شنبه, 01 مهر 1396 ساعت 21:16

اعلامیه حزب حکمتیست - قرار امپریالیستی و ضدمردمی "شورای امنیت" علیه رفراندم مردم کردستان عراق شدیدا محکوم است

اعلامیه حزب حکمتیست - قرار امپریالیستی و ضدمردمی "شورای امنیت" علیه رفراندم مردم کردستان عراق شدیدا محکوم است

"شورای امنیت" سازمان ملل در قراری"به اتفاق آراء" خواستار توقف رفراندم مردم کردستان عراق شده است. بهانه شورای امنیت کمک این رفراندم به ناامنی منطقه عنوان شده است. این بهانه وارونه را ارگانی طرح کرده که در طول حیاتش محل تصمیم گیری قدرتهای امپریالیست برای ناامن کردن سراسر جهان بوده است. قرار این بار "شورای امنیت" به عنوان مکمل بیانیه وزارت خارجه آمریکا علیه رفراندم مردم کردستان و فشار دیگر قدرتها و دولتهای ارتجاعی جهانی و منطقه ای در روزهای اخیرصادر شده است.    
از جمله تیره ترین لکه های کارنامه "ناامن سازی" شورای موسوم به "امنیت"، چشم بستن دیرینه بر کشتار و آوارگی میلیونها مردم فلسطین، بی عملی در حل مساله فلسطین و نتیجتا کمک به ناامنی دهها ساله منطقه توسط دولت اسرائیل و دولتهای امپریالیست حامی آن بوده است. در طول هفتاد و دو سال عمر سازمان ملل،ستمگری وحشیانه بر مردم فلسطین در پناه "شورای امنیت" آن جریان داشته و فاجعه کشتار و آواره کردن میلیونها انسان ستمدیده در سراسر جهان همچنان ادامه دارد. این "شورای امنیت سازمان ملل" نیست بلکه شورای ناامنی دولتها بویژه دولتهای امپریالیست برای ناامن کردن و ناامن نگاه داشتن جهان است.
در گوشه دیگر خاورمیانه، اکنون مردم ستمدیده کردستان عراق قرار است در رفراندمی درباره جدائی از عراق و پایان دادن به دهها سال ستمگری و کشمکش و کشتار و ویرانی رای بدهند. شورای امنیت موظف است حق این مردم ستمدیده به برگزاری رفراندم را به رسمیت بشناسد، موظف است مستقیما بر آن نظارت کند و اجرای نتایج آن را تضمین کند. این جزئی از تعریف وظایف "شورای امنیت سازمان ملل" در عراق بعد از اشغال آن توسط دولتهای آمریکا و بریتانیا است. بر خلاف این وظیفه بدیهی، شورای امنیت همچون چوبدست قدرتهای امپریالیستی که عراق و خاورمیانه را به باطلاق ترور و ناامنی بدل کرده اند و دهها سال شریک سرکوب مردم کردستان و حامی سرکوبگران این مردم ستمدیده بوده اند، علیه رفراندم آنان قرار صادر میکند و رسما مجوز "حقوق بین المللی"  ادامه ستمگری بر مردم کردزبان، برای دولتهای ترکیه و جمهوری اسلامی و عراق و سوریه صادر کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل هنوز هم که هنوز است در مورد جنوساید انفال در کردستان عراق و بمباران شیمیائی حلبجه، در مورد دهها سال کشتار مردم کردستان ایران توسط جمهوری اسلامی،در مورد جنگ فی الحال جاری دولت فاشیست اردوغان و کشتار و ویرانی در مناطق کردنشین ترکیه، در مورد بیحقوقی اهالی کردزبان سوریه در دهها سال حاکمیت فاشیسم بعثی و جنایتکاران کم نظیری مانند حافظ اسد و بشار اسد، کلمه ای دم نزده است. آن وقت علاوه بر این سابقه ضدمردمی، علیه حق بدیهی مردم کردستان عراق برای برگزاری رفراندم هم قرار بیرون میدهد و آن را "کمک به ناامنی" قلمداد میسازد. این اقدام زشت ضدمردمی شدیدا محکوم است.
همه مردم آزادیخواه جهان، اردوی آزادیخواهی در خاورمیانه بویژه مردم کشورهایی که دولتهای فاشیست حاکمشان علاوه بر ادامه سرکوب و ستم ملی علیه شهروندان کردزبان امروز هم با تهدید نظامی عریان علیه مردم کردستان عراق شاخ و شانه میکشند،لازمست قرار مذموم شورای امنیت را شدیدا محکوم کنند.
مردم آزادیخواه کردستان عراق علاوه بر رد محکم قرار شورای امنیت و اعمال فشار آمریکا و دیگر دولتهای ضد مردمی، بر حق خود برای برگزاری رفراندم پافشاری میکند. به علاوه باید به احزاب حاکم کردستان که دهها سال است قدرتهای امپریالیست از جمله آمریکا و بریتانیا  و بسیاری قدرتها و دولتهای ارتجاعی را "نجات دهنده و دوست مردم کردستان" معرفی کرده اند، هشدار دهند که در کردستان مستقل آینده در برابر همدستی احزاب  ناسیونالیست حاکم با دولتهای امپریالیست و ارتجاع جهانی و منطقه ای قاطعانه خواهند ایستاد.
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست قرار ضدمردمی شورای امنیت و فشارهای آمریکا و ارتجاع جهانی و منطقه ای را شدیدا محکوم میکند. در کنار مردم کردستان عراق برای برگزاری رفراندم جدائی در ٢٥ سپتامبر ایستاده و با قاطعیت تمام مجددا بر حق بدیهی این مردم ستمدیده به جدائی از عراق تاکید میگذارد.
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
اول مهر ١٣٩٦- ٢٣ سپتامبر ٢٠١٧

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید