یکشنبه, 15 بهمن 1396 ساعت 18:47

حزب حکمتیست- جمهوری اسلامی با گارد ویژه به کارگران هفت تپه حمله کرد!

حزب  حکمتیست- جمهوری اسلامی با گارد ویژه به کارگران هفت تپه حمله کرد!

امروز ۱۵ بهمن، کارگران نیشکر هفت تپه وارد پنجمین روز اعتصاب خود شدند. کارگران ماهها دوندگی و اعتصاب و اعتراض کردند که طلب شان از کارفرما و از جمله حقوق های معوقه را نقد کنند، وضعیت شرکت را روشن کنند، سندیکا و سازمان کارگری مستقل شان برسمیت شناخته شود و قراردادها تغییر کند. امروز اما جمهوری اسلامی علیرغم توافقات قبلی مسئولانش، با نیروی گارد ضد شورش مجتمع را به محاصره درآورد، از رفتن سرکار کارگران و پیوستن آنها به اعتصاب جلوگیری کرد، با اوباش ضد شورش به ضرب و شتم کارگران و بازداشت آنها و ایجاد رعب و وحشت در محوطه شرکت پرداخت. آخرین اخبار از دستگیری حدود ٤٠ کارگر سخن میگوید. اسماعیل بخشی و کرامت پام از نمایندگان کارگران جزو دستگیر شدگان هستند که با خشونت شدید و دستبند و پابند از پاسگاه هفت تپه به دادگستری شوش منتقل شدند.  

صحنه بسیار گویائی است: از بخشدار و آخوند و کارفرما و مدیر عامل و گارد ضد شورش و نیروهای امنیتی بسیج شدند تا کارگران گرسنه را سرجایشان بنشانند! کارگر کار کرده و کار را تحویل داده اما دستمزد ناچیزش را نمی دهند. وقتی هم اعتراض میکند که چرا حقوق ام را نمی دهی، شرکت را پادگان میکنند، نمایندگان دولت و کارفرمایان و شخص شخیص کارفرما و مدیرعامل بسیج میشوند و گارد سگ های هار را ول میکنند تا پاچه کارگران را بگیرند، برایشان پرونده سازی کنند، عده ای شان را اخراج و عده ای شان را بترسانند و به بقیه یادآوری کنند که قانون بورژوازی اسلامی اینست: کار مفت، حقوقهای ناچیز و هروقت دلم خواست پرداخت میکنم، و اگر اعتراض کنی سر و کارت با باتوم و شوکر و قمه و زندان است! بدنبال خیزش انقلابی در صد شهر ایران، سران حکومت مرتبا از "حق اعتراض مردم" سخن میگویند، یورش وحشیانه با گارد ویژه به اعتصاب در کارخانه، بیانگر ادعاهای فریبکارانه و رندانه حکومتی ها است.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست یورش وحشیانه رژیم به اعتصاب کارگران و ضرب و شتم و دستگیری آنها را قویا محکوم میکند. کارگران زندانی باید فورا آزاد شوند و حقوقهای کارگران بیدرنگ پرداخت گردد. خانواده های کارگری، کارگران و زحمتکشان و آزادیخواهان شهر شوش باید بپاخیزند و فرزندانشان را از چنگ مرتجعین اسلامی دربیاورند. باید به صف دولتی ها و کارفرما و نیروی سرکوب درسی فراموش نشدنی داد. اعتصاب هنوز ادامه دارد و یک خواست آن آزادی فوری کارگران دستگیر شده است. یک نکته اما نباید فراموش شود و آن وحشت رژیم اسلامی از هر تحرکی است. آنها در سیمای اعتصاب هفت تپه و هر اعتصاب کارگری، امواج اعتصابات و اعتراضات کارگری را میبینند که گور جمهوری اسلامی را می کند. به اعتصاب برای نقد کردن حقوق ها حمله میکنند تا خودی نشان داده باشند اما چهره وحشت زده و مستاصل شان پیداست. توحش تاکنونی رژیم اسلامی در قبال اعتراضات اخیر و اعتراضات کارگری، حتی بطور محسوس، بر سیر پیشرفت این اعتراضات کمترین تاثیری نداشته است. اینها رفتنی هستند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
١٥ مهر ١٣٩٦ - ٤ فوریه ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید