دوشنبه, 30 مرداد 1396 ساعت 18:09

سيف خدايارى - سهم كارگر از طلاى تكاب

سيف خدايارى - سهم كارگر از طلاى تكابترور آزادى بيان در اردن - سيف خدايارى
كشور ايران با منابع طبيعى غنى و نيز منابع انسانى يعنى طبقه كارگر جوان و كارآمد و صدالبته ارزان اما نه خاموش! از كشورهايى است كه حجم انبوهى از ثروت در آن توليد مى شود. كافى است به وعده هاى طبقه حاكمه در هر انتخاباتى از بخشدار تا رئيس جمهور دقت كرد كه بر اساس ظرفيت هاى اقتصادى كشورى كه بر اقيانوسی از ثروت خوابيده است، سوار بر رأى مردم به سرچشمه هاى اين ثروت و قدرت چنگ انداخته اند. تا اينجا شايد طبيعى باشد. سرمايه دارى در هر جا بر ستونهاى استثمار و غارت منابع و نيز سركوب نهادينه شده در ذات سرمايه استوار است، اما در سرمايه دارى حاكم بر ايران، طبقه حاكم با استثمار مضاعف از طريق پايين نگهداشتن دستمزدها و در واقع پايين نگهداشتن توقع طبقه كارگر، عدم پرداخت دستمزدها، بى حقوقى مطلق ، امنيتى كردن حق اعتراض ، گسترش ارتش ميليونى كارگران بيكار، شلاق ، زندان، و تحقير مداوم با ابزارهاى مختلف مانند آنچه در "کارخانه چسب هل "اتفاق افتاد و ... تلاش مى كند حتى نظام سرمايه دارى را از كاركرد متعارف آن يعنى بقاى كارگر و بازتوليد نيروى كار خارج كند.
طبقه سرمايه دار ايران هزاران ابزار دروغين در اختيار دارد تا مرتب به گوش كارگر بخوانند" بهره ورى پايين است"، " نمى صرفد"،" نمى چرخد" تا كارگر را تسليم و خلع سلاح كند. اما كمى از معادن طلاى تكاب جويا شويم كه آيا "مى صرفد"؟!

معدن طلاى زرشوران با ظرفيت ١١٠ تن طلاى ناب داراى نيروى كار ٧١٤ نفرى است كه حدود ٢٠٠ نفر از آنان در بخش معدن كار مى كنند. اين معادن از سال ١٣٩٣ به بهره دارى رسيده است و توليد سالانه آن از ٦٠٠ كيلو پيش بينى كارشناسى به ١٢٠٠ كيلو رسيده است. ظاهراً دوره بهره بردارى پيشرفت خوبى داشته است و بهانه جويى كارفرمايان براى " تعديل" تسهيل شده است. بنا به گزارشى از ايلنا از اسفند ماه سال گذشته ٨٠ نفر " تعديل" شده اند و از اول مرداد امسال بقيه سر كار نرفته اند،  چو انداخته اند كه معدن تعطيل مى شود! اما كسى از كارگران اين را باور نمى كند و به مقاومت ادامه مى دهند.اخبار ضد و نقيضى از سوى مسئولان مختلف استان آذربايجان غربى در مورد تعطيلى يا فعاليت اين معادن منتشر شده است و نهايتاً رئيس سازمان توسعه و نوسازى معادن از پرداخت حقوق كارگران و عدم توقيف روند توليد گزارش مى دهد.
گزارشات ضد و نقيض اما نمى تواند اين واقعيت را پنهان سازد كه كارگران بطور مداوم در معرض خطر بيكارى و عدم پرداخت دستمزدها پايين تر از خط فقر قرار مى گيرند. مقامات استانى كه از مقاومت كارگران آق دره و نيز بى آبرويى سرمايه دارى پليسى ايران در شلاق زدن بر تن كارگران خاطره اى در ذهن دارند، پيش بينى اعتراض كارگران زرشوران را كرده اند . اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان‌غربی در كمال بى شرمى یادآور مى شود : " کارگران معدن طلای زرشوران مانند سایر کارگران برای پیگیری مطالبات خود از حق مراجعه انفرادی به مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره‌های کار برخوردارند، واز آمادگی این مجموعه برای رسیدگی به شکایت‌های احتمالی کارگران این واحد معدنی خبر داده است".
كارگران معادن طلاى زرشوران راه سختى براى خنثى كردن نقشه هاى سرمايه دارى ايران از كارفرمايان تا وزارت كار در پيش دارند. تنها راه رسيدن به خواسته هاى خود و مقابله با سرمايه دارى هار و شلاق بدست اتحاد ، تشكل و اعتراض متحدانه و متشكل است. وعده اداره كار استان براى" حق مراجعه انفرادى" چيزى جز ايجاد شكاف در صفوف كارگران و درهم شكستن اراده جمعى آنان نيست. از هم اكنون بايد مقابل اين "راهنماييهاى خيرانديشانه " ايستاد . سهم كارگر از طلاى تكاب رنج و عرق، بيمارى و خطر مرگ، دستمزدهاى ناچيز و بى حرمتى بوده است. اين ورق را بايد برگرداند.

سيف خدايارى

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید