چهارشنبه, 16 اسفند 1396 ساعت 17:07

اطلاعيه کمیته کردستان حزب حکمتیست - در مورد احضار و تهدید 5 نفر از فعالين کارگری – اجتماعی در سنندج

اطلاعيه کمیته کردستان حزب حکمتیست - در مورد احضار و تهدید 5 نفر از فعالين  کارگری  اجتماعی در سنندج

روز 14اسفند ماه 5 نفر از فعالين كارگري شهر سنندج به اسامي حبيبالله کریمی، شریف ساعدپنا، خالد حسینی، غالب حسینی و مظفرصالح نیا " طبق احضاریه قبلی در شعبه 4 بازرسی شهر سنندج از بیداگاه رژیم اسلامی حاضر شده و بهاتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام " تفهیم " اتهام شدند. فعالین نامبرده تمامی اتهامات را رد کردند! 

بعد از چندین ساعت آنان را با " گرو گرفتن جواز کسب شان تحت عنوان وثیقه " آزاد کردند.گروگان گرفتن جواز کسب اين فعالين یعنی عملا بطور همه جانبه زندگی خود و خانواده شان را گرو گرفته اند. لوله تفنگ را بر شقیقه شان گذاشته اند. تا هر آن بهر بهانه ای بزعم سرکوبگران، دست از پا تکان  بخورند، جواز کسب شان  باطل، و با بيكار كردن انها  زندگی خود و خانواده شان را تباه سازند. 

كميته کردستان حزب حکمتیست. این عملکرد ضد انسانی نیروهای سرکوبگر را بشدت محکوم می کند. تاکید می کند که؛ با احضار و بازداشت فعالین کارگری- اجتماعی نمي تواند مانع  رشد و گسترش جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی که در جامعه ایران بشیوه های مختلف دارد، زبانه می کشد بشود. ديگر بعد از ٣٨ سال بايد براي رژيم  روشن شده باشد با تهديد و فشار ديگر راه به جائی نمیبرد و بی فایده است!

در حاليكه اعتراض و مبارزه عليه رژيم ، سراسر ايران را فرا گرفته و كليت رژيم را به مصاف طلبيده است   مردم مبارز كردستان لازم است در همبستگی اجتماعی، با مبارزات سراسري با برنامه ریزی دقیق و سازمانیافته سیاستهای سرکوبگرانه و از جمله تهديد و احضار فعالين سياسي را به شكست بكشاند و پايه هاي رژيم سركوبگر را به لرزه دراورد.

 

زنده باد ازادي برابري ، حكومت كارگري

مرگ بر جمهوري اسلامي 

كميته كردستان حزب حكمتيست 

ششم مارس ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید