شنبه, 19 فروردين 1396 ساعت 18:36

اعلامیه حزب حکمتیست در باره حمله موشکی آمریکا به سوریه

اعلامیه حزب حکمتیست در باره حمله موشکی آمریکا به سوریه

فاجعه شیمیایی در "خان شیخون" سوریه برای دولت آمریکا و ترامپ "برکت" شد. ترامپ راسیست برای قربانیان در جنایت شیمیایی اخیر اشک تمساح ریخت. تنها دولت بکار گیرنده سلاح اتمی به عنوان مخربترین سلاح کشتار جمعی، به فوریت به خط شد که باید برای مقابله با "مخاطرات سلاح  شیمیایی اسد" و در دفاع از قربانیان "خان شیخون" بیدرنگ اقدام کند. با این توجیهات پوچ حمله موشکی روز پنجشنبه ششم آوریل ۲۰۱۷ به پایگاه هوایی ارتش سوریه را سازمان دادند. حمله موشکی اخیر آمریکا سرسوزنی به دفاع از قربانیان فاجعه شیمیایی اخیر و با "رفع خطر سلاح کشتار جمعی شیمیایی در سوریه و منطقه" مربوط نیست. بار دیگر قلدری نظامی و تروریسم و جنگ طلبی از آستین ترامپ "انزوا طلب" بیرون آمد و اهداف و سیاست هژمونی طلبانه جهانی و جنگ طلبانه فوق ارتجاعی همیشگی هیئت حاکمه امپریالیستی آمریکا روی میز گذاشته شد. حمله موشکی اخیر قدم اول بازگشت دولت ترامپ به این سیاست شناخته شده ارتجاعی و تروریستی در کشمکشهای جهانی و منطقه ای و در جدال قدرتها و نیروهای درگیر در صحنه سناریوی سیاه امروز سوریه است. صرفنظر از اهداف بلند مدت، در حال حاضر و به فوریت تغییر تناسب قوا در معادلات سوریه و خاورمیانه در مقابل روسیه و متحدان آن، هدف فوری آمریکا به قیمت تحمیل تباهی بیشتر بر مردم سوریه است. این اهداف تماما ارتجاعی اند و در مقابل منافع مردم بخت برگشته سوریه است. این دورنما را باید به شکست کشاند و باید قاطعانه در سطح جهانی محکوم و ایزوله شود. 

سناریوی سیاه تحمیل شده بر سوریه حاصل دخالتهای امپریالیستی و رقابت قطبهای تروریسم دولتی آمریکا و روسیه و متحدان دولتی و غیر دولتی تروریست آنها، حاصل به میدان روانه کردن تروریسم اسلامی و داعشی و قومی دست پخت آمریکا و موئتلفین منطقه ای آنها، از یک طرف دولتهای ترکیه و عربستان و قطر و از طرف دیگر دولتهای سوریه و ایران و حزب الله و دیگر نیروهای تروریستی در منطقه است. همه این جانیان مسببین وضعیت کنونی سوریه هستند و مجرمند.بساط همه اینها  در سوریه باید برچیده شود. 

حزب حکمتیست طرح و توطئه های سیاسی و نظامی پرمخاطره دولت آمریکا و ترامپ در خاورمیانه و سوریه را به شدت در تقابل با منافع مردم منطقه و سوریه میداند و آن را قویا محکوم میکند. راه پایان دادن به جنایات دولت بشار اسد و متحدان آن دولتهای روسیه و جمهوری اسلامی ایران، و راه به شکست کشاندن تروریسم داعشی و اسلامی، نه قلدریهای نظامی آمریکا و متحدانش بلکه کوتاه کردن دست آمریکا و روسیه و دولتها و جریانات ضد مردمی و تروریستی متحدشان از سر مردم سوریه است. این قدم اول در مسیر احیای اراده مردم سوریه برای به دست گرفتن سرنوشت خویش است. حزب حکمتیست خواهان قطع فوری جنگ و کشتار در سوریه، به میدان آمدن اراده توده ای مردم مسلح از نوع مقاومت کوبانی در مقابل سناریوی سیاهی است که بر مردم سوریه تحمیل شده است. رژیم دیکتاتوری بشار اسد باید سرنگون شود. این کار مردم سرنگونی طلب سوریه است. کار طبقه کارگر و جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در سوریه است که فرصت را به دست آورد، خود را سازمان دهد و بساط کل این جنایتکاران را برچیند.

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست

فرورین ۱۳۹۶- آوریل ۲۰۱۷

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید