جمعه, 19 آبان 1396 ساعت 19:58

پلنوم 36 کمیته مرکزی حزب حکمتیست برگزارشد

پلنوم 36 کمیته مرکزی حزب حکمتیست برگزارشد

بعد از برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست، (کنگره اکتبر) کمیته مرکزی منتخب کنگره دوشنبه شش نوامبر٢٠١٧ - پانزده آبان ١٣٩٦ با حضور اکثریت اعضای کمیته مرکزی، پلنوم ٣٦ خود را برگزار کرد. پلنوم دو دستور زیر را بررسی و اجرا کرد:
 
١-  انتخاب دبیر کمیته مرکزی و دفتر سیاسی
٢- وارد کردن اصلاحات کتبی پیشنهادی به اسناد مصوب کنگره و بررسی قرار های باقیمانده از کنگره.

در دستور انتخاب دبیر کمیته مرکزی، رفقا پروین کابلی، سیف خدایاری و فاتح شیخ کاندید شدند و رفیق فاتح شیخ به عنوان دبیر کمیته مرکزی انتخاب شد. سپس انتخابات دفتر سیاسی برگزار گردید و از میان کاندیداها دوازده رفیق: پروین کابلی، جمال کمانگر، رحمان حسین زاده، رضا کمانگر، سیاوش دانشور، سیوان کریمی، سعید یگانه، صالح سرداری، عبدالله دارابی، ملکه عزتی، ناصر مرادی و همایون گدازگر به عضویت دفتر سیاسی انتخاب شدند.

در دستوردوم ، بنا به وظیفه ای که کنگره هشتم به پلنوم منتخب خود واگذار کرده بود، اصلاحات پیشنهادی بر اسناد مصوب کنگره بررسی شد. پلنوم با تصویب بخشی از اصلاحات، اسناد مصوب کنگره را نهایی و آماده انتشار کرد. به دلیل کمبود وقت، پلنوم بررسی قرارهای باقیمانده را به دفتر سیاسی منتخب خود سپرد تا در اولین فرصت ممکن بررسی و در صورت تصویب، به عنوان اسناد کنگره هشتم حزب آماده انتشار کند.  
   
پس از پایان پلنوم، دفتر سیاسی منتخب در نشستی با حضور اکثریت اعضاء، رئیس دفتر سیاسی و هیئت اجرایی  دفتر سیاسی را انتخاب کرد. ابتدا رفیق رحمان حسین زاده به اتفاق آرای حاضرین به عنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب شد. سپس دیگر اعضای هیئت اجرایی دفتر سیاسی انتخاب شدند. هیئت اجرایی دفتر سیاسی عبارتند از رفقا: رحمان حسین زاده، سیاوش دانشور، عبدالله دارابی، پروین کابلی و ناصر مرادی. هیئت اجرایی دفتر سیاسی رفیق ناصر مرادی را به عنوان دبیر اجرائی خود انتخاب کرد.  
 
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
 نهم نوامبر۲۰۱۷ - هجده آبان ۱۳۹۶

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید