چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1396 ساعت 17:38

اعلامیه تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست . علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی.

اعلامیه  تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست . علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی.

عوامل و ایادی رژیم اسلامی ایران در تلاش هستند، ۲۹اردیبهشت ۱۳۹۶برابر با ۱۹ مه ۲۰۱۷، نمایش مضحکه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را در خارج کشور هم برگزارکنند.آنچه به نام انتخابات در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی جریان دارد، کوچکترین ربطی به حق رأی و حق انتخاب آزادانه آحاد جامعه ندارد. این مضحکه با هیچ استانداردی انتخابات نیست. نه فقط بخاطر شورای نگهبان و هزار فیلتر که حتی خودی های رژیم را هم تصفیه میکند، بلکه مهمتراز آن به این خاطر که آزادی احزاب و مطبوعات و فعالیت سیاسی برای مردم و مخالفین و منتقدین نیم بند حکومت هم وجود ندارد. شورای نگهبان و سران نظام، تحت استبداد واختناق امنیتی و پلیسی، لیستی از سرسپرده ترین حامیان نظام اسلامی را به صحنه آورده اند وآحاد ریز و درشت و کلیه ارگانهای مافیای درقدرت در تلاش هستند که مردم را به پای صندوقهای رای بکشانند. درعین حال جریانات و افراد شریک جرم و جنایات جمهوری اسلامی رانده شده از حکومت و امروز به ظاهر اپوزیسیون، در خارج از کشورهم با طرفداری از جناحی از رژیم، مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می کنند. اینها هم مشتی شیاد ، ضد کارگر و ضد اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی بیش نیستند و باید افشا و رسوا شوند. از نظر ما کمونیستها و از نظرطبقه کارگر ایران که همین امروز تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شرایط استثمار، بردگی مزدی و بی حقوقی قرار دارند، از نظر مردم محروم از آزادی و رفاه و آسایش، از نظر زنان تحت نظام  و قوانین اسلامی قرون وسطایی واعمال آپارتاید جنسی، از نظر جوانان بیکار و محرم از هر نوع شادی و فراغت فرهنگی، نه این رژیم و نه این به اصطلاح انتخاباتش کوچکترین مشروعیتی ندارد.این یک نمایش مضحک برای مشروعیت دادن فرمال به نظام جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب، استبداد و گله آخوند و تحجر مذهبی در خدمت سرمایه و نظام استثمار و بردگی در ایران است. تنها راه رهایی جامعه ایران و انتخاب واقعی، سرنگونی جمهوری اسلامی است.
ایرانیان آزادیخواه خارج از کشور!
تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست، در تقابل با فراخوان جناحهای جمهوری اسلامی و مجیزگویان آنها تحت نام اپوزیسیون و در افشای این مضحکه اسلامی شما را فرا می خواند که نسبت به این پروسه بی تفاوت نباشیم. در خارج از کشور اگر قرار است بساط صندوق و نمایش انتخاباتی را برای اجرای این مضحکه پهن کنند،  با برپا کردن تجمع اعتراضی به افشای جنایات و سرکوبگری و زندان وشکنجه و اعدام از طرف این رژیم بپردازیم و شیادان مجیزگوی اپوزیسیون هوادار رژیم را رسوا کنیم. تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست همرا با دیگر احزاب، سازمانها و مخالفین جمهوری اسلامی در تلاش هستیم روز ۲۹ اردیبهشت را به روز اعتراض به مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. آکسیونهای مختلفی در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی و دیگر اماکن برگزاری صندوق رأی در کشور های مختلف تدارک دیده شده و اعلام گردیده است. شما را به شرکت در این اعتراضات و تجمعات فرا می خوانیم. خارج کشور می تواند صدای اعتراض میلیونها مردمی باشد که در ایران با گلوله و زندان جواب می گیرند. بیائید با حضورو شرکت خود در تجمعات و اعتراضات این روز صدای اعتراض مردم ایران به این مضحکه انتخاباتی باشیم و چهره کریه جمهوری اسلامی را به مردم دنیا بشناسانیم. با شعار انتخاب مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است محل اجرای نمایش انتخاباتشان را به محل تنفر مردم از جمهوری اسلامی تبدیل کنیم.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵ مه ۲۰۱۷

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید