شنبه, 30 خرداد 1394 ساعت 16:16

رحمان حسین زاده- در کنگره هفتم حزب حکمتیست شرکت کنید

رحمان حسین زاده- در کنگره هفتم حزب حکمتیست شرکت کنید.    همانطور که در اطلاعیه حزب در همین شماره نشریه کمونیست هفتگی آمده است، کنگره هفتم حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست در تاریخ ۱۷ و ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ برابر با ۲۵ و ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۴ به طور علنی در اسکاندیناوی برگزار میشود.  در شرایطی در تدارک سیاسی و عملی کنگره هفتم حزب حکمتیست هستیم که سیر تحولات و تلاطمات سیاسی و اجتماعی در سطح جهان، خاورمیانه و ایران با شتاب جدی روبرواست. دوره اخیر، دوره گسترش بربریت بیحد و مرز نظم سرمایه داری جهانی و شاخه های کشوری و محلی آن، دوره تعرض بیسابقه به شرایط معیشتی و اقتصادی طبقه کارگر و اکثریت عظیم انسان کارکن و پایمال کردن سبعانه حقوق سیاسی و مدنی شهروندان و دوره گسترش جنگهای مذهبی و قومی نیابتی و نسل کشی انبوه انسان توسط قدرتهای جهانی سرمایه و ارتجاع دولتی و غیر دولتی آنها علیه جوامع بشری و علیه انسانیت بود. اما این تمام تصویر نیست. در مقابل این سناریوهای سیاه یکبار دیگر روند مقاومت و ایستادگی طبقه کارگر و مردم جان به لب رسیده و صف زنان و مردان آزادیخواه و حق طلب قابل مشاهده است. بروشنی میتوان نسیم به چپ چرخیدن جوامع در اروپا و خاورمیانه و بعضی کانونهای تحولات سیاسی جهان امروز را دید که بعنوان نقطه امیدهای جدی احیای اراده انسان برای سد کردن بربریت سرمایه و به دست گرفتن سرنوشت خود به صحنه آمده است.

شرایط مبارزاتی طبقه کارگر و مردم حق طلب در عرصه مستقیم فعالیت حزب ما در ایران، از این تحولات و تغییر معادلات، تاثیرات معین و مهمی میگیرد که مهر خود را به جهتگیری، محتوا و خط مشی کنگره هفتم حزب حکمتیست میکوبد. حزب ما یک جریان درخود منفک از جامعه نیست. اسیر بی تفاوتی سیاسی نیست. برای کمونیسم دخالتگر و مدعی قدرت سیاسی استراتژی انتظار جایی در افق و جهت آن ندارد. حزب حکمتیست به مثابه یک حزب سیاسی کمونیستی دخالتگر در فاصله زمانی کنگره ششم تا امروز، در حد امکاناتش تلاش کرده تا به تحولات جاری منطقه، جهان و ایران پاسخ سیاسی روشنی بدهد و صفوف فعالین کارگری و کمونیست و صفوف خود را برای رویارویی با تحولات آتی و تاثیرگذاری بر آن آماده سازد.

فشرده درسها و تجارب دوره گذشته تا آنجا که به فعالیت حزب ما و صفوف رهبران و فعالین کمونیست طبقه کارگر برمیگردد، تاکید بر حیاتی بودن ایجاد آمادگی فکری و سیاسی و اتحاد و تشکل در صفوف طبقه کارگر و بویژه حیاتی بودن اتکا به تحزب کمونیستی در نبردهای طبقاتی جاری و در جدالهای سیاسی جامعه در راستای پایان دادن به سیادت بورژوازی، سرنگونی فوری جمهوری اسلامی و تحقق انقلاب کارگری بوده است. کنگره هفتم حزب حکمتیست باید مهر این تلاش بیوقفه برای پاسخگویی به نیازهای اساسی جدال طبقاتی و ایجاد اهرمهای قدرت طبقه کارگر در دوره پرتحول کنونی و پیشروی در جهت کسب آمادگی برای رویارویی با تحولات آتی جامعه را بر خود داشته باشد. کنگره هفتم میتواند و باید به روشنی خط مشی دخالتگری کمونیستی فعال در انطباق با استراتژی انقلاب کارگری در قبال تحولات جاری و آتی را مشخص کند.

حزب حکمتیست در دوره جدید با توقعات و انتظارات جدید و با مصافهای تعیین کننده ای روبرو است. کنگره هفتم حزب باید جوابگوی نیازها و توقعات و مصافهای سرنوشت ساز آتی  باشد. این حزب مصمم است بستر احزاب چپ گروه فشاری، تفسیرگر و کم تاثیراجتماعی را به تمامی پشت سر بگذارد، به عنوان حزب سیاسی کمونیستی مدعی قدرت و سازمانده و رهبر در جامعه قد علم کند. کنگره هفتم حزب حکمتیست مقطع مهمی در راستای این پرش سیاسی و اجتماعی تعیین کننده خواهد بود.
 
کنگره هفتم در عین حال مکان تجمع و تلاش طیف وسیعی از کمونیستها با پیشینه و تجربه نزدیک به چهار دهه فعالیت کمونیستی پیگیر در ایران است. محل ابراز وجود سیاست و پراتیک صف کمونیستهای صاحب اراده ای است که همفکری در تعیین هدف مشترک و همگامی در تحقق عملی آن، محور فعالیت حزبی و اجتماعی آنها است.

برگزاری علنی کنگره هفتم حزب، امکان باز و فضای سیاسی مساعدی را فراهم می کند تا جامعه کارکرد و فعل و انفعال سیاسی و عملی تحزب کمونیستی ما را مشاهده کند و چنین حزبی با چنین کارکرد و خصوصیاتی برایش قابل انتخاب باشد. کنگره عالیترین ارگان حزب است که در آن موافق و یا مخالف سیاستهای حزب میتوانند بحث هایشان را مطرح کنند، بحثهای مقابل را بشنوند و رو در رو با نمایندگان کنگره و فعالین و رهبران حزب حکمتیست آشنا شوند.

از جانب دفتر سیاسی حزب حکمتیست همه احزاب، تشکلها، جریانات و نهادهای سیاسی و اجتماعی و مدنی و شخصیتهای سیاسی اعم از چپ و راست در اپوزیسیون ایران را به کنگره هفتم حزب دعوت میکنم. از مبارزین سیاسی، کمونیستها و آزادیخواهان و همه علاقمندان به سرنوشت و حیات سیاسی حزب حکمتیست و از همه دوستداران حزب دعوت میکنم که از هم اکنون تدارک سفر و شرکت فعال در کنگره هفتم حزب حکمتیست را ببینند.

در کنگره هفتم حزب حکمتیست شرکت کنید.

ژوئن ۲۰۱۵

 

خواندن 1574 دفعه

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید