکان داده میشد تا ظاهرا الگوهای در دسترسی برای "شهادت"و کشته شدن در جنگ حکومت اسلامی داشته باشند.تک تک کلماتی که مابین مجری و پسر خردسال رد و بدل میشود از همان قاموس چندش آور حکومت اسلامی تغذیه میشود.کلماتی که بصورت ضرب آهنگ:شهادت،حسین فهمیده ،قاسم سلیمانی ،مدافعین حرم و سایر خزعبلات اسلامی بر ذهن مخاطبین قرار است جای بگیرد و به الگو و نماد عادی شده این فرهنگ موریانه زده و اسلامی بدل شود، همگی حامل و دارای بار طبقاتی مشخص خود هستند.همگی این کلیشه های اسلام زده و ضد کودک قرار است برای دوره ای مشخص جامعه را در تب و تاب تهییج و پرووکاسیون و حتی تئوری توطئه و هراس از آنومی اجتماعی و جنگ و تهدید توسط قدرت های موهوم و ناشناخته قرار دهد.اما نکته اصلی که حکومت جنایتکار اسلامی فراموش میکند این است که جامعه ایران و بخشهای مختلف مردم تهیدست بهمراه طبقه کارگر ایران سالهاست که به کلیت این حکومت جنایتکار توهمی ندارند و اعتراض شان به سرمنشاء و ریشه تمامی فقر و بی حقوقی و فاصله عظیم طبقاتی یعنی وجود حکومت توتالیتر و ضد انسانی به نام حکومت سرمایه داری اسلامی ایران را میشناسند.این واقعیت را میتوان در اعتراضات و اعتصابات طبقه کارگرو سایر جنبشهای اعتراضی و رادیکال در تمامی سطوح جامعه دید.انتشار چنین ویدیو هایی قبل از هرچیز نشانه استیصال و بن بست حکومت اسلامی است.بایستی به کودک ستیزی و استفاده ابزاری از کودکان توسط حکومت اسلامی تحت عنوان بسیج دانش آموزی یا کودک سرباز یا هر توجیه و دست آویز مهوع دیگری اعتراض کرد.بدون شک با سرنگونی حکومت جنایتکار اسلامی بار سنگینی از دوش نه تنها مردم ایران بلکه تمامی منطقه خاورمیانه کاسته خواهد شد.و برای این امر بایستی جنبش عظیم سرنگونی طلبی با رهبری وراه کارهای عملی و عینی با افق و آلترناتیو کمونیستی ،مردم  معترض و گرایشات اعتراضی جامعه را سازماندهی و متحد کند.امری که بایستی در سرلوحه فعالیت هر حزب و هر انسان مبارز و انقلابی  و کمونیست سرنگونی طلبی  قرار گیرد.
سرنگون باد حکومت جنایتکار اسلامی ایران

هیرش مجیدنیا
2017/11/26

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید