چهارشنبه, 24 آبان 1396 ساعت 09:48

حزب حکمتیست - زلزله و ضرورت طرح یک توقع در جامعه. مردم، قبول نکنید! به دولت اسلامی فشار بیاورید!

 حزب حکمتیست - زلزله و ضرورت طرح یک توقع در جامعه. مردم، قبول نکنید! به دولت اسلامی فشار بیاورید!
تراژدی هولناک زلزله قلب صدها میلیون انسان شرافتمند را عمیقا بدرد آورده است. تصویر انسانهای زحمتکشی که همه چیزشان را از دست داده اند و در ماتم سنگین عزیزان زیرآوار مانده شان زانوی غم بغل گرفتند، دردناک و سنگین است. مردمی که دو شب است در این وضعیت فاجعه بار در سرما میخوابند، از کمکهای بدوی برای نجات جان عزیزانشان محروم بودند و در عوض شاهد اراجیفی هستند که آخوندهای مفتخور اندرباب "زلزله امتحان خدا است" از رسانه ها تحویل مردم میدهند.
از ابتدای وقوع زلزله این مردم بودند که بطور وسیع در هر گوشه دست به جمع آوری کمک زدند. هرچه از دست شان آمد انجام دادند. صدها ماشین و وانت راه انداختند تا کمکها را به مردم آسیب دیده برسانند که با مزاحمت و مخالفت نهادهای حکومتی از جمله سپاه و هلال احمر روبرو شدند که در مواردی با پافشاری و اعتراض جمعی مردم از جمله در سنندج ناچار به عقب نشینی شدند. آخوندهای مفتخور و دو جناح حکومت باهم برسر اعزام هیئت و عکس سلفی گرفتن و وعده پوچ دادن مسابقه گذاشتند، در حالی که مردم نیازمند امکانات فوری مانند چادر و دارو و بیمارستان صحرائی و لباس گرم و غذا و غیره هستند. از ١٩٠٠ روستای زلزله زده کرمانشاه تازه بقول "نماینده" مردم در مجلس، فقط به ده درصد آنها رسیدگی شده است. در بسیاری از مناطق مردم در سرما میخوابند و زخمی ها کمکی نگرفتند و انسانهای زیادی زیر آوار مانده اند. آیا رژیم اسلامی امکانات ندارد؟ خیر، دارد. ارتش و سپاه و نهادهای حکومتی به انواع بیمارستانهای سیار و مجهز دسترسی دارند. اینها هر روز در لبنان و کشورهای دیگر برای جنبش اسلامی موئتلف شان بیمارستانِ مجهزِ اهدائی افتتاح میکنند، چطور نمیتوانند به زلزله زدگان برسند؟ هزینه دو سه قلم فساد و اختلاس چند آخوند و عنصر حکومتی را اگر خرج کنند، بسیاری از مشکلات حل میشود. روحانی جنایتکار و شیاد لطف کرده وعده وام به مردم برای بازسازی خانه هایشان داده است! اولا روحانی دروغ میگوید. ثانیا خانه مردم در اثر زلزله ویران شده و وظیفه بی اما و اگر حکومت اسلامی است که مسکن مردم را بازسازی کند.
تحرک و همبستگی انسانی مردم شهرهای مختلف ایران برای کمک به زلزله زدگان شورانگیز و قابل ارج و تقدیر است. این همبستگی انسانی بُرنده ترین سلاح در مقابل تبلیغات مشمئز کننده اسلامی آخوندها و حکومتی ها از یکسو و نفرت پراکنی عقبمانده قومی و ناسیونالیستی از سوی دیگر است. این همبستگی انسانی، و اینکه درد دیگری را درد خود بدانیم و خودمان را جای دیگری بگذاریم، برای جنبش آزادیخواهی بسیار با ارزش و حیاتی است. در عین حال نباید به همین اکتفا کرد. نباید اجازه داد رژیم اسلامی با تبلیغات و وقت کشی از مسئولیت فوری خود شانه خالی کند. ضروری است این همبستگی انسانی به طرح یک توقع در جامعه و یک حرکت اعتراضی گسترده بدل شود.و این توقع که وظیفه فوری و بی اما و اگر حکومت اسلامی است که نیازهای فوری و بلافصل و بدن اغماض زلزله زدگان از چادر و مسکن و دارو و غذا را تامین کند. مردم میتوانند پتو و آب و دارو و غذا برای قربانیان ببرند اما وظیف فوری دولت است که بیمارستان و ساختمان و سرپناه بسازد و سر کیسه گشاد دزدی ها را شُل و هزینه آن را تامین کند.
زنده باد اتحاد و همبستگی انسانی! اتحادمان را بر مبنای درد مشترک تحکیم کنیم! دولت و حکومت را موظف به بازسازی منازل بصورت رایگان، تامین فوری نیازهای بلافصل مردم زلزله زده کنیم. جمهوری اسلامی تنها و تنها، اگر فشار اعتراض و همبستگی مردم زحمتکش را ببیند، عقب می نشیند. آخوندها موعظه میکنند که مردم خودشان مشکلاتشان را حل میکنند؛ یعنی حکومت مسئولیتی ندارد! باید یقه حکومت را محکم چسپید و گوشه ناچیزی از حقوق حقه مردم رنجدیده و داغ دیده را از حلقومشان بیرون کشید. این تنها به قدرت گسترش یابنده و هشیار این همبستگی انسانی ارزشمند ممکن است.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست ضمن ارج گذاری به رفتار انسانی و نوعدوستانه مردم شرافتمند در سراسر ایران، ضمن با اهمیت و با ارزش دانستن این تحرک انسانی و ضرورت گسترش آگاهانه و سازمانیافته آن، تاکید میکند که باید این روحیه و ظرفیت عظیم انسانی را به نیروی فشار برای وادار کردن حکومت اسلامی به متعهد شدن فوری به رفع نیازهای آنی و آتی زلزله زدگان تبدیل کرد. مردم! وعده های سرخرمن حکومت برای وام دادن را قبول نکنید! به دولت فشار بیاورید که بجای هزینه کردن برای توسعه طلبی اسلامی و تروریستی، بیدرنگ زندگی مردم را تامین کند.
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
١٥ نوامبر ٢٠١٧

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید