پنج شنبه, 07 دی 1396 ساعت 19:55

اعلامیه حزب حکمتیست - مردم مشهد راه را نشان داده اند!

اعلامیه حزب حکمتیست - مردم مشهد راه را نشان داده اند!

امروز پنجشنبه هفتم دیماه، مردم زحمتکش و فقر زده در شهرهای مشهد، نیشابور، کاشمر، بیرجند و یزد در اعتراض به گرانی روزافزون ارزاق و مایحتاج اولیه، علیه حکومت اسلامی تظاهرات کردند. همینطور امروز مردم شاهرود در اعتراض به گرانی و بیکاری در میدان امام شاهرود اجتماع کردند. هزاران نفر از مردم زحمتکش مشهد شعار میدادند: "نه به گرانی"، "مرگ بر روحانی"، "مرگ بر دیکتاتور"، "اسلام را پله کردند، مردم را ذلّه کردند". تظاهرات در مشهد با دخالت خشن نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد. نیروهای سرکوب حکومت اسلامی با پرتاب گاز اشک آور، استفاده از ماشین آب پاش و تعرض وحشیانه به مردم عاصی، تلاش کردند تظاهرات را سرکوب کنند. در مقابل، مردم زحمتکش و جوانان علیه گرانی و مُسببین حکومتی تندتر شعار دادند و با پرتاب سنگ به نیروهای ضد شورش دست به مقاومت زدند. نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم تعدادی از معترضین را دستگیر کردند. اجتماعات شهرهای دیگر، اگرچه از نظر کمی محدودتر بود، اما هم زمانی و هم زبانی آنها علیه گرانی و فقر، از درد مشترک و عمیقی در جامعه سخن میگوید.

رژیم اسلامی از مدتها قبل علیه اجتماعات کارگری و "جنبش یقه آبی ها" و "شورش گرسنگان" خود را آماده میکرد. سازماندهی انواع نیروهای ضد شورش و برگزاری مانوّر علیه اجتماعات کارگری، برای این روزها بود. بالائی ها زودتر "خطر" را حس کردند. تهاجم به اجتماعات کارگری از جمله حمله وحشیانه به اجتماع مقابل وزارت کار برای دفاع از رضا شهابی و حمله خشن به اجتماع در مشهد و نیشابور، نه نشان قدرت رژیم بلکه بیانگر وحشت و استیصال حکومت اسلامی از سیر رو به افزایش اعتراضات کارگری و مردم زحمتکش علیه فقر و فلاکت است. از طرف دیگر، حکومت ورشکسته و غرق در بحران سیاسی و اقتصادی است، در منجلاب فساد و ارتشأ غرق شده است و از رأس تا ذیل حکومت در انظار مردم مشتی فاسد و جنایتکار و بانی وضع کنونی هستند. این مردم فقر زده کنار امپراطوری آستان قدس رضوی زندگی میکند که فساد و دزدی و اختلاس و جنایت آنها و شرکای حکومتی شان شُهره آفاق است. این مردم سهم بودجه این نهادهای مرتجع مذهبی و ارگانهای تروریستی و سرکوب حکومتی را میبینند و با زندگی مُحقر و سهم ناچیز خود مقایسه میکنند. بسیار طبیعی است که علیه بانیان فقر و گرانی بمیدان بیایند. پتاسیل وسیع اعتراضی را باید فرض گرفت.

این اجتماعات آغاز اعتراضات گسترده تری است که سیاست در ایران را بشدت قطبی خواهد کرد. موج اعتراضات کارگری و توده ای علیه فقر و تبعیض، کلیت جمهوری اسلامی و نیروهائی را هدف قرار داده است که در بقا و تداوم نابرابری و فقر و گرانی ذینفع اند. این اجتماعات سرآغاز تحرک وسیع و توده ای در شهرهای مهم ایران علیه فقر و گرانی و اختناق و فلاکت سرمایه داری است. حزب کمونیست کارگری - حکمتیست به مردم زحمتکش و معترض درود میفرستد و از اعتراض برحق آنها علیه گرانی و فقر قاطعانه حمایت میکند. مردم مشهد راه را نشان داده اند!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٧ دیماه ١٣٩٦ – ٢٨ دسامبر ٢٠١٧

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید