جمعه, 07 مهر 1396 ساعت 12:33

اعلامیه حزب حکمتیست - در دفاع از رای مردم به استقلال کردستان عراق

اعلامیه حزب حکمتیست - در دفاع از رای مردم به استقلال کردستان عراق
در رفراندوم ٢٥ سپتامبرکردستان عراق، اکثریت بالای رای دهندگان (٪ ۹٢،٧٣) به استقلال کردستان رای دادند. رای این رفراندم به استقلال، رای به حل سیاسی و عادلانه مساله کرد در آن کشور، رای به حل گره گاه سیاسی دیرینی است که مجرای دهها سال ستم و سرکوب و ویرانی گسترده و جنوساید و بمباران شیمیایی توسط رژیمهای متوالی حاکم در عراق، علیه مردم ستم کشیده کردستان بوده است.
کمونیسم کارگری وکمونیستهای متشکل در حزب حکمتیست از بیش از دو دهه پیش پرچم سیاست دفاع از خواست استقلال کردستان را در دست گرفته اند ودر ماههای قبل از رفراندم هم روشن و قاطع در راه جلب آراء مردم برای به کرسی نشاندن این سیاست تلاش کرده اند.این سیاست آزادیخواهانه اکنون با پشتوانه رای بالای مردم کردستان عراق،مومنتومی نیرومند گرفته است.حال که خواست استقلال کردستان عراق، با رای مردم پا به مرحله عمل گذاشته است، سیاست حزب حکمتیست هم بیش از پیش و محکم و و شفاف دفاع از رای مردم کردستان عراق به تشکیل دولت مستقل است. حزب حکمتیست متعهد است همراه با اردوی آزادیخواهی سراسر جهان، از رای مردم کردستان عراق به استقلال، قاطعانه دفاع کند و در این زمینه بر موارد زیر تاکید میگذارد:
١- دولت عراق،حکومت اقلیم کردستان عراق و دولتهای همسایه موظفند رای حاصل از رفراندم مردم کردستان عراق را به رسمیت بشناسند. از ایجاد تنش، تهدید نظامی، جنگ روانی و دامن زدن به تفرقه ملی میان مردم کردستان عراق و دیگر مناطق عراق اجتناب کنند. حزب حکمتیست تهدیدات نظامی و تهدید به تحریمها توسط دولت عراق و دولتهای ترکیه و جمهوری اسلامی ایران را شدیدا محکوم میکند.
٢- رای مردم کردستان عراق به استقلال است. بنابراین حکومت اقلیم کردستان عراق باید تماما به این رای پایبند باشد. در عین حال اکیدا از بهره برداری از رای مردم برای بندوبست با دولت عراق در مسیر جایگزین کردن فدرالیسم شکست خورده کنونی با اشکال بینابینی دیگری نظیر کنفدرالیسم و غیره خودداری ورزد.
٣- شورای امنیت سازمان ملل موظف است رای حاصل از رفراندم٢٥ سپتامبر کردستان عراق را بپذیرد. با تایید صحت برگزاری رفراندم از طرف ناظران جهانی، شورای امنیت هیچ دستاویزی برای خودداری از تایید آن ندارد و باید از آن حمایت کند. ادامه برخورد امپریالیستی و ضدمردمی شورای امنیت به رفراندم کردستان عراق بویژه بعد از تایید ناظران جهانی بر صحت برگزاری آن شدیدا محکوم است.
٤- تجمعات ابراز شادمانی و حمایت مردم شهرهای کردستان ایران از رای رفراندم به استقلال کردستان عراق، حق مسلم آنان است. رژیم اسلامی با میلیتاریزه کردن فضای این شهرها و دستگیری دهها تن از شهروندان و فعالین سیاسی، عمق وحشت خود از پیامدهای رفراندوم و استقلال کردستان عراق را به نمایش گذاشته است. شهروندان دستگیرشده باید فورا آزاد شوند. فضای میلیتاریزه در شهرهای کردستان ایران باید فورا برچیده شود.
٥- کمونیستها و کارگران در صف مقدم اردوی آزادیخواهی و حق طلبی جامعه کردستان عراق، در برابر هرگونه تهدید نظامی احتمالی از طرف دولت عراق، حشد شعبی و غیره، در برابر تحریم اقتصادی و هرگونه فشار دیگر، همچنین در برابر تعرض نظامی احتمالی دولتهای ترکیه و ایران قاطعانه و شجاعانه خواهند ایستاد. واضح است که باید پیشاپیش آمادگی صفوف خود را افزایش داد و در دفاع از حق بدیهی مردم ستم کشیده کردستان، مصممانه به میدان آمد. بسیج و به میدان آوردن مردم زیر این پرچم و تسلیح عمومی مردم شیوه موثر دفاع از مدنیت و حقوق و آزادیهای مردم در برابر تعرضات ارتجاعی است.
٦- کمونیستها، کارگران و آزادیخواهان کردستان و عراق ضمن حمایت از رای حاصل از رفراندم، از همبستگی میان شهروندان عراق و کردستان باید با تمام توان حفاظت کنند. دفاع از همسرنوشتی و همبستگی طبقه کارگر در برابر تلاش تفرقه افکنانه بورژوازی در هر دو سوی کشمکش جاری و علیه دشمنی آفرینی همه شعبات ناسیونالیسم عربی اسلامی عراق، ناسیونالیسم کرد و ترکمان و غیره وظیفه کمونیستها و کارگران آگاه در این دوره حساس تحول و گذار در سیاست عراق و کردستان است.
حزب حکمتیست بار دیگر از حق مردم کردستان عراق به جدائی و تشکیل دولت مستقل و از رای حاصل از رفراندم ٢٥ سپتامبر به گرمی حمایت میکند، در برابر تعرض ارتجاعی و امپریالیستی به این حق و به رای داده شده میایستد و در حد توان و امکانش، خود را در ایستادگی آزادیخواهانه مردم کردستان عراق و حزب کمونیست کارگری کردستان شریک میداند. همچنین از همسرنوشتی طبقه کارگر و مردم اعماق جامعه در عراق و کردستان با تمام توان پشتیبانی میکند.
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
هفتم  مهر ١٣٩٦ – ٢۹ سپتامبر ٢٠١٧

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید