یکشنبه, 06 فروردين 1396 ساعت 16:23

اعلامیه حزب حکمتیست- تروریسم هوایی در موصل محکوم است!

اعلامیه حزب حکمتیست- تروریسم هوایی در موصل محکوم است!

بمباران هوایی اخیر نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در محله "موصل الجدیده" در غرب موصل به کشتار نزدیک به پانصد نفر و تعداد بسیار بیشتری زخمی از مردم عادی  این شهر منجر شده است. این اقدام جنایتکارانه و سبعانه چیزی جز تروریسم هوایی آمریکا و متحدینش نیست و از جانب ما و بشریت آزادیخواه به شدت محکوم است.
داعش باید از موصل، رقه و هر جایی که به تسلط خود در آورده است، بیرون رانده شود. تنها راه اینکار بکارگرفتن قدرت نظامی است. در غیاب مقاومت و تعرض نظامی مردمی، در غیاب نیروی نظامی متکی به اراده سازمانیافته مردم همچون تجربه درخشان کوبانی، طنزتلخ آنجا است که همانهایی که تروریسم داعش را ساختند و به جان مردم منطقه و عراق و موصل انداختند، چند ماه است جنگ برای بیرون راندن داعش را از موصل به عهده گرفته اند. ما تاکید کردیم جنگ با داعش حتی توسط قدرتها و دولتهای مرتجع و تروریستی چون آمریکا و عراق و متحدینش با مخالفت ما روبرو نمیشود.در عین حال پیشاپیش اعلام کردیم حمله هوایی و نظامی به مناطق زندگی و کار مردم، به محله و مناطق مسکونی، به مدرسه و دانشگاه و بیمارستان و به مردم سیویل قویا محکوم است. هیچ توجیهی ولو" پناه گرفتن تروریستهای داعش در میان مردم" آنطور که سخنگویان ارتش آمریکا و عراق ادعایش میکنند،  نمیتواند حمله نظامی به مردم عادی و مناطق زندگی و کار آنها را توجیه کند. آنچه اخیرا در غرب موصل و محله "موصل الجدیده" اتفاق افتاد، نمونه بارز تروریسم هوایی است که بارها و بارها توسط ارتش قدرتهای بزرگ جهانی مثل آمریکا و روسیه و متحدانشان در سوریه و افغانستان و یمن علیه مردم عادی بکار گرفته شده است.    

حزب حکمتیست، حمله هوایی اخیر به مردم عادی و مناطق مسکونی در غرب موصل توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را شدیدا محکوم میکند. با مردم مصیبت دیده موصل اعلام همدردی و همبستگی میکند. ما از مردم آزادیخواه در سراسر جهان و منطقه و در عراق میخواهیم با اعلام انزجار و اعتراض همبسته خود خواستار توقف حمله نظامی و هوایی به مردم عادی  و مناطق کار و زیست در موصل و در مناطق جنگی دیگر باشند، که چنین خطری زندگی مردم را تهدید میکند.
 
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
ششم فروردین ۱۳۹۶ - ۲۶ مارس ۲۰۱۷

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید