دوشنبه, 27 شهریور 1396 ساعت 18:26

صالح سرداری - اعتراضات درشهرهای کردستان، خشم فروخفته مردم علیه جمهوری اسلامی!

صالح سرداری - اعتراضات درشهرهای کردستان، خشم فروخفته مردم علیه جمهوری اسلامی!saleh
شروع اعتراضات كه در شهر بانه به اعتصاب عمومی شهر و ادامه اش  به تظاهرات و درگيری مردم با نيروهاي سركوبگر منجر شد، نفرت مردمي را از رژيمي نشان داد كه شبی قبل سركوبگرانش  دو كارگر كولبر را در روستاي هنگام ژاله از توابع بانه ، به گلوله بسته و انها را به قتل رساندند.
مردمي كه مرتب شاهد اين نوع جنايت  و كشتارها بوده بسرعت در جلو فرمانداری شهر جمع شده و به اين كشتار ها اعتراض كردند . اما چون طبق معمول  فرماندار و مسئولين  از جوابگويی طفره رفته و اين تيراندازی ها به كارگران و زحمتكشان كولبر توجيه ميكردند با خشم و نفرت مردم به جان آمده روبرو شده و درب  فرمانداری شهر را به آتش كشيدند. درگيری تظاهر كنندگان با نيروهای سركوبگر در همه نقاط شهر ادامه يافت و جنايتكاران نتوانستند مردم معترض را پراكنده كنند بهمين خاطر نيروهای كمكی را از شهرهای اطراف از جمله سقز و سردشت برای سركوب مردم  گسيل داشته و تانک ها و هلی كوپترها هم وارد عمل شدند. مردم بجان امده با ان ها مقابله كرده و روز بعدش شهر را به كلی تعطيل نمودند.  اين اعتراضات چند روزی  در شكل اعتصاب عمومی ادامه يافت .
جمهوری اسلامی زير فشار اين اعتراضات و برای ساكت كردن مردم، اعلام كرد آن دو نفری را كه بطرف دو كولبر تيراندازی كرده و آنها را كشته اند، بازداشت كرده است.
اعتراضات مردم شهر بانه به سرعت  موجی از حمايت و همبستگی مردم را  در ديگر شهرهای كردستان را در پی آورد .
 جمهوری اسلامی كه ميدانست دامنه  اعتراضات به  ديگرشهرهای کردستان کشیده خواهد شد، با گسيل نيروهای سرکوب فراوانی،  همه شهرها را ميليتاريزه كرد.همچنین با احضار وبازداشت  تعدادی  از فعالين سياسی واجتماعی، تلاش كرد مانع ادامه اعتراضات مردم در شهرهای کردستان شود. با وجود تلاش سرکوبگرانه رژیم اسلامی وعليرغم فضای رعب و وحشت ایجاد شده از سوی رژیم، مردم آزاديخواه و مبارز كردستان  به حمايت خود از  مبارزات مردم  شهر بانه ادامه دادند.  همچنانكه همگان شاهد بودند، مردم حق طلب و هميشه مبارز سنندج با راه انداختن تظاهرات در خيابان های شهر نشان دادند كه كوتاه نخواهند آمد.
همچنین در ادامه، مردم شهر مريوان در درياچه زريبار و روستاهای به رده ره شه و نی  با اجرای   تئاتر های خیابانی  درباره زندگی و رنج كولبران و كشتار آنها، از اعتراضات مردم بانه حمايت كردند. در اين رابطه اقدامات وسیعی انجام گرفت که از جمله آنها می توان به   انتشار فيلم ،شعر و سرود هايی  در حمايت از اعتراضات مردم شهر  بانه در دفاع از كاگران كولبر در سطح شبکه های اجتماعی اشاره کرد.
اعتراضات اخير بانه و شهرهاي ديگر درست است كه در اعتراض به قتل دو كولبر در هنگه ژاله شروع شد اما واقعيت اين است مردم از دست جنايت ها و سركوبگری ها و تحميل فقر و گرسنگی  بر آنها به ستوه آمده اند. بيكاری وسيعی كه زندگي ميليون ها انسان  را به تباهی كشانده است ، گسترش فقر و اعتياد و فحشا و ديگر مصائب اجتماعی،  سركوب مداوم و زندان و شكنجه مردم معترض به اين وضع باعث شده كه  کارگر و توده کارکن جامعه  تحمل چنين وضعيتی را نداشته باشند. حتي  اين كار پر  ازخطر و پراز مشقت كولبری  را از آنها نیز دريغ ميكنند.  در نقاط مرزی هزاران نفر از انسان های  زحمتكش  همه خطر ها را بجان خريده  و خود را به آب و آتش ميزنند تا زندگی بخور و نمير خود و خانواده هايشان را تأمين كنند اما انها را به گلوله مي بندند.
اعتراضات مردم  بانه و شهرهای ديگر  نشان از خشم  و نفرت فروخفته مردمی است كه از دست جمهوری اسلامي  به تنگ آمده اند. خشم و نفرت از  نظامی  كه  با سركوب و بيكار كردن و بي نان كردن مردم، زندگی  انها را به تباهی كشانده  است  و هر از گاهی كه امكانی برايشان باشد عليه جنايتكارانه مي ايستند و آن را نشان مي دهند.
بايد اين اعتراضات را متحد تر و گسترده تر كرد بايد مطالبات روشن  معيشتی و رفاهی  را سرلوحه اعتراضات قرار داد و برايش مبارزه كرد.

صالح سرداری

سپتامبر 2017

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید