فراخوان به اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان درروز چهارشنبه ۲۱شهریور

فراخوان به اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان درروز چهارشنبه ۲۱شهریور

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست
.
مردم آزادیخواه!
همچنانکه مطلع هستید سرانجام با وجود تلاشهای داخلی و بین المللی و

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درباره اعتصاب سراسری پيروزمند در شهرهای كردستان

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست به مناسبت پیروزی اعتصاب سراسری و فراگیر شهرهای کردستان به مردم آزادیخواه کردستان و سراسر ایران بویژه به خانواده و بستگان جانباختگان جنایات اخیر رژیم اسلامی درود میفرستد.
امروز ٢١ شهريور ١٣٩٧ مردم آزادیخواه کردستان با برگزاری اعتصاب سراسری پیروزمند به فراگیرترین شیوه انزجار و اعتراض عمیق خود علیه توحش رژیم اسلامی در اعدام زانيار مرادی، لقمان مرادی و رامين حسين پناهی و موشکباران مراکزاحزاب اپوزيسيون واقع در کردستان عراق را ابراز کردند.
این اعتراض فراگیر به فراخوان احزاب سیاسی کردستان مشخصا فراخوان مشترک احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست صورت گرفت. کارگران و مردم آزادیخواه با تعطیل مراکز کارگری و واحدهای تولیدی در شهركهای صنعتی و بستن مغازه ها يكبار ديگر اثبات کردند که جنايات رژيم جمهوری اسلامی را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
اقدام متحدانه مردم چهره شهرهای كردستان را تماما دگرگون كرد و قاطعانه اعلام داشت که رژیم جنایتکار اسلامی با اعدام و موشکباران نمیتواند در عزم و اراده استوارشان برای سرنگونی انقلابی آن رژیم خللی ایجاد کند. ادامه

اطلاعیه شماره ۵ گستردش سراسری اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان.

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست
.
طبق اخبار رسیده به ما اعتصاب در شهرهای مهاباد، بوکان، اشنویه و پیرانشهر درجریان است. فیلم و عکس این اعتصاب در شبکه های اجتماعی در دسترس می باشد.

کمیته کردستان حزب حکمتیست
۲۱ شهریور۱۳۹۷

اطلاعیه شماره ۴ اعتصاب سنندج گسترده تر میشود.

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

طبق اخبار رسیده به ما ، اعتصاب شهر سنندج در مراکز کارگری و تولیدی و مغازه ها در خیابانهای گلشن، آبیدر، ولیعهد، سیروس، نمکی ، فردوسی، شاپورو شهرک صنعتی تعمیرکاران و فلزکاران گسترش یافته است.
کمیته کردستان حزب حکمتیست
۲۱ شهریور۱۳۹۷

اطلاعیه شماره ۳- اعتصاب عمومی کردستان گسترش می یابد!

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

طبق اخبار منتشر شده اعتصاب عمومی درشهرهای بانه ، سقز و پاوه شکل گرفته است.
کمیته کردستان حزب حکمتیست
۲۱ شهریور۱۳۹۷

اطلاعیه شماره ۲ شهر سنندج در اعتصاب بسر می برد.

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

طبق اخبار رسیده به ما بخش های محوری شهر سنندج از جمله شهرک صنعتی یک ، شامل مراکز کارگری و واحدهای تولیدی و مغازه های شهر در اعتصاب بسر میبرند.
کمیته کردستان حزب حکمتیست
۲۱ شهریور۱۳۹۷