شنبه, 30 خرداد 1394 ساعت 16:40

سیاوش دانشور- بی بی سی، صادق صبا و اکبر گنجی، زیر حجاب یک عذرخواهی

سیاوش دانشور- بی بی سی، صادق صبا و اکبر گنجی، زیر حجاب یک عذرخواهیصادق صبا مسئول بخش فارسی بی بی سی از اکبر گنجی بدلیل "اتهام به وی در یک برنامه" بی بی سی عذرخواهی کرده است. این عذرخواهی و نامه اعتراضی اکبر گنجی ابتدا در برنامه تلویزیونی دیدبان و سپس در سایت بی بی سی درج شد. البته این مردان دلیر، شاید بدلیل فرهنگ اسلامی و خصوصیت شبه ژنتیکی آنتی کمونیستی شان، نگفتند "اتهام زننده" چه کسی بوده است! در دادگاه خودگمارده بی بی سی "متهم" هویت ندارد، اسم ندارد، بویژه اگر زن و کمونیست باشد. این اصلاح طلبان در غرب زندگی میکنند اما تا مغز استخوان شرق زده و اسلام زده هستند.   هدفی که شکست خورد
بی بی سی بعد از سالهای طولانی آنهم با این ایده که سرنگونی خواهی و بقول آنها "براندازی" تابو شده، از یک سرنگونی طلب انقلابی، آذر ماجدی از شخصیت های سرشناس اپوزیسیون ایران و عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری حکمتیست و رئیس سازمان آزادی زن برای گفتگو در برنامه پرگار دعوت کرد. دیگر شرکت کنندگان آقایان شهریار آهی و بیژن حکمت بودند. وقتی آقای داریوش کریمی مجری برنامه راجع به برهم زدن کنفرانس برلین سوال کرد، آذر ماجدی به حضور عناصری از حکومت در میان سخنرانان از جمله اکبر گنجی و شرکتش در سرکوبهای رژیم اسلامی اشاره کرد. نهایتا این برنامه همراه با ادیتهای مربوطه پخش شد و آنوقت بی بی سی فکر نکرد که "اصول حرفه ای" اش با سخنان آذر ماجدی راجع به گنجی زیر سوال رفته است. بعد از دو روز مجددا نسخه اولیه ادیت شد و قسمت مربوط به اشاره به اکبر گنجی حذف و نسخه جدیدی روی سایت بی بی سی قرار گرفت. سپس نامه اعتراضی اکبر گنجی منتشر شد و عذرخواهی صادق صبا از جانب بی بی سی. این داستان چند روزه جلوی صحنه این برنامه است. هوش زیادی نمیخواهد که پشت صحنه را خواند که چه دلایلی منجر به این جست و خیز پرو اسلامی بی بی سی شده است.

تقلای بی حاصل "حقوقی"
واقعیت اینست که قرار بود این برنامه نشان دهد سرنگونی طلبی منزوی و حاشیه ای و حتی "تابو" شده است و بینندگان باید به این نتیجه میرسیدند که "تنها راه واقعی" همان اصلاحات و حمایت از جناح های رژیم برای "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" حکومت ترور و توحش اسلامی است. نتیجه اما برعکس بود. طرف بحث آنها با فرمول و کلیشه های مرسوم و فیس و افاده روشنفکران صحبت نکرد، سیاسی و روشن و صریح بود، سخنانش مورد توجه تعداد زیادی قرار گرفت و لابد فیدبک هائی که بی بی سی از این برنامه گرفته است نیز به همین نتیجه گواهی داده است. بی بی سی و صدای آمریکا به تریبون و حیات خلوت امثال گنجی و سازگارا و بهنود و مهاجرانی و سروش و اعضای اتاق فکر جنبش سبز و اصلاح طلبان حکومتی و توده ای ها و اکثریتی ها تبدیل شده است. این تریبون دفاع از "دگراندیشانی" امثال جلائی پور است که فقط در مهاباد در یک قلم ۵۹ نفر را اعدام کرد. یا عبدالکریم سروش که در جریان موسوم به "انقلاب فرهنگی" و برای ایجاد "پیوند بین حوزه و دانشگاه"، خون دانشجویان کمونیست و انقلابی را ریخت. یا ابراهیم نبوی که در آن سالها همکار لاجوردی در زندان اوین بود. بحث سرنگونی و اصلاح طلبی آنهم در آستانه سالروز ۳۰ خرداد ۶۰ یکبار دیگر تاریخ و کارنامه این جماعت را زیر نورافکن قرار میدهد و همین به مذاق آقایان خوش نیامده است. اول لابد جلسه گرفتند و راجع به برنامه مربوطه و نتایج آن بحث کردند. بعد نسخه جدیدی از ویدئوی مصاحبه را منتشر کردند. سپس بزعم خودشان "تعرض حقوقی" کردند تا زیر پوشش "پرنسیپ های حرفه ای بی بی سی" از شرکای جنایت حکومت اسلامی اعاده حیثیت کنند.  

صادق صبا و مسعود بهنود و اکبر گنجی و دیگران خوب میدانند که بحث نه اتهام است و نه ارائه سند در یک برنامه گفتگوی سیاسی. بی بی سی و نیروهای اپوزیسیون دادگاه نیستند. رسانه بی بی سی کار خودش را میکند، سیاست دست راستی و پرو اسلامی اش را پیش میبرد، مرکز تجمع بیشترین هواداران جمهوری اسلامی است که خود صادق صبا بروشنی میداند که اینها مدافع پرشور و عضو نهادها و ارگانهای رسمی اطلاعاتی و نظامی و امنیتی حکومتی بودند که جنایت کرده و هیچکدامشان تاکنون حتی یکبار آن جنایات را نه محکوم کردند و نه از مردم و قربانیان یک معذرت خشک و خالی خواسته اند. سند و مدرک را در دادگاه با حضور متهم و وکیل مدافع ارائه میدهند. اما تا آنوقت، همکار سابق حکومت اسلامی و بقول حضرات "تغییر" کرده، اگر بخودش شک ندارد میتواند خیلی ساده بگوید: "من مدت چند سال عضو و فعال فلان نهاد حکومت بودم و این مسئولیتها را داشتم، شخصا در جنایتی دست نداشتنم، آنزمان اینگونه فکر میکردم که باید از حکومت در مقابل مخالفین دفاع کنم، فردا در هر دادگاهی که شاکی خصوصی داعیه ای علیه من داشته باشد حاضر میشوم، تا آنوقت با قربانیان این حکومت ابراز همدردی میکنم و منبعد بیرون این حکومت با هر روشی که درست میدانم فعالیت سیاسی میکنم".

آیا گنجی و سازگارا و نبوی و اصلاح طلبان حکومتی اعزام شده به خارج که هر کدام دوره ای در حکومت نقش داشتند و در کارنامه این حکومت شریک هستند، تاکنون چنین کرده اند؟ اگر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی رژیم جنایت کردند، که امری مسجل است، اگر این حضرات از اعضای سطح بالای این نهادها و ارگانهای مشابه بودند، که بودند، اگر قبول کنند که اینها حتی بصورت غیر مستقیم در قتل شهروندان سهیم بودند و از ابعاد آن اطلاع دارند، که بودند و دارند، آنوقت در اروپا و آمریکا چطور بعنوان "پروفسور" و "فیلسوف" و "ژورنالیست" و "دگراندیش" و "رهبر سیاسی" باید شناخته شوند و از دولتها امکانات بگیرند؟ چرا قوانین بین المللی و دادگاه لاهه مانند میلوسویچ و البشیر مشمول امثال سروش و سازگارا و گنجی نشود؟ آنوقت بی بی سی چطور اینها را بعنوان روزنامه نگار و همکار و مفسر و شخصیت سیاسی و اصلاح طلب در کنار مهاجرانی و فرخ نگهدار و دیگران در بوق کند؟ آنوقت آمد و رفت به ایران و رتق و فتق بیزنس شان چه میشود؟ "حقوق" و ادله حقوقی آنهم در برنامه بی بی سی که تازگیها به "دادگاه" تحول یافته و صادق صبا قاضی القضات خودگمارده اش شده، این خاصیت را دارد که دفاع سیاسی از امثال گنجی و اصلاح طلبان و روتوش لکه های سیاه کارنامه آنها را در لفافه بحث حقوقی تحویل مردم بدهد. ما مخالف سرسخت انتساب انتهام و زدن افترا به شخص حقیقی و حقوقی هستیم. اما این جاده ای یکطرفه نیست. بی بی سی لااقل صلاحیت ندارد چنین ادعائی بکند.

صادق صبا در ادعایش جدی نیست
بگذارید از صادق صبا بپرسیم که آیا بی بی سی حاضر است برنامه هائی بگذارد که شاهدان جنایت و قربانیان و شاکیان از حکومت اسلامی در آن با سند و مدرک حضور یابند و کسانی که مورد اتهام هستند، بدون اینکه پیشاپیش آنها را مجرم خطاب کنیم، در همان برنامه ها حضور یابند و در مقابل مردم حرف بزنند؟ آیا حاضرید؟ آیا تا این حد جدی هستید که پای حرفتان بایستید و طبق موازین و حقوق شناخته شده دادگاههای اروپا و آمریکا راجع به این دعاوی و ارائه سند و مدرک حرف بزنیم؟ آیا سروش و جلائی پور و گنجی و نبوی و سازگارا و هر کسی که مورد اتهام است حاضرند در چنین برنامه ای شرکت کنند؟ ما منتظر میمانیم که جدیت "حقوقی" شما را بسنجیم! پاسخ البته پیشاپیش برای ما روشن است. حتی فکر چنین ایده ای مو بر بدنتان راست میکند. از آنجا که سیاست بی بی سی منطبق بر ترجیح سیاست وزارت خارجه دولت بریتانیا است، با چنین برنامه هائی شاید شما و همکاران مجیزگوی سرداران سپاه  کارتان را از دست بدهید. شما چنین جراتی ندارید. لذا در دفاع از مدافعان و شرکای حکومت قتل و جنایت مانور حقوقی ندهید، این "ادله" را هیچ دادگاه بورژوائی دوران ما به ارزنی نمیخرد. نه آقای صبا، این منطق زیادی جهان سومی است و بوی "عدالت" بیدادگاههای اسلامی را میدهد. منشا این عذرخواهی شما از اکبر گنجی "رعایت اخلاق رسانه‌ای و بی طرفی" بی بی سی نیست. شکسته نفسی نفرمائید. بی بی سی تاریخی از جانبداری از حکومت اسلامی از حقنه کردن جریان اسلامی به مردم ایران تا تریبون دادن مستمر به طرفداران آن دارد. با این کارنامه، بحث "رعایت اخلاق رسانه‌ای و بی طرفی" زیادی بی مثمی است!

"خاورمیانه کلنگی"
نامه اعتراضی اکبر گنجی شبیه به روضه های مادر ترزا و دالائی لاما است. ظاهرا وی بحدی "علیه خشونت" است و برای دمکراسی دل میسوزاند که گوئی تاکنون آزارش به یک مورچه هم نرسیده است. گنجی مینویسد: "با همین حرف‌ها و برای بردن دموکراسی به کشورهای زیر یوغ دیکتاتوری بود که خاورمیانه منطقه‌ای کلنگی شد. افغانستان و عراق و لیبی و سوریه و یمن به روز سیاه نشستند".

جدی میفرمائید؟ با کدام حرفها؟ کدام حزب انقلابی و کمونیست طرفدار حمله آمریکا به ایران و سوریه و لیبی و عراق و یمن شد؟ چرا چرند میگوئید؟ مثل اینکه شما اصلاح طلبان حکومتی هستید که دم به دقیقه از این و آن نهاد دست راستی و اتفاقا مدافع پرشور تحریم اقتصادی و حمله نظامی جایزه و بودجه و امکانات دریافت میکنید؟ مثل اینکه دوستان شما و اربابان قدرت امثال بی بی سی و رادیو آمریکا و رادیو فردا هستند که در این کشورها مردم را مثل سوسک میکشند و بعد امثال شما را بعنوان مدافع دمکراسی به قدرت مینشانند؟ شما که دیگران را به "دروغگوئی" متهم میکنید چرا روز روشن دروغ میگوئید و اتهام میزنید؟ چرا بی بی سی و صادق صبا در قالب اعتراضیه و عذرخواهی نشر اکاذیب میکند؟ تنها جریانی که راجع به سناریوی سیاه قبل از حمله آمریکا به عراق حرف زده، میان مردم آگاهی برده، راسا تلاش کرده که نیروهای اپوزیسیون ایران را مستقل از دیدگاههای متفاوت به مدنیت و حفظ جامعه و پیشبرد مبارزه سیاسی در یک شرایط آزاد ملزم و مجاب کند، منصور حکمت و جریان کمونیسم کارگری و حزبی بوده است که آذر ماجدی مورد اتهام شنیع شما عضو رهبری آنست. چرا بی بی سی و صادق صبا برای انتشار دست و دلبازانه جعل و دروغ و اتهامات اکبر گنجی، "اخلاق حرفه ای و رسانه ای" اش ته میکشد؟ باز هم میخواهید ادله "حقوقی" تان را باور کنیم؟ فکر میکنید با شهر کوران طرفید؟ آخر چه کسی از شما این هجویات را قبول میکند؟ چرا تا این حد دست پاچه شدید که از ارائه یک استدلال کمی عامه پسند عاجزید؟ جناب گنجی، نظام عزیز اسلامی شما اولین محصول "سیاست کلنگی" در خاورمیانه در متن دوران جنگ سرد است. شما و متحدین اصلاح طلب منشا سازماندهی حزب الله و ترور و تحجر در ایران و منطقه بودید. چرا خود را به کوچه علی چپ میزنید؟ 

نه آقای گنجی، آنوقت ها که شما بقول برادرانتان در حکومت، آنقدر فالانژ حزب اللهی بودید که برای تحمیل شعار "یا روسری یا تو سری" پونز به پیشانی خانمها می چسپاندید، "خشونت طلبان" مورد اشاره شما در تهران مشغول سازماندهی اعتراض توده ای علیه فرمان حجاب خمینی امام شما بودند. مشکل شما و بی بی سی اینست که تیر برنامه تان نگرفت و به سنگ خورد. اینهمه روضه اصلاح طلبانه و ضد خشونت خواندید که نتیجه بگیرید:

"بهترین و کم هزینه ترین شیوه مبارزه برای گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر، مبارزه غیر خشونت آمیز است. صدها تن از معتقدان به مبارزه مسالمت آمیز در جمهوری اسلامی سال ها زندانی شده و زندانی هستند. یکی از بزرگترین موانع کلنگی شدن ایران، همین مبارزه غیرخشونت آمیز مبارزان داخل کشور به شمار می رود که- به رغم آن که بسیارشان همچنان در زندان هستند- خوشبختانه دارای پایگاه اجتماعی قوی بوده و هستند. مخالفان این طیف می خواهند با تبلیغات مداوم، ترور شخصیت٬ و تهمت های بزرگ این سرمایه اجتماعی را بدنام ساخته، به حاشیه برانند و بر باد دهند تا موانع سوریه ای شدن ایران مرتفع شوند. این جاست که معنای اتهاماتی چون آمر و عامل شکنجه بودن و مرتکب جنایت علیه بشریت شدن به گنجی معلوم می‌‌شود".

بارک الله! آفرین به این ضریب هوش بالا! اگر اینقدر پایگاه اجتماعی دارید چرا هر روز مجیز قدرت را میگوئید و از اشتباهات و "تند روی" هایتان تبری میجوئید؟ چرا با این "پایگاه اجتماعی قوی" نمیتوانید موقعیت تان را بصورت دوفاکتو تثبیت کنید؟ اصلا چرا خود شما را که پاره تن رژیم اسلامی هستید در آن مملکت راه نمیدهد؟ ما بجای خود که قتل مان از نظر دین مبین شما واجب است.

واقعیت اما اینست که شما اصلاح طلب نظامی هستید که وصله ناجور به آن جامعه و تاریخ آنست. عمر سیاسی شما به اندازه عمر جمهوری اسلامی است. فعلا بی بی سی و صدای آمریکا و امثالهم با دوپینک و با تریبون دادن مرتب به شما بعنوان "نیرو" مطرح تان میکنند و گرنه کسی در خارج کشور جواب سلامتان را هم نمیداد. ببینید یک برنامه و ۱۵ دقیقه سخنان یک کمونیست چه آتشی به جان شما انداخته است!

۱۸ ژوئن ۲۰۱۵

خواندن 1587 دفعه

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید