جمعه, 29 دی 1396 ساعت 12:33

اطلاعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در مورد: كشتن سارو قهرمانی و كيانوش زندی توسط رژيم جمهوری اسلامی

اطلاعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در مورد: كشتن سارو قهرمانی و كيانوش زندی توسط رژيم جمهوری اسلامی

 در جريان اعتراضات و نارضايتي هاي مردم سنندج ده روز قبل سركوبگران جمهوري اسلامي با تيراندازي به روی مردم به جان آمده و همچنين ربودن جوانان در سنندج مثل هميشه به جنايت دست زدند
سارو قهرماني ٢٤ ساله و كسان ديگري را در روز روشن ربوده و بعد از ده روز به خانواده اش اطلاع دادندكه جنازه فرزندشان را در سردخانه بيمارستان تحويل بگيرند و اجازه ندادند هيچ كس در خاكسپاري اش شركت كند و برايش مراسم بگيرند.
مادر سارو بعد از تحويل گرفتن جسد بي جان فرزند دلبندش إظهار داشت كه فرزندش بر اثر شكنجه كه بر بدنش اثار ان نمايان است از بين رفته است در جنايتي ديگر در همان شب تظاهرات مردم سنندج ، مزدوران اطلاعات روبروي ترمينال شهر با تيراندازي به يك دستگاه ماشين پرايد دو سرنشين ماشين را زخمي ، سپس يكي از مأموران اطلاعات پياده شده و با شليك تير خلاص هر دو نفر را كه يكي از انها كيانوش زندي بوده است به قتل مي رساند و جنازه ها را با خود مي برند. همچنين يك نفر كه شاهد اين جنايت بوده و از ان فيلم و عكس مي گرفته را به گلوله مي بندند و زخمي يا كشته او را هم با خود ميبرندهنوز از سرنوشت وي خبري در دست نيست٠امروز جنازه كيانوش را تحويل خانواده اش داده اند.
كميته كردستان حزب حكمتيست ضمن إظهار تسليت و همدردي با خانواده و بستگان سارو قهرماني و كيانوش زندي اين جنايت رژيم اسلامي را محكوم ميكند

كارگران ،جوانان ، مردم زحمتكش
همين دو مورد جنايت كه در روز روشن جوانان را به گلوله بسته و يا انها را مي ربايند و بعد جسدشان را تحويل خانواده هايشان ميدهند كافيست تا اين رژيم را ساقط و سرنگون كردمردم زحمتكش و ازاديخواه ايران حق دارند به خيابانها بريزند و كل بساط اين رژيم را جارو كنند٠هر يك روزي كه اينها بمانند بيشتر و بيشتر از ما قرباني ميگيرند. اكنون كه در همه جاي ايران اعتراضات و مبارزه اي جانانه بر عليه اين رژيم هست نبايد به او أمان داد تا خود را براي دوري ديگر از سركوب اماده نمايد٠
كميته كردستان حزب حكمتيست از مردم در همه شهر وروستاهاي كردستان ميخواهد تا همگام و همراه با مردم ستم ديده در سراسر ايران براي سرنگون كردن اين رژيم به مبارزه و اعتراضات متحدانه دست بزنند٠

گرامي باد ياد همه جانباختكان مبارزات ازاديخوانه و حق طلبانه
مرگ بر جمهوري أسلامي
كميته كردستان حزب حكمتيست
١٤ ژانويه ١٧ ٢٠

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید