جمعه, 10 شهریور 1396 ساعت 12:27

گفتگو ی تلویزیون پرتو با رحمان حسین زاده - در مورد مباحث و نحوه برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست -کنگره اکتبر

گفتگو ی تلویزیون پرتو با رحمان حسین زاده - در مورد مباحث و نحوه برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست -کنگره اکتبرآموزش رایگان حق همه است به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید  -رحمان حسین زاده

تلویزیون پرتو: حزب حکمتیست طی اعلامیه ای اعلام کرده که کنگره هشتم حزب در چهارم و پنجم نوامبر امسال به شکل علنی در سوئد برگزار میشود. چهارچوب ناظر بر برگزاری کنگره چگونه است؟                                                 
رحمان حسین زاده: طبق موازین مصوب حزب، کنگره های حزب حکمتیست هر دو سال یکبار برگزار میشود. کنگره ما بالاترین مرجع تصمیم گیری و تعیین خط مشی سیاسی و انتخاب رهبری است. کنگره محل تجمع نمایندگان منتخب تشکیلاتهای حزب است. در تمام کنگره ها و از جمله این کنگره نمایندگان تشکیلاتهای مختلف حزب از جمله تشکیلات داخل و خارج کشور، تشکیلات مرکزی و کمیته مرکزی، تشکیلات کردستان، کمیته تبلیغ، نمایندگان انتخاب و در کنگره حضور پیدا می کنند. کنگره با حضور اکثریت نمایندگان تشکیلاتهای حزب رسمیت پیدا می کند. این چهارچوب کلی موازین ما برای کنگره است. کنگره قبلی ما در هفته سوم اکتبر ۲۰۱۵ برگزار شد و اکنون دو سال بعد از آن، کنگره هشتم در تاریخ چهارم و پنجم نوامبر در سوئد برگزار میشود.
                                                                             
تلویزیون پرتو: کنگره احزاب اپوزیسیون و بخصوص احزاب چپ بصورت مخفی برگزار میشود. اما حزب حکمتیست کنگره خود را علنی برگزار می کند. دلیل آن چیست؟                                                                  
رحمان حسین زاده: این اولین بار نیست که حزب کمونیست کارگری، حکمتیست کنگره خود را علنی برگزار میکند. شش کنگره از هشت کنگره حزب حکمتیست به شکل علنی برگزار شده است. فقط کنگره های دوم و سوم بنا به دلایلی علنی برگزار نشده است. سنت برگزاری کنگره علنی از کنگره سوم حزب کمونیست کارگری ایران در اکتبر سال ۲۰۰۰ به پیشنهاد منصور حکمت که آن وقت دبیر کمیته مرکزی آن حزب بود، آغاز شد. اساس بحث ما اینست که احزاب سیاسی و از جمله حزب ما برای تعیین خط مشی سیاسی و تاکتیک مبارزاتی چیز مخفی در برابر طبقه کارگر و مردم زحمتکش و جامعه ای که به آن خود را به ایجاد تغییر و سازماندهی انقلاب کارگری متعهد کرده ایم، نداریم. اگر قرار است سیاستها و تاکتیک و پراتیک ما به میان مردم و کارگران برده شود، به نظر ما در پروسه سیاسی اتخاذ این سیاستها طبقه کارگر، صف آزادیخواه، زنان، جوانان و بخش معترض جامعه قدم به قدم در جریان باشند. تا ببیند حزب حکمتیست که ادعای رهبری طبقه کارگر و سازماندهی انقلاب کارگری و آزادیخواهانه را در ایران دارد، چگونه عمل می کند.                                                                    

تلویزیون پرتو: آیا برگزاری علنی محدودیتی برای برگزاری کنگره ایجاد نمی کند؟                   

رحمان حسین زاده: تجربه تاکنونی ما نشان میدهد، برگزاری کنگره علنی گشایش ایجاد می کند. اولا علاوه بر اعضا و کادرهای حزب، طیف وسیعی از فعالین مبارز و بخصوص از فعالین چپ که عضو این حزب نیستند در کنگره شرکت میکنند. از نزدیک در جریان طرح مباحث سیاسی و مبارزاتی و سازمانی ما قرار میگیرند و به سهم خود در نوبتهای معین اظهارنظر و دخالت میکنند. کنگره علنی این فرصت را ایجاد می کند، که صف وسیع تر از کمونیست ها و آزادیخواهان در تعیین مسیر سیاسی حزب ما دخالت کنند. حتی مجالی برای مخالفین ماست که به شکل سیاسی و سالم تفاوت دیدگاه خود را مطرح کنند. ما بسیاری از نیروها و فعالین سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی از طیفهای مختلف، از راست و چپ به کنگره دعوت کرده ایم و عده ای هم در کنگره های قبلی شرکت کرده اند. کنگره علنی یک حزب سیاسی را قابل دسترس تر و قابل لمس و مشاهده می کند. تصویر غلط از احزاب چپ که گویا در میان خود حرفهای عجیب و غریب می زنند و بعد سیاستی را اعلام می کنند، از میان می برد. باز بودن و شفافیت سیاسی حزب حکمتیست برای فعالین سیاسی مخالف و موافق ما عیان است. کنگره علنی تعهدی ایجاد میکند، مادامیکه ما در پروسه ای علنی خطاب به جامعه ظاهر می شویم، باید مسئولانه تر عمل کرد و در تعیین سیاستها و خط مشی سیاسی و پراتیکی دقیق و مسئول بود. این نشان دهنده تعهد حزب ماست. مسائلی  که در کنگره وعده اش را می دهیم، کارگر و مردم آزادیخواه و زن و جوان و انسانهای خواستار دگرگونی و تغییر میشوند و ما به آسانی نمی توانیم از زیر تعهدهای خود شانه خالی کنیم. مجموعأ تجربه ما بیانگر این است که برگزاری کنگره های علنی هم حاکی از باز بودن و شفافیت سیاسی و هم نشان دهنده تعهد ما نسبت به اهداف و سیاستی است که اعلام می کنیم. همچنین بخش بیشتری از مخاطبین ما را در تعیین و تصویب سیاستهای ما دخیل می کند. رابطه حزب ما را با جامعه و جنبش کارگری و جنبشهای اعتراضی رادیکال محکم تر می کند. برگزاری کنگره علنی شاید بنا به سنت قدیمی که در چپ موجود بوده محدودیتهایی را برای مسائل و مشغله های آن نوع چپ ایجاد کند. قبلترها در کنگره سازمانهای چپ سنتی بخش عمده از وقت کنگره به مسائل فرعی درون تشکیلاتی و درون سازمانی اختصاص می یافت. اما در کنگره علنی این مسائل جایگاه جدی ندارد. در عین حال این مسئله را نادیده نمی گیریم، هر حزب و سازمان سیاسی مسائل درون حزبی و مباحث خاص اعضاء و تشکیلات خود را دارد که به نظر من اگر در کنگره علنی وقتی به آن اختصاص می یابد باید وقت معین و محدود باشد و بخش عمده  وقت کنگره قاعدتا به مسائل ماکروی سیاست جامعه پرداخته شود. این شیوه به محدود شدن دلمشغولیهای درون تشکیلاتی کمک می کند. تازه طرح مسائل خاص درون حزبی اگر بعد سیاسی و مبارزاتی دارد، از نظرما طرح علنی آنها هم در کنگره ایرادی ندارد. در عین حال در چهارچوب حزب حکمتیست انواع مکانیزمهای دیگر بعد از کنگره مانند پلنوم کمیته مرکزی، خیلی وقتها با حضور کادرهای حزب، جلسات دفتر سیاسی، سمینارهای کادرها و اعضا، کنفرانسهای تشکیلات خارج  کشور و تشکیلات کردستان وجود دارد که علنی برگزار نمی شوند و مباحث سازمانی در این مکانیزمها طرح و پاسخ میگیرند.                                                           

تلویزیون پرتو: کنگره هشتم را بعنوان کنگره اکتبر نامگذاری کرده اید. دلیل آن چیست؟                                                                                  

رحمان حسین زاده: مقطع برگزاری کنگره هشتم حزب به صدمین سالگرد انقلاب کارگری اکتبر خیلی نزدیک است. صد سال قبل در اکتبر سال ۱۹۱۷ انقلاب کارگری و سوسیالیستی به رهبری لنین و حزب بلشویک در روسیه به پیروزی رسید. این یک دگرگونی اساسی در آن مقطع زمانی و برای چندین دهه در صف بندی جدال سیاسی طبقاتی در سطح روسیه و در سطح جهانی ایجاد کرد. تحقق انقلاب کارگری در روسیه بزرگترین دستاورد طبقه کارگر و کمونیست ها تا زمان حاضر است. ما در مقطع زمانی ارج گذاری صدمین سالگرد درسها و دستاوردها و تجارب انقلاب اکتبر، کنگره هشتم حزب را برگزار میکنیم. این فرصت و غنیمتی برای حزب حکمتیست است که کنگره خود را در انطباق با مقطع زمانی تحقق انقلاب کارگری اکتبر برگزار کند. به همین دلیل ما کنگره هشتم حزب را در چهارم و پنجم نوامبر روزهای نزدیک به این واقعه بزرگ برگزار میکنیم. دلیل نامگذاری کنگره هشتم به نام کنگره اکتبر در انطباق با تاریخ انقلاب کارگری اکتبر و در یادبود صدمین سالگرد انقلاب کارگری اکتبر است. در کنگره وقت معینی در یادآوری دستاوردهای انقلاب اکتبر سخنرانی خواهد شد. بیانیه صادر میکنیم. گوشه هایی از صحنه های شوق انگیز قیام کارگری اکتبر و سرنگونی نظام حاکم سرمایه و دولت موقت نشان داده خواهد. امیدوارم بتوانیم سخنرانی های پرشور لنین را در دسترس حضار کنگره و از طریق شبکه های اجتماعی در دسترس حضار بیرون کنگره قرار دهیم. کنگره هشتم حزب حکمتیست حق شناسی نسبت به لنین و انقلاب سوسیالیستی اکتبر را به سهم خود به جای خواهد آورد. در عین حال فرصتی برای کمونیستها و آزادیخواهانی است که آنجا گرد آمده اند، تا در صدمین سالگرد انقلاب اکتبر تعهد خود را به تکرار یک انقلاب کارگری دیگر از جنس اکتبر در جامعه ایران اعلام کنند.
                                                                    
تلویزیون پرتو: دفتر سیاسی حزب حکمتیست دستورها و مباحثی را برای برگزاری کنگره تدارک دیده و آنها را پیشنهاد کرده است. چهارچوب این دستورها و مباحث چیست ؟                                                      

رحمان حسین زاده: نشست اخیر دفتر سیاسی در سطوح مختلف، تدارک سیاسی و اجرایی، دعوت مهمانها و همه جنبه هایی که شایسته یک کنگره پرشور و موفق کمونیست های این دوره باشد را بررسی کرد. بخش مهم کنگره مباحث و اسناد سیاسی آن است. ما در دو روز کنگره، با انواع دستور کار روبرو هستیم. در نتیجه در میان مجموعه دستورها و مباحث موجود که کنگره حزب حکمتیست فرصت دارد، آنها را در کنگره خود بررسی و در مورد آنها اتخاذ سیاست کند، مجبوریم انتخاب کنیم. از این ببعد به تدریج مباحث طرح می شوند و در نشریه ویژه، بنام نشریه کنگره بصورت علنی در دسترس همه علاقمندان در داخل و خارج کشور قرار می گیرد و فرصت کافی برای اظهارنظر حول آنها ایجاد خواهیم کرد. از تم های سیاسی اصلی که دفتر سیاسی پیشنهاد کرده، یکی بررسی جهان معاصر، تبیین و تحلیل آن و استنتاج سیاست کمونیستی و انترناسیونالیستی مدنظر ما است. اوضاع سیاسی ایران یک محور تعیین کننده مباحث کنگره است. لازمست آخرین تحولات ایران، صف بندی ها و جدال طبقات و جدال جنبش ها، نقش جنبش کمونیستی و کارگری و نقش حزب حکمتیست در ایجاد و سازماندهی جنبش فعال علیه جمهوری اسلامی و سرمایه داری در ایران را تعیین کنیم. بررسی جنبش کارگری و موقعیت جنبش کارگری در جدال سیاسی و طبقاتی، خط مشی کمونیستها و به طور مشخص حزب حکمتیست در جنبش کارگری یک محور دیگر تصمیم سیاسی کنگره خواهد بود. جنبش آزادی زن و جایگاه تعیین کننده علیه جمهوری اسلامی، علیه کلیه قوانین و موازین ارتجاعی و تبعیض آمیز اسلامی، علیه عقب ماندگی و مردسالاری و نقش تعیین کننده در تحول انقلابی آینده جامعه ایران بخش دیگری از کار کنگره خواهد بود. پدیده های دردناک اجتماعی دیگر مثل اعتیاد و مسائل زیست محیطی گریبانگیر مردم، مورد توجه ما است، امیدواریم فرصت کنیم و در این زمینه ها اسناد روشنی به  تصویب کنگره برسد.   

تلویزیون پرتو: توقع شما از کنگره چیست؟

رحمان حسین زاده: هر کنگره باید بتواند به نیازهای سیاسی و مبارزاتی مقطع زمانی خود جواب دهد. توقع من از کنگره این است که اولأ بر گره گاههای اساسی مبارزه طبقاتی چه در سطح جهانی و به ویژه در سطح ایران به عنوان حوزه اصلی کار ما تمرکز کند و به صف کمونیستی و کارگری نه تنها در صفوف حزب حکمتیست بلکه در سطح جنبش کارگری و کمونیستی ایران و منطقه و در سطح جهانی روشنایی بتاباند. کمونیست ها در این دوره به پلاتفرم ها و سیاستهای روشن نیاز دارند. لازمست با روشن بینی پلاتفرم ماکسیمالیست کمونیستی و انسانی را در دنیای تاریک سرمایه داری معاصر نمایندگی کنند. بر این اساس بتوانند گرایش کمونیستی طبقه کارگر و جنبش کارگری را تقویت کنند. این چشم انداز در مقابل کنگره ما قرار دارد. پاسخگویی اصولی و درست به این مسائل، اتکای به نیروی اجتماعی جنبشمان، جنبش طبقه کارگر، میتواند ما را در سازماندهی یک انقلاب رهایی بخش کارگری به شدت کمک کند. توقع من این است که کنگره با چنین کاراکتری بتواند به این نیاز سیاسی با روشن بینی جواب دهد. در عین حال کنگره بتواند به انسجام و هم خطی و هم جهتی صفوف کمونیستها در جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی و رادیکال ایران کمک کند. کنگره بتواند توجه رهبران و فعالین کارگری و فعالین و رهبران جنبش های اجتماعی و رادیکال را نسبت به کمونیسم کارگری و حزب حکمتیست جلب کند. بتواند نیروی قویتری را حول حزب و این جنبش گرد هم آورد و در آخر انسجام و اتحاد و یکپارچگی و همبستگی درونی حزب حکمتیست را بالا ببرد و در یک کلام آمادگی کمونیستی و جنبش کمونیسم کارگری ایران و آمادگی حزب حکمتیست را برای رویارویی با تلاطمات و تحولات جدی که در آینده سیاسی ایران قابل پیش بینی است، بالا ببرد. کنگره بتواند حزب حکمتیست را در جهتی قرار دهد، بیش از پیش بعنوان نیروی فعاله دخالتگر در جدال طبقاتی سیاسی ایران نقش بازی کند و به سهم خود به نیروهای سازمانده و رهبر تبدیل شود که قدم به قدم متکی به جنبش کارگری و کمونیستی و آزادیخواهانه سرمایه را عقب براند. حاکمیت بورژوازی را در ایران ساقط کند و جمهوری اسلامی را سرنگون کند. به جای آن آلترناتیو کارگری و سوسیالیستی و انقلاب کارگری و سوسیالیستی را ممکن سازد. به هر درجه ای آمادگی ما و حزب ما در این زمینه ها ارتقا یابد، در آن صورت کنگره پاسخگوی وظایف و رسالتهای خود بوده است.

تلویزیون پرتو: فراخوان شما به بینندگان و شنوندگان و مخاطبین درباره کنگره چیست ؟

رحمان حسین زاده: خطاب ما به جنبش طبقه کارگر و جنبشهای اعتراضی رادیکال، فراخوان ما به فعالین کارگری و کمونیست، به فعالین رادیکال و سوسیالیست در هر بخش جامعه، که وضع موجود را تحمل نمی کنند و علیه نظام حاکم و جمهوری اسلامی اند، اینست که در وهله اول حزب حکمتیست و مباحث حزب برای کنگره هشتم را دنبال کنند. مباحث، جهت گیری و خط مشی  ما، پیشنهادات و ابتکارات ما در کنگره صرفا سازمانی و برای حزبمان ارائه نمیشوند. تلاش ما اینست به مبنای کار فعالین کارگری و کمونیست و صف آزادیخواه و برابری طلب  در دوره آتی تبدیل شود. پس امیدوارم با صعه صدر و علاقه مندی مباحث ما و خط مشی و جهت گیری ما را دنبال کنند و در ثانی کنگره ما در دسترس است، در مباحث آن دخالت کنند. بویژه انتظارم از فعالین کمونیست و معترض و آزادیخواه در داخل کشور که چنین کنند. تردیدی ندارم فعالین چپ و کمونیست و آزادیخواه زیادی دوست داشته و دارند در کنگره ما حضور یابند که متاسفانه دیوار استبداد جمهوری اسلامی مانع آن است. به نحو دیگر و با ابتکار میشود این محدودیت را تخفیف داد. ما از مدتی قبل اسناد و مباحث را در اختیار عموم قرار می دهیم هر کس و هر فعال کمونیست و آزادیخواه هر پیشنهاد و نظر و نقد و یا بحث و مشاوره ای با ما دارد از طریق کانالهای مطمئنی که اعلام می کنیم، میتواند پیشنهادات خود را طرح کنند. کنگره ما را حمایت کنند. کنگره را از طریق اینترنت دنبال کنند. در سطح خارج کشور به دلیل علنی بودن کنگره فراخوان ما به هر فعال مبارز، کارگر کمونیست و آزادیخواه و به هر انسان علاقمند به سرنوشت کمونیست ها از جمله در ایران این است که در کنگره علنی حزب حکمتیست شرکت کنند. قطعأ لازم است از یکی دو هفته آینده که ما به طور علنی چهارچوب و موازین ثبت نام برای شرکت در کنگره را اعلام می کنیم علاقمندان از این طریق در ارتباط با ارگانها و کمیته های دست اندرکار ثبت نام کنند و آمادگی خود را برای شرکت در کنگره اعلام کنند. امیدواریم که برگزاری کنگره علنی حزب ما با بیشترین استقبال در میان نیروهای اپوزیسیون و در میان نیروهای چپ و آزادیخواه و در میان فعالین کمونیست و آزادیخواه که در خارج کشور هستند و حضورشان امکانپذیر است و مشکل امنیتی برای آنها ندارد روبرو شود. کنگره ما به حمایت مالی و حمایت سیاسی نیازمند است و از همه انسانهای علاقمند و آزادیخواه می خواهیم که کنگره ما را از نظر سیاسی و مالی حمایت کنند.

***
                                        

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید