دوشنبه, 26 تیر 1396 ساعت 17:44

سعید - عکسها سخن می گویند

سعید - عکسها سخن می گویندsaied

عکسی که پائین این سطورمشاهده می کنید یونس فیضی اهل پیرانشهرکردستان است . کارگر کولبر است و از این طریق امرار معاش می کند . گویا معیشت یک خانواده چهار نفری را نیزاز این طریق تامین می کند. با زندگی یونس آشنایی ندارم .عکسش را در فیس بوک دیدم .باور کردنی نیست . دیدن این عکس، قلب انسان را به درد می آورد . با خود فکر می کردم که این جامعه و نظم موجود چقدر باید ناعادلانه باشد که در حق انسانهایی همچون یونس این طور ظالمانه رفتار کند.

آیا یونس بد شانسی آورد و مادرزاد ناقص العضو به دنیا امد ، آیاهنگام حمل اجناس روی مینهای باقیمانده از جنگ ایران و عراق در مناطق مرزی هر دو پایش را از داده است ، و یا هنگام حمل بارو عبور از از کوره راههای سخت بامید درآمد ناچیزی مورد حمله سربازان امام قرار گرفته وبا تیراندازی آنان هر دوپایش را از داده است ، هر چه هست . شرم اور و ننگ است برای جامعه ای با این همه ثروت و سامان که کاربدستان و کارگزاران و آقازاده ها و مافیای اقتصادی قدرت ان از فرط دزدی و فسادو راند خواری همه دارند "بالا می آورند" وکسی همچون یونس فیضی از سر ناچاری و درماندگی و با این شرایط جسمی مجبور به شغل عذاب آور کولبری برای تامین معاش خود و خانواده اش باشد.

دیده ایم و می بینیم در کشورهایی که به درجه ای نرمهای انسانی در آن جاری است ،انسانهای معلولی همچون یونس پشت میز کامپیوتر و یا در ادارات مشغول کار و یا شغل متناسب با موقعیت جسمی و از این طریق درآمدی کسب می کنند . با چرخهای مخصوص معلولین رفت و آمد می کنند ودر صورت نداشتن شغل از درجه ای از امکانات و تسهیلات دولتی برخوردارند ، اما دیدن انسانی همچون یونس ،مشغول کسب وکار و آن هم کار سخت و طاقت فرسای کولبری ، جامعه ای را به تصویر می کشد که ظلم و نابرابری در ان نهادینه شده و حداقلی ازرفاه و خوشبختی برای بخش عظیمی از مردم آن از جمله یونس کیمیا شده است.

انسان روزانه شاهد تصاویر وخبرهای دردناکی از رسانه های تصویری و نوشتاری است .از درد ورنج و بیکاری ، تاخودکشی از فرط ناامیدی و درماندگی ، از گورخابی و کارتن خوابی تا کودکان فراوان خیابان کار ، از گسترش اعتیاد تا کشف اجساد کودکان بدون چشم و کلیه و قتل و تجاوزودهها مشکل اجتماعی دیگر که گریبان اکثریت مردم ایران را گرفته، شاید زندگی یونس فیضی گوشه کوچکی ازاین تصویر دهشتناک و درد و رنج انسانهای گرفتاردر جهنمی به اسم ایران است.

هر چه هست ،این تصویری از یک جامعه بیمار، سرخورده، خشن و ظالم در حق انسانهای خود است . تصویر جامعه ای که دره عمیقی از فقر و ثروت ، بخش عظیمی از مردم آن را به ورطه نابودی کشانده است. این تصویر نظام وارونه سرمایه داری نوع اسلامی ان است که نه زره ای خوشبختی و سعادت انسان،بلکه ثروت و سود پرستی منشا و نقطه رجوع ان است . یونس مستحق چنین زندگی نیست.این سرنوشت محتوم یونس و انسانهایی همچون یونس نیست .باید ریشه این بی عدالتی را خشکاند. این نظام وارونه را باید بر قاعده اش گذاشت.kulebar

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید