دوشنبه, 08 آبان 1396 ساعت 10:54

اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست -محمود صالحی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردد!

اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست -محمود صالحی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردد!

روز شنبه ششم آبانماه۱۳۹۶ محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران و کردستان ، پس از انجام دیالیز جلو بیمارستان سقز توسط مامورین امنیتی رژیم اسلامی بازداشت و پس از انتقال به " دادگاه اجرای احکام " ابلاغ یکسال حکم تحمیلی، به زندان مرکزی این شهر منتقل گردید.

بازداشت فعالین و رهبران عملی کارگری و دیگر جنبش های آزادیخوه و برابری طلب بویژه معلمان بطور سیتماتیک و با برنامه و در تداوم سیاست تشدید سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه با هدف جلوگیری از رشد و گسترش اعتراضات اجتماعی وخفه کردن هر گونه صدای حق طلبی و آزدایخوهانه صورت می گیرد. دولت اسلامی سرمایه داری ایران در تقسیم جهانی سرمایه متکی به تامین نیروی کار به شدت ارزان برای نظام سرمایه داری بین المللی است . دستگیری و صدور احکام زندان برای فعالین کارگری و معلمان با چنین هدف: " کار ارزان کارگر خاموش " از سوی دولت اسلامی سرمایه و نیروهای سرکوبگر آن دنبال می شود.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست، بازداشت محمود صالحی را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او و دیگر فعالین کارگری و معلمین در بند می باشد .

کمیته کردستان حزب حکمتیست ازمردم مبارز و آزادیخواه کردستان و بویژه شهر سقز می خواهد برای آزادی فوری و بدون قید و شرط محمود صالحی تمام تلاش خود را بکار گیرند و خانواده محمود صالحی را تنها نگذارند.

مرگ بر جمهوری اسلامی

کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته کردستان حزب حکمتیست

7 آبانماه 1396- 29 اکتبر 2017

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید