دوشنبه, 26 تیر 1396 ساعت 17:36

هیرش مجیدنیا- تبلیغ حجاب اسلامی به بهانه مرگ آنتااصلانی

هیرش مجیدنیا- تبلیغ حجاب اسلامی به بهانه مرگ آنتااصلانیاز مه ۱۹۶۸ تا مه ۲۰۱۶ پاریس - هیرش مجید نیا

در روزهای گذشته انعکاس خبر قتل فجیع کودک خردسالی بنام تنا اصلانی قلب هر انسانی را به درد آورد.جزئیات این قتل و تجاوز به این دختر خردسال توسط فردی پدوفیل و بیمار که قربانی اش را در میان فقیرترین اقشارجامعه انتخاب کرده بود منجر به اظهارنظر و ظاهرا همدردی بخشی از مرتجع ترین و جنایتکارترین لایه های حکومت اسلامی نیز شد.از امام جمعه ارومیه گرفته تا امیرتتلوخواننده رپ با افکار کپک زده اسلامی و  مبلغ هنری سیدابراهیم رئیسی که خودش نقدا چند هزار قتل عمد دولتی را درکارنامه سراسر جنایتش در قتل عام ۱۳۶۷دارد،مشترکا بنا به ماهیت اسلامی و ضد کودک شان براین واقعه تحلیلهای ضد کودک و اسلامی شان را در دفاع از حجاب اسلامی و مقولات مهوع عفاف و تربیت دینی را وقیحانه بازنشخوار نمودند.در واقع آتنا اصلانی فرزند خانواده زحمتکشی از پارس آباد مغان،که به جای شادی و فراعت و امید دنیای کودکی،مجبور بود در کنار بساط دستفروشی پدرش لحظات کودکی اش را بگذراند.تنها یکی از انبوه کودکانی است که به دلیل مناسبات سرمایه داری و قوانین اسلامی و ضد کودک روزانه مورد تعرض قرار میگیرند.در این میان احساسات انسانی و قابل درک جامعه از این فاجعه قتل آتنا و همدردی با خانواده قربانی قابل درک و جای تقدیر است.اما نکته مهم استفاده تبلیغی و فرصت طلبانه حکومت فاشیست اسلامی ایران از وقایعی از این دست است که تبلیغ مجازات اعدام و قصاص و چرخه باطل خشونت را توسط چماق قانون و با پروپاگندهای اسلامی بر فراز جامعه و این شرایط قرار میدهد.تا جایی که در مراسم خاکسپاری آتنا که هزاران نفر از مردم در آن شرکت کرده بودند،چهره های حکومتی و مامورین نیروی انتظامی با شعارها و باندرول های درخواست اعدام و سنگسار قاتل آتنا در صف اول این مراسمات جای گرفته بودند.اما کسی فراموش نکرده است که در مناسبات بشدت بیمارگونه سیستم سرمایه داری اسلامی و قوانین اسلامی تعرض به جسم و زندگی کودک با قوانین شریعه و اسلامی روزانه از طریق ازدواج کودکان نهادینه میشود.تجاوزی شرعی که ظاهرا بعنوان نرم به خورد جامعه داده میشود و ازطریق چماق قانون و قوانین پوسیده اسلامی به جامعه تحمیل شده است.ریشه اصلی تکرار فجایعی از این دست قبل از هرچیز وجود سیستمی جهنمی به اسم جمهوری اسلامی است که در تمامی عرصه ها با قوانین قرون وسطایی و خشونت نهادینه شده است.آموزش وپرورش بیمار و مذهب زده،کودکان را قربانی این سیکل باطل خشونت میکند.علم کردن بساط سنگسار و اعدام از جانب حکومت قبل از هرچیز در حکم مشروعیت خواهی برای سیستمی است که اساسا پایه های قدرت اش بر سرکوب و اعدام و شکنجه و تجاوز به حقوق کودک بنانهاده شده است.و در این میان و در متن فضای اعتراضی و انسانی مردم در همدردی با خانواده آتنا اصلانی،حکومت اسلامی قرار است ظاهرابا چوبه های دار و مراسم وحشیانه سنگسار،نقش ناجی و مدافع کودکان را بازی کند.نکته دیگر واکنش فسیلهای از  گوربرخواسته حکومتی در مورد علت پیدایش چنین فجایعی است.این حضرات بجای پرداختن به ریشه وقایع و این بزه کاری های اجتماعی ،قربانی یعنی کودک را بصورت تلویحی مقصر نشان میدهندو نهایتا به مساله بدحجابی زنان میرسند و ازاین مغلطه قوانین و تربیت اسلامی را یگانه راه حل برای جلوگیری از این اتفاقات نشان میدهند.این ها عمدا خود را به فراموشی میزنند که هنوز پرونده امثال سعید طوسی قاری متدین قرآن خوان به جرم پدوفیلیلا و تجاوز به چندین کودک در زیر عمامه های سران حکومتی اختفا وکل پرونده این ماجرا ماست مالی شد.ریشه تجاوز شرعی به کودکان ازقرآن گرفته تا کتابهای :تحریرالوسیله و توضیح المسائل خمینی با احکام شنیع اسلامی الگوی شرعی و فقهی همین حضرات است و نهایتا برای خاتمه دادن به تکرار چنین فجایع ضد انسانی ای در جامعه بایستی ریشه و علت العلل تمامی این معضلات یعنی حکومت اسلامی با تمامی قوانین و سنتهایش را به زیر کشید.مادام که این سیستم جهنمی برسرکار باشد، چنین فجایعی تکرار خواهد شد.
هیرش مجیدنیا
۱۵.۷.۲۰۱۷

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید