پنج شنبه, 30 شهریور 1396 ساعت 07:11

اعلامیه حزب حکمتیست - اعتراض کارگران آذر آب و هپکو آینده را ترسیم میکند!

اعلامیه حزب حکمتیست - اعتراض کارگران آذر آب و هپکو آینده را ترسیم میکند!

مرگ بر حاکمیت سرمایه و نظم وارونه سرمایه داری!

دیروز سه شنبه ۲۸ شهریور، بدنبال اعتراض و اجتماع برحق کارگران هپکو و آذر آب و بستن کمربندی اراک تهران و خطوط راه آهن، نیروهای انتظامی و پلیس سرکوبگر سرمایه با گاز اشک آور و تیراندازی و باتوم به کارگران معترض و گرسنه یورش بردند. دهها کارگر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مصدوم شدند و عده ای روانه بیمارستان شدند. امروز چهارشنبه ۲۹ شهریور، سرکوبگران حکومت اسلامی در وحشت از اعتراض کارگران در محوطه کارخانه مجددا به کارگران آذرآب حمله کردند و با استفاده از گاز اشک آور و ایجاد فضای ارعاب تلاش کردند از ادامه اعتراض کارگران ممانعت کنند.
نفس اینکه رژیم اسلامی با نیروی ضد شورش و آماده و بدون تخفیف در صحنه حاضر است و علیه کارگر گرسنه تیغ میکشد، بیان وحشت عمیق حاکمیت سرمایه در ایران از عروج توده ای جنبش کارگری است. جنبشی که هر روز بیشتر از دیروز به مهمترین فاکتور سیاست در ایران تبدیل میشود و کل بورژوازی اعم از حکومتی و اپوزیسیونی را بوحشت انداخته است. کارگرانی که چندین ماه حقوق معوقه و مطالبه کار تحویل داده شده را از سرمایه داران و کارفرمایان طلب دارند. کارگرانی که نمیتوانند بدلیل فقر اقتصادی هزینه بدیهیات اولیه زندگی را تامین کنند و فرزندان دلبندشان در آستانه سال جدید تحصیلی پشت درب مدارس مانده اند. خانواده های کارگری که در منگنه بیماری و بیکاری و فقر و گرسنگی دست و پا میزنند. بازنشستگان و نسل قدیمتر کارگرانی که جامعه را ساخته اند و امروز برای هزینه مسکن و دکتر و آموزش فرزندانشان درمانده اند، تردیدی نیست این وضعیت را تحمل نمیکنند.

کارگران!
آنچه امروز در اراک مقابل چشم ما در جریان است پرده ای از یک کشمکش سیاسی و طبقاتی قدیمی و حاد و تشدید یافته در جامعه ایران و در متن بحران همه جانبه و لاعلاج جمهوری اسلامی است. وضعیت کنونی مختص و محدود صنایع و مراکز کارگری در اراک نیست، کل مراکز کارگری کوچک و بزرگ، میلیونها کارگر و خانواده کارگری با وضعیت کم و بیش مشابهی روبرو هستند. در مقابل صف اقلیتی مفتخور و طفیلی و فاسد و سرکوبگر تحت حمایت نیروهای سرکوب حکومت اسلامی، اکثریت عظیم مردم کارگر و زحمتکشی قرار دارند که منفعت واحد و درد مشترکی دارند. این تعرض به کارگران اراک تعرض به کل طبقه کارگر و دهها میلیون مردم زحمتکش جامعه ایران است.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست همراه با طبقه کارگر ایران و مردم آزادیخواه و پیشرو تهاجم سبعانه به صف اعتراض برحق کارگران هپکو و آذرآب را قویا محکوم میکند. کارگران جواب این توحش و لمپنیسم بورژوازی اسلامی را با اتحاد و تشدید مبارزه پاسخ خواهند داد. کارگران در سیمای قلدری و سرکوبگری رژیم اسلامی ضعف و وحشت بورژوازی ایران و حکومت اسلامی و قدرت اعتراض و اتحاد طبقه خویش را می بینند. حزب حکمتیست، کارگران ایران را به حمایت همه جانبه از کارگران هپکو و آذرآب فرامیخواند. باید پاسخ این ارتجاع هار سرمایه را با قدرت مبارزه انقلابی کارگری داد. آنروز که صف کارگر و آزادیخواهی و برابری طلبی سوسیالیستی بساط حاکمیت سرکوب و فقر و استثمار را برچیند، دور نیست. کارگران و کل اردوی کار ایران برای رهائی از وضعیت فلاکتبار کنونی راهی جز دورخیز برای سرنگونی حاکمیت بورژوازی و جمع کردن بساط سرکوب و استثمار و بردگی ندارند.

مرگ بر حاکمیت سرمایه و نظم وارونه سرمایه داری!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ – ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

 
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 30 شهریور 1396 ساعت 10:21

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید