سه شنبه, 25 مهر 1396 ساعت 14:08

اعلامیه حزب حکمتیست در محکومیت تعرض نظامی ارتش عراق، حشد شعبی و سپاه قدس به کرکوک. کرکوک راه حل نظامی ندارد!

اعلامیه حزب حکمتیست در محکومیت تعرض نظامی ارتش عراق، حشد شعبی و سپاه قدس به کرکوک. کرکوک راه حل نظامی ندارد!

بامداد دوشنبه ٢٤ مهر، ارتش عراق، حشد شعبی و پاسداران جمهوری اسلامی به کرکوک، توزخورماتو و مناطق اطراف حمله کردند و فرمانداری و ادارات دولتی و مناطق نفتی را به کنترل درآوردند. به جز درگیریهای مختصر همراه با تلفات انسانی در ساعات اولیه بامداد، نیروهای مهاجم بدون روبرو شدن با مقاومت چندانی بر کرکوک مسلط شدند. روز سه شنبه ٢٥ مهر هم به همان شیوه نیروهای نظامی عراق و حشد شعبی واری شهرهای خانقین و شنگال و مخمور شدند. شواهد نشان میدهد که تهاجم نظامی این دو روز با چراغ سبز آمریکا و رضایت ترکیه توسط دولت عبادی همراه با نیروهای حشد شعبی و سپاه قدس، در تبانی با بخشی از سلطه حاکم بر اقلیم کردستان صورت گرفته است.

به دلیل پیچیدگی و حساسیت ترکیب اهالی کرکوک حمله به این شهر پرجمعیت موجب آوارگی دهها هزار نفر از شهروندان شد. کابوس جنگ قومی و مذهبی بار دیگر بر سر مردم شهرهای کرکوک، خورماتو، خانقین، شنگال، مخمور و غیره سایه انداخته است. این رویداد نشان داد که برخلاف اراده مردم کردستان که در رفراندوم اخیر با اکثریت بالا رای به جدائی داده اند، ناسیونالیسم کرد به شیوه مقاطع گوناگون دهه های قبل، دنبال بندوبست و کسب منافع قشری و طبقاتی خود و مصالح روز خود است و بیش از گذشته به مبارزه مردم برای رفع ستم ملی بیربط است.  

ما کمونیستها خواهان همزیستی مسالمت آمیز و پایدار مردم منطقه هستیم. مساله کرکوک همچون یک معضل قدیمی، یک عرصه کشمش مرتبط با مساله  ملی از دوره رژیم بعث تاکنون، راه حل نظامی  ندارد. هر نوع راه حل نظامی و استبدادی تنها به جنگ قومی و کشتار مردم بیگناهی منجر میشود که برحسب اتفاق در جائی زندگی میکنند که به دلیل ثروت نفتی فراوان، میدان منازعه جریانات مختلف طبقه حاکم است. مساله کرکوک باید به شیوه عادلانه و متمدنانه از راه مذاکره با هدف رسیدن به توافق حل شود. طرحهای تاکنونی صرفا به این دلیل پاسخ نگرفته اند که منافع یکجانبه یکی از اطراف درگیر را مد نظر داشته است. تهاجم اخیر دولت مرکزی عراق در همراهی با جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که دولتهای استبدادی با هر رنگ پرچمی جز حمله نظامی و سرکوب در چنته ندارند. همینطور نشان داد که ناسیونالیسم کرد، حتی آنجا که آرا وسیع مردم برای جدائی را در دست دارد، جز تبانی و بندوبست با ارتجاع منطقه هنری ندارد. برای هزارمین بار روشن میشود که مردم کارگر و زحمتکش در کردستان که از اعماق وجود خواهان رهائی و ازادی هستند، باید راسا سرنوشت سیاسی خود را بدست گیرند و برای همیشه از ناسیونالیسم کرد و کشمکشهای بی پایان و فاجعه آفرین شعبات مختلف آن عبور کنند.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست مردم کردستان عراق را فرامیخواند که نهایت رفتار انسانی را با آوارگان کرکوک بعمل آورند، در مقابل دمیدن در دشمنی قومی و مذهبی حاکمان بایستند و جلوه های همبستگی انسانی را به تجلی بگذارند. ما مردم کردستان عراق و مشخصا کمونیستها و آزادیخواهان عراق را فرامیخوانیم که با پیوستن به صفوف کمونیسم و حزب کمونیست کارگری کردستان بکوشند آلترناتیو سیاسی مستقل و پیشرو خود را بمیدان بیاورند. در متن بحران کنونی عراق و تناقضات سیاسی در منطقه ضروری و مبرم است که جنبش اعمال اراده مستقیم توده ای در تقابل با نیروهای متفرقه ارتجاعی و ضد جامعه عروج کند. همه جا باید شوراها را برپا کرد، راسا از زندگی و امنیت خود دفاع  کرد و مسائل جامعه را سازمان داد. دیر یا زود، ارتجاع منطقه جنگهای دیگری را به مردم زحمتکش کردستان تحمیل میکند. نباید گذاشت فرصت از دست مردم آزادیخواه برود و به چنگ کشتارگران بیفتد.  

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
۲۵ مهر ۱۳۹۶ – ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷

آخرین ویرایش در سه شنبه, 25 مهر 1396 ساعت 17:11

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید