جمعه, 10 شهریور 1396 ساعت 12:20

جمال کمانگر - روحانی و مولوی عبدالحمید و "ماموستا" امینی سر و ته یک کرباسند!

جمال کمانگر - روحانی و مولوی عبدالحمید و "ماموستا" امینی سر و ته یک کرباسند!جنگ جهانی برسر انتقال شریان گاز از خاک سوریه به اروپا!  - جمال کمانگر

کلی گویی روحانی در مورد بازی دادن فرقه های مذهبی و قومی در مدیریتهای میانی دولتی قرار است  دلجویی از بخشی از "رای باختگان" در ایران باشد. کم نبودند از رهبران فرقه های قومی و مذهبی در ایران که برای سهم بری از قدرت و پول حول روحانی و رئیسی در جریان مضحکه انتخابات ریاست جمهوری حضور به هم رساندند. دنباله روان خود را به پای صندوقهای رای کشاندند و برای جنایتکاران جمهوری اسلامی مشروعیت خریده اند. چه فرقی میکند که مولوی عبدالحمید خشک مغز سنی مذهب استاندار و حاکم شرع بلوچستان باشد یا فلان کارگزار و آخوند شیعه مذهب. چه فرقی دارد "ماموستا" حسن امینی نماینده "ولی فقیه" و حاکم شرع کردستان باشد یا آیت الله محمد حسینی شاهرودی؟

وقتی جامعه ای را به  استیصال کشانده اند و در مقابل دو گزینه "بد و بدتر" هر چهار سال یکبار قرار داده اند نتیجه اش بهتر از این نخواهد بود. فرقه های مذهبی گوناگون در نزدیک چهار دهه عمر ننگین جمهوری اسلامی جزو پیکره اصلی رژیم اسلامی بوده اند. بنابراین حضور یا عدم حضور آنها در مدیریتهای دولتی هیچ گلی به سینه مردم آن مناطق نزده و نخواهد زد.

هویت تراشی قومی و مذهبی توسط عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی منحرف کردن اذهان عمومی از مطالبات و هم سرنوشتی آحاد مردم کارگر و زحمتکش در ایران است. اگر جمهوری اسلامی وصله ناجوری به تن جامعه ایران است، که هست، اگر جمهوری اسلامی با سرکوب و کشتار دهها هزار نفر از مخالفین سیاسی اش تاکنون به حیات ننگین اش ادامه داده است، اگر فرقه گرایی در داخل و بیرون مرزها به رمز ماندگاری اش تبدیل شده است، مردم جغرافیای ایران از هویت تراشی کاذب قومی و مذهبی هیچ سودی نبرده و نخواهند برد. 
سخنان روحانی در روز چهارشنبه هشتم شهریور ماه ۱۳۹۶ ادامه عوامفریبی و خط کشیهای قومی و مذهبی در جامعه ایران است. دم زدن از "حقوق شهروندی" در رژیم اسلامی کلاه برداری و شارلاتانیسم محض است. در اسلام، چه جزو فرقه شیعه باشید چه جزو فرقه سنی، انسان از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیست! مقدرات جامعه را نه عقل و منطق و قوانین مدنی و پیشرو بلکه شرع و حدیث و قرآن تعیین میکنند. قوانینی که مربوط به چهارده قرن پیش است در جامعه حکمفرماست. فرقه گرایی مذهبی و قومی نباید سرنوشت حتمی مناطق محروم و دور نگه داشته شده از ثروت و امکانات جامعه باشد. برای هم سرنوشتی مبارزاتی با سایر شهروندان جامعه ایران باید تمام قید و بندهای مذهبی و قومی را دور بیندازند.
 
این مناطق مثل هر جایی دیگر جهان ما، جامعه ای طبقاتی است. جدال اصلی، مبارزه طبقه کارگر با طبقه سرمایه دار است. هنر روحانی، مولوی عبدالحمید، "ماموستا" امینی این است که مبارزه طبقاتی را به حاشیه رانده و هویت های کاذب قومی و مذهبی را برجسته کنند. اینها سر و ته یک کرباسند. نظام سرمايه دارى مسبب و عامل بقاء کليه مصائب گريبانگير انسان امروز است. فقر و محروميت، تبعيض و نابرابرى، اختناق و سرکوب سياسى، جهل و خرافه و عقب ماندگى فرهنگى، بيکارى، بى مسکنى، ناامنى اقتصادى و سياسى، فساد و جنايت همه و همه محصولات گريزناپذير اين نظامند.  
آنچه در اين ميان پرده پوشى ميشود اين واقعيت است که همه اين مصائب و محروميت ها در اين جامعه محتوا و معناى جديدى، متناسب با نيازهاى جهان سرمايه دارى يافته اند و هر روز از نو در متن سرمايه دارى مدرن امروز، به عنوان اجزاء لايتجزاى اين نظام، باز توليد ميشوند. منشاء فقر و گرسنگى، بيکارى و بى مسکنى و ناامنى اقتصادى نه تنها در ایران بلکه در کل جهان، نظام اقتصادى سرمایه داری است. استبداد سیاسی و سرکوب و اختناقى که بر جامعه ایران حاکم است ماندگاری خود را از نيازها و ملزومات نظام  سرمایه داری حاکم بر جهان امروز ما ميگيرد. نه میدیای نوکر و نه نمایندگان خودگمارده اقوام و مذاهب گوناگون علاقه ای به برملا شدن این واقعیت دارند. رفو کردن رژیم اسلامی و هویت تراشی مذهبی و قومی به جای هویت طبقاتی آن میدانی است که سخنان روحانی آنها را بوجد می آورد. اندر فواید سخنان پرزیدنت روحانی در مورد مشارکت فرقه های مذهبی و قومی سخن میگویند و پیکر بی جان اصلاح پذیر بودن جمهوری اسلامی را با این سخنان تکانی خواهند داد. منفعت طبقاتی آنها ایجاب میکند از هر روزنه ای برای ماندگاری جمهوری اسلامی استفاده کنند. اما تحقق رفاه و امنیت و خوشبختی مردم ایران در گرو عبور از هویت قومی و مذهبی، مستلزم سرنگونی جمهوری اسلامی و سازماندهی انقلاب کارگری است.

جمال کمانگر

***

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید